Nazwisko i imię:
Końskie.
Opis/komentarz:
ob. Akt uroczysty zakończenia roku szkolnego (1837—1842).
Całość:
Końskie.
ob. Akt uroczysty zakończenia roku szkolnego (1837—1842).