Nazwisko i imię:
Konserwatorium muzyczne warszawskie.
Opis/komentarz:
ob. Odpowiedź Zarządu i Nauczycieli Instytutu (1870). Ob. też Instytut Muzyczny w Warszawie.
Całość:
Konserwatorium muzyczne warszawskie.
ob. Odpowiedź Zarządu i Nauczycieli Instytutu (1870).
Ob. też Instytut Muzyczny w Warszawie.