Nazwisko i imię:
„Konserwator”.
Tytuł:
„Konserwator” Towarzystwo Zabezpieczeń przeciw przypadkowym nieszczęściom kalectwa lub śmierci w Wiedniu. Kapitał zakładowy milion Zł. w.a. Rada zawiadowcza: Dr. Karol Rokitański, c.k. radca nadworny, profesor, członek izby panów, Prezydent. Fryderyk Benesz, Jan Filunger, Henryk Granichstädten, August Kaulla, Ludwik Moskowicz, Karol Schelnberger, Herman Schirmer, Dr. Ferdynand Stamm. Kurator prawniczy: Dr. Teodor Endletsberger. Dyrektor: Roman Fachini.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Czasu W. Kirchmayera, b. r. (1870),
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 16. Jag.
Całość:
„Konserwator”.
„Konserwator” Towarzystwo Zabezpieczeń przeciw przypadkowym nieszczęściom kalectwa lub śmierci w Wiedniu. Kapitał zakładowy milion Zł. w.a. Rada zawiadowcza: Dr. Karol Rokitański, c.k. radca nadworny, profesor, członek izby panów, Prezydent. Fryderyk Benesz, Jan Filunger, Henryk Granichstädten, August Kaulla, Ludwik Moskowicz, Karol Schelnberger, Herman Schirmer, Dr. Ferdynand Stamm. Kurator prawniczy: Dr. Teodor Endletsberger. Dyrektor: Roman Fachini.
Kraków, Druk. Czasu W. Kirchmayera, b. r. (1870),
w 8ce małej, str. 16.
Jag.