Nazwisko i imię:
Konserwacja zabytków.
Opis/komentarz:
obacz Bericht des Konservators der Denkmäler für die Provinz Posen (1897, 1899); Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien (1900); Demetrykiewicz Włodzimierz (Konserwatorstwo dla zabytków archeologicznych 1886, zabytków w Galicyi 1890); Komunikat Biura Konserwatorskiego dla Galicyi Wschodniej (Lwów); Komunikat Biura Konserwatorskiego dla Galicyi Zachodniej (Krak.); Łuszczkiewicz Władysław (Do dziejów 1889, Poradnik 1887, Restauracyja 1889, Roboty 1889, 1891); Memoryał konserwatorów Galicyi Zachodniej (1891); Memoryał krakowskiego Towarzystwa technicznego (1885); Potocki Mieczysław (Sprawozdanie 1874); Protocolle über die von Mitgliedern und Organen der k.k. Central-Commission für Kunst- und historische Denkmale (1889); Teka grona konserwatorów Galicyi Zachodniej (Krak.); Teka Konserwatorska (Lwów).
Całość:
Konserwacja zabytków.
obacz Bericht des Konservators der Denkmäler für die Provinz Posen (1897, 1899); Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien (1900); Demetrykiewicz Włodzimierz (Konserwatorstwo dla zabytków archeologicznych 1886, zabytków w Galicyi 1890); Komunikat Biura Konserwatorskiego dla Galicyi Wschodniej (Lwów); Komunikat Biura Konserwatorskiego dla Galicyi Zachodniej (Krak.); Łuszczkiewicz Władysław (Do dziejów 1889, Poradnik 1887, Restauracyja 1889, Roboty 1889, 1891); Memoryał konserwatorów Galicyi Zachodniej (1891); Memoryał krakowskiego Towarzystwa technicznego (1885); Potocki Mieczysław (Sprawozdanie 1874); Protocolle über die von Mitgliedern und Organen der k.k. Central-Commission für Kunst- und historische Denkmale (1889); Teka grona konserwatorów Galicyi Zachodniej (Krak.); Teka Konserwatorska (Lwów).