Nazwisko i imię:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Tytuł:
Słowo do ludu o Adamie Mickiewiczu na pisała M. K. (Odb. z Przeglądu Akademickiego).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. A. Słomskiego, 1890,
Opis/komentarz:
w 4ce małej, str. 7, 1 nl. Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Słowo do ludu o Adamie Mickiewiczu na pisała M. K. (Odb. z Przeglądu Akademickiego).
Kraków, druk. A. Słomskiego, 1890,
w 4ce małej, str. 7, 1 nl.
Jag. — Nar. — Ossol.