Nazwisko i imię:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Tytuł:
Poezye. Serya czwarta.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie], 1896,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 381; rub. 1. 50, w ozdobnej opr. rub. 2. 40. Tu m. in. cykle: Fragmenty; Pieśni bez echa; Vivos vo-co — mortuos plango; Z pola i z lasu; Gwiazdy; Helenica; W zielone; Z albumu Szopena; Z tamtego świata; Po drodze; Z mojej biblii; Przekłady: Robert Hamerling; Sully-Prudhomme; A. Ch. Swinburne; Jaroslav Vrchlický; J. Wolff. Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Warsz.Un.
Całość:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Poezye. Serya czwarta.
Tamże [Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie], 1896,
w 8ce, str. 4 nl., 381; rub. 1. 50, w ozdobnej opr. rub. 2. 40.
Tu m. in. cykle: Fragmenty; Pieśni bez echa; Vivos vo-co — mortuos plango; Z pola i z lasu; Gwiazdy; Helenica; W zielone; Z albumu Szopena; Z tamtego świata; Po drodze; Z mojej biblii; Przekłady: Robert Hamerling; Sully-Prudhomme; A. Ch. Swinburne; Jaroslav Vrchlický; J. Wolff.
Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Warsz.Un.