Nazwisko i imię:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Tytuł:
Poezyje.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1881,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 307, 2 nl.; rub. 1. 50. Tu m. in. cykle: W górach; Echa majowe; Z dni smutku; Modlitwy wiosenne; Obrazki; W zaduszny dzień; Ostatnie piosnki. Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Poezyje.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1881,
w 8ce, str. 307, 2 nl.; rub. 1. 50.
Tu m. in. cykle: W górach; Echa majowe; Z dni smutku;
Modlitwy wiosenne; Obrazki; W zaduszny dzień; Ostatnie piosnki.
Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Warsz.Un.