Nazwisko i imię:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Tytuł:
Piosnki dla dzieci do słów M. Konopnickiej zawartych w książeczkach: „Wesołe chwile”, „Moja książeczka” i „Wiosna i dzieci” ułożone przez St. Niedzielskiego. Op. 38.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Lublin, nakład i własność M. Arcta, lit. C. Witanowskiego: nr. 1—4, lit. J. Mękarskiego: nr. 5—12, b. r. (1891—1892),
Opis/komentarz:
fol., numeracja stron oddzielna dla każdej piosenki; cena pojedynczego nru kop. 25. U dołu karty tytułowej: Zastrzega się prawo przedrukowywania całości lub wyjątków. Zawartość: No 1. Rankiem (data cenzury: 1891), str. 3. Jag. — Tor. Un. No 2. Piosnka w kuźni (data cenzury: 1891), str. 3. Tor.Un. No 3. Dwie sieroty, (data cenzury: 1891), str. 3. Tor.Un. No 4. Nasz domek, (data cenzury: 1891), str. 3. Tor.Un. No 5. Co robią ptaszki, (data cenzury: 1891), str. 5. Tor.Un. No 6. Janek, 1891, str. 3. Tor.Un. No 7. Wieczorny pacierz, (data cenzury: 1891), str. 3. Tor.Un. No 8. Dziadek, (data cenzury: 1891), str. 5. Jag. — Tor.Un. No 9. Druciarczyk, (data cenzury: 1891), str. 3. Tor.Un. No 10. Wieczorem, (data cenzury: 1891), str. 3. Pozn.Un. — Tor.Un. No 11. Mały trębacz, (data cenzury: 1892), str. 3. Tor.Un. No 12. Piosenka majowa, (data cenzury: 1892), str. 3. Tor.Un.
Całość:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Piosnki dla dzieci do słów M. Konopnickiej zawartych w książeczkach: „Wesołe chwile”, „Moja książeczka” i „Wiosna i dzieci” ułożone przez St. Niedzielskiego. Op. 38.
Warszawa, Lublin, nakład i własność M. Arcta, lit. C. Witanowskiego: nr. 1—4, lit. J. Mękarskiego: nr. 5—12, b. r. (1891—1892),
fol., numeracja stron oddzielna dla każdej piosenki; cena pojedynczego nru kop. 25.
U dołu karty tytułowej: Zastrzega się prawo przedrukowywania całości lub wyjątków. Zawartość: No 1. Rankiem (data cenzury: 1891), str. 3.
Jag. — Tor. Un.
No 2. Piosnka w kuźni (data cenzury: 1891), str. 3.
Tor.Un.
No 3. Dwie sieroty, (data cenzury: 1891), str. 3.
Tor.Un.
No 4. Nasz domek, (data cenzury: 1891), str. 3.
Tor.Un.
No 5. Co robią ptaszki, (data cenzury: 1891), str. 5.
Tor.Un.
No 6. Janek, 1891, str. 3.
Tor.Un.
No 7. Wieczorny pacierz, (data cenzury: 1891), str. 3.
Tor.Un.
No 8. Dziadek, (data cenzury: 1891), str. 5.
Jag. — Tor.Un.
No 9. Druciarczyk, (data cenzury: 1891), str. 3.
Tor.Un.
No 10. Wieczorem, (data cenzury: 1891), str. 3.
Pozn.Un. — Tor.Un.
No 11. Mały trębacz, (data cenzury: 1892), str. 3.
Tor.Un.
No 12. Piosenka majowa, (data cenzury: 1892), str. 3.
Tor.Un.