Nazwisko i imię:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Tytuł:
O Adamie Mickiewiczu.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Bronisława Natansona, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1899,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 192; kor. 1.60. Jag. — Łop. — Ossol. — toż pt.: Mickiewicz jego życie i duch. Warszawa, Bronisław Natanson, Petersburg, K. Grendyszyński, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Kra kowie, 1899, w 8ce, str. 2 nl., 192, portr. 1. Skład identyczny jak w wydaniu opisanym wyżej — zmieniona karta tytułowa i dodany portret. Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Kraków, Krakowska Drukarnia Nakładowa, b. r. (1899), w 8ce, str. 2 nl., 192, portr. 1. Por. uwagi przy wydaniu opisanym wyżej. Inst.Bad.Lit. — Lub.Un.Kat. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
O Adamie Mickiewiczu.
Warszawa, nakł. Bronisława Natansona, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1899,
w 8ce, str. 4 nl., 192; kor. 1.60.
Jag. — Łop. — Ossol.
— toż pt.: Mickiewicz jego życie i duch. Warszawa, Bronisław Natanson, Petersburg, K. Grendyszyński, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Kra kowie, 1899, w 8ce, str. 2 nl., 192, portr. 1.
Skład identyczny jak w wydaniu opisanym wyżej — zmieniona karta tytułowa i dodany portret.
Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.Un. —
Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Kraków, Krakowska Drukarnia Nakładowa, b. r. (1899), w 8ce, str. 2 nl., 192, portr. 1.
Por. uwagi przy wydaniu opisanym wyżej.
Inst.Bad.Lit. — Lub.Un.Kat. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Wrocł.Un.