Nazwisko i imię:
Czauderna Roman.
Tytuł:
Instrukcya o szkontrowaniu c. k. urzędów podatkowych i sądowo-depozytowych wraz z dotyczącemi rozporządzeniami i wzorami zebrał, tłómaczył i objaśnił ... c. k. koncepista skarbu.
Miejsce i rok wydania:
Nowy Sącz, nakł. wydawcy, druk. Romana Józefa Pisza, 1896,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 57, 3 nl. Ak.
Całość:
Czauderna Roman.
Instrukcya o szkontrowaniu c. k. urzędów podatkowych i sądowo-depozytowych wraz z dotyczącemi rozporządzeniami i wzorami zebrał, tłómaczył i objaśnił ... c. k. koncepista skarbu.
Nowy Sącz, nakł. wydawcy, druk. Romana Józefa Pisza, 1896,
w 8ce, str. 57, 3 nl.
Ak.