Nazwisko i imię:
(Aleksander I).
Opis/komentarz:
więcej obacz Baszniański Ignacy (Mowa 1818); Bergonzoni M. A. (Ingreso 1815); Bogusławski J. K. (Wiersze); Borzewski Ant. (Wiersz 1806); Branicki Ksaw.; Bratkowski Stan. (Elegia 1826); Brykczyński Józef (Kantata 1819); Capelli L. A.; Capo d'Istrias Jan (Zdanie sprawy 1816); Caroli Teof. (Ad Alex. 1814, 1816); Choiseul-Gouffier Zofia; Ciampi Seb. (Funus 1826); Ciechanowski Winc. (Bukiet 1828); Czartoryski A. J. (Correspondance 1865, Mémoires 1887); Dąbrowski Ksaw. (Mowa 1815); Diehl Karol (Kazanie 1826); Dierżawin (Na narodzenie); Dmuszewski L. A. (Opera 1816); Dod. nadzw. do Gaz. Koresp. War. 1815; Dubiecki Mat. Wład. (In obitum 1826); Dyploma dla kupców (1808); Elkan Mojżesz (Hymne 1811); Elsner Józef (Post celebrem 1815); Falkowski Jakub (Oda); Felczerowski Ksaw. (Po zgonie 1826); Felichenfeld L. S. (Elegia 1826); Gesang (1826); Golański Fil. Ner. (Mowa 1803); Gravin L. F. (Ode 1818); Grecz Mik. (Rys. biogr. 1843); Gutt Jerzy (1825); H-n (An die Stadt Warschau); Hołd (1827); Jaroński Fel. (1819); Jasiński P. T. (Kazanie 1815); Jaskólski Fel. L. (Wiersz 1826); Kamieński Tad. Al. (Powitanie 1814); Kandia E. (Elegie 1826); Karge I.G. (Gedächtniss-Predigt 1826); Każyński Maciej (Ojcu ojczyzny 1814); Komar Erazm (Na odgłos 1825, Wiersz); Kopczyński Onuf. (Wiersz 1816); Kretschmar Edw. (Oda 1810); Kundzicz J. Nep. (Oda 1826); Kurzewski J. H. (Wiersz); Lauber Karol (Mowa 1829); Lewicki A. J. (Mowa 1807); Lubecki Fr. Ks. (Messieurs 1830); Majeranowski Konst. (Pomniki 1820); Marcinkowski Józ. (Opisanie); Meizner Józef (Elegia 1826); Moll J. I. (Wiersz 1810, Opera 1825); Molski Marcin; Nakwaski Fr. Sal. (Mowa 1815); Nowakiewicz Kazim. (Marsz 1814); Obrębski S. (Mowa 1826); Ode sur la colonne (1834); Ogłoszenie (1811); Oktrop L. (1825) (?); Opisanie(?); Ostrzykowski B. (Przymówienie 1826); Petri Karol (Hymne 1816); Pieniążek St. (Mowa 1815); Pobudkiewicz Ad. (Wiersz 1826); Poczobut Marcin; Polska (Costituzione 1816); Posiedzenie publ. Ces. Uniw. Wileńskiego (1823); Prawa (1818); Prawo względem mennicy (1815); Prażmowski Ad. (Kazanie 1815); Przybylski Jac. (Die genethliaco 1816, Za pomyślność, Psalm 1814); Rabbe Alfons (Histoire 1826); Rajszel L. E. (Elegia 1826); Rakowiecki I. B. (Rede 1815) (?); Régis C. L. (1887); Rzut (1815); S. T. (Pieśń 1817); Sankowski L. (Mowa 1814); Saphirstein H. (Mowa 1815); Schugt H. (1814); Sesya (1801); Strojnowski H. (Mowa 1801); Stroński J. N. (Wiersz 1804); Szahin F. (Wiersz); Szostakowski Tad. (Oda 1817, Pieśń 1817); Sztek Konst. (Elegie 1825); Tomaszewski A. M. (Uszczęśliwienie 1802); Ukaz; Urządzenie (1805); Ustawa; Ustawy; Vers (1804); Witowski G. M. (Opisanie 1828); Wolański Tad. (Pieśni wolnomularskie); Woronicz J. P. (Kazanie 1826); Wyjątek z b. Dzien. Dep. Krak. N° 161; Wypis z Protokułu Sekr. Stanu.; Zgierski Winc. (Złota wolność 1818); Żaba N. F. (Elegia); Żebrowski Donat (Oratio 1816); Żyliński Wacł. (Kazanie 1825).
Całość:
(Aleksander I).
więcej obacz Baszniański Ignacy (Mowa 1818); Bergonzoni M. A. (Ingreso 1815); Bogusławski J. K. (Wiersze); Borzewski Ant. (Wiersz 1806); Branicki Ksaw.; Bratkowski Stan. (Elegia 1826); Brykczyński Józef (Kantata 1819); Capelli L. A.; Capo d'Istrias Jan (Zdanie sprawy 1816); Caroli Teof. (Ad Alex. 1814, 1816); Choiseul-Gouffier Zofia; Ciampi Seb. (Funus 1826); Ciechanowski Winc. (Bukiet 1828); Czartoryski A. J. (Correspondance 1865, Mémoires 1887); Dąbrowski Ksaw. (Mowa 1815); Diehl Karol (Kazanie 1826); Dierżawin (Na narodzenie); Dmuszewski L. A. (Opera 1816); Dod. nadzw. do Gaz. Koresp. War. 1815; Dubiecki Mat. Wład. (In obitum 1826); Dyploma dla kupców (1808); Elkan Mojżesz (Hymne 1811); Elsner Józef (Post celebrem 1815); Falkowski Jakub (Oda); Felczerowski Ksaw. (Po zgonie 1826); Felichenfeld L. S. (Elegia 1826); Gesang (1826); Golański Fil. Ner. (Mowa 1803); Gravin L. F. (Ode 1818); Grecz Mik. (Rys. biogr. 1843); Gutt Jerzy (1825); H-n (An die Stadt Warschau); Hołd (1827); Jaroński Fel. (1819); Jasiński P. T. (Kazanie 1815); Jaskólski Fel. L. (Wiersz 1826); Kamieński Tad. Al. (Powitanie 1814); Kandia E. (Elegie 1826); Karge I.G. (Gedächtniss-Predigt 1826); Każyński Maciej (Ojcu ojczyzny 1814); Komar Erazm (Na odgłos 1825, Wiersz); Kopczyński Onuf. (Wiersz 1816); Kretschmar Edw. (Oda 1810); Kundzicz J. Nep. (Oda 1826); Kurzewski J. H. (Wiersz); Lauber Karol (Mowa 1829); Lewicki A. J. (Mowa 1807); Lubecki Fr. Ks. (Messieurs 1830); Majeranowski Konst. (Pomniki 1820); Marcinkowski Józ. (Opisanie); Meizner Józef (Elegia 1826); Moll J. I. (Wiersz 1810, Opera 1825); Molski Marcin; Nakwaski Fr. Sal. (Mowa 1815); Nowakiewicz Kazim. (Marsz 1814); Obrębski S. (Mowa 1826); Ode sur la colonne (1834); Ogłoszenie (1811); Oktrop L. (1825) (?); Opisanie(?); Ostrzykowski B. (Przymówienie 1826); Petri Karol (Hymne 1816); Pieniążek St. (Mowa 1815); Pobudkiewicz Ad. (Wiersz 1826); Poczobut Marcin; Polska (Costituzione 1816); Posiedzenie publ. Ces. Uniw. Wileńskiego (1823); Prawa (1818); Prawo względem mennicy (1815); Prażmowski Ad. (Kazanie 1815); Przybylski Jac. (Die genethliaco 1816, Za pomyślność, Psalm 1814); Rabbe Alfons (Histoire 1826); Rajszel L. E. (Elegia 1826); Rakowiecki I. B. (Rede 1815) (?); Régis C. L. (1887); Rzut (1815); S. T. (Pieśń 1817); Sankowski L. (Mowa 1814); Saphirstein H. (Mowa 1815); Schugt H. (1814); Sesya (1801); Strojnowski H. (Mowa 1801); Stroński J. N. (Wiersz 1804); Szahin F. (Wiersz); Szostakowski Tad. (Oda 1817, Pieśń 1817); Sztek Konst. (Elegie 1825); Tomaszewski A. M. (Uszczęśliwienie 1802); Ukaz; Urządzenie (1805); Ustawa; Ustawy; Vers (1804); Witowski G. M. (Opisanie 1828); Wolański Tad. (Pieśni wolnomularskie); Woronicz J. P. (Kazanie 1826); Wyjątek z b. Dzien. Dep. Krak. N° 161; Wypis z Protokułu Sekr. Stanu.; Zgierski Winc. (Złota wolność 1818); Żaba N. F. (Elegia); Żebrowski Donat (Oratio 1816); Żyliński Wacł. (Kazanie 1825).