Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100218 Konstytucja. Konstytucja 3go Maja 1791 r. (w streszczeniu) Na pamiątkę uroczystego obchodu w setną rocznicę jej ogłoszenia. Dnia 3 Maja 1891 roku. Lwów, nakł. A. Stokowskiego, I Związkowa Drukarnia, 1891,
100219 Konstytucja. Konstytucja Konstytucja 3 Maja 1791. (Pismo ulotne). B. m. (Lwów) b. r., nakł. Z. C., druk. nar. W. Manieckiego,
100220 Konstytucja.
100221 Konstytucja trzech wolnych miast.
100222 Konstytucya polityczna monarchii. Konstytucya polityczna monarchii hiszpańskiey. Ogłoszona w Kadyxie Dnia 19 marca 1812 roku. Tłómaczona z Hiszpańskiego na język francuzki przez Xiędza Vialar, dawnieyszego kanonika Albiyskiego; na polski język przełożona, podług wydania w Sankt-Petersburgu roku 1812, w drukarni Plucharta i komp. Wilno, nakł. i druk. A. Marcinowskiego, 1812,
100223 Konstytucja Wolnego Mularstwa polskiego.
100224 Konstytucja norweska.
100225 Konstytucja Ochotników. Konstytucja Ochotników Pułaskiego Kompania „A”. Zorganizowana d. 24-go Czerwca 1894 r. Inkorporowana d. 5-go Lutego 1895 r. w Chicago, Ill. Chicago, druk. Sztandaru, 1896,
100226 Konstytucja 5go oddziału. Konstytucja 5go oddziału Wolnych Krakusów w La Sall Ill. Winona, Minn., druk. Wiarusa, 1887.
100227 Konstytucja organizacji. Konstytucja organizacyi patryotyczney pod opieką Najświętszej Panny Maryi, Królowej Polski, w Stanach Zjednoczonych północnej Ameryki. Chicago, Ill., Drukarnia Spółki Wydawnictwa Polskiego, 1889,
100228 Konstytucja piotrkowska.
100229 Konstytucja i Prawa. Konstytucja i Prawa, Reguły i Przepisy Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki. Chicago, Ill., druk. Zgody, 1900,
100230 Konstytucja.
100231 Konstytucja pruska. Konstytucja pruska przyjęta przez Króla Pruskiego i obiedwie izby. Poznań, nakł. i druk. A. Woykowskiego, 1850,
100232 Konstytucja.
100233 Konstytucya i reguły parlamentarne Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Św. Cecylii. Konstytucya i reguły parlamentarne Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Św. Cecylii, założonego dnia 1-go Sierpnia 1882 w Chicago, Illinois. Chicago, Ill., druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego, 1889,
100234 Konstytucya i reguły parlamentarne Towarzystwa Wzajemnej Pomocy św. Kazimierza. Konstytucya i reguły parlamentarne Towarzystwa Wzajemnej Pomocy św. Kazimierza, założonego 11 czerwca 1892 r. w Blue Island, Ill. Tamże [Chicago, Ill., druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego], 1892,
100235 Konstytucya rosyjska.
100236 Konstytucya Rycerstwa. Konstytucya Rycerstwa Św. Michała Archanioła i zarazem Towarzystwa Bratniej Pomocy założone w Pittsburgh, Pa. 13 Kwietnia 1884. J.(ózef) Rosiński Organizator. Pittsburgh, Pa., druk. Przyjaciela Ludu, 1890,
100237 Konstytucya Rzeczpospolitej Krakowskiej.
100238 Konstytucya Stanów Zjednoczonych. Konstytucya Stanów Zjednoczonych. Chicago, druk. Gazety Polskiej, 1887;
100239 Konstytucya. Konstytucya Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki. Tłumaczył i objaśnił Dr. Henryk Kałussowski, w Washington, D. C. 1878. Chicago Ill., nakł. Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Półn. Ameryki, druk. Zgody organu Związku w Stanach Zjednoczonych Półn. Ameryki, 1891,
100240 Konstytucya. Konstytucya Stanów zjednoczonych północnej Ameryki, tłómaczył A. A. Paryski. Toledo, nakł. i druk. A. A. Paryskiego, 1898,
100241 Konstytucya.
100242 Konstytucya Polskiego Stowarzyszenia. Konstytucya Polskiego Stowarzyszenia Kasy Pośmiertnej na wschodzie w Północnej Ameryce. Zorganizowane dnia 10-go Grudnia 1899 r. W Bridesburgu Philadelphia, Pa. Philadelphia, Pa., druk Przyjaciela Ludu, b. r. (1900),
100243 Konstytucya strzelców. Konstytucya strzelców polsko-litewskich i zarazem Towarzystwa Bratniej Pomocy pod wezwaniem św. Jadwigi. Założone w Pittsburgu, Pa 27 lutego 1890 roku. Piotr Stankiewicz, organizator. Pittsburg, Pa, druk. Przyjaciela Ludu, 1890,
100244 Konstytucya szwajcarska.
100245 Konstytucya szwedzka.
100246 Konstytucya Towarzystwa. Konstytucya Towarzystwa Budowniczego szesnastej Wardy w Chicago, Ill. Chicago, druk. W. Smulskiego, 1888,
100247 Konstytucya Towarzystwa Gminy. Konstytucya Towarzystwa Gminy Polskiej w Chicago. Washington, D. C, druk. P. L. Schriftgiessera, 1867.