Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
8704 Bojarski Aleksander (1834—1884). Wykład prawa karnego (?). Tomów 3. Kraków, 1873,
8705 Bojarski Aleksander (1834—1884). Dwa zabytki polskiego sądownictwa karnego z wieku XVI, objaśnił... (Odb. z Sprawozdań Akademii Umiejętności Wydz. Hist. Filozof.). Kraków, w Druk. Uniw., 1874,
8706 Bojarski Aleksander (1834—1884). Zasady nauki o poczytaniu, zestawił historycznie i krytycznie objaśnił Dr. ... Prof. Uniw. Jag. Kraków, nakł. Autora, Druk. Uniw., 1872,
8707 Bojarski Aleksander (1834—1884). Zdania ze wszystkich gałęzi prawa i umiejętn. polit., których i t. d. bronić podejmuje się i t. d. Kraków, Druk. Uniwers., 1861,
8708 Bojarski Aleksander (1834—1884).
110379 Bojarski Aleksander (1834—1884). Rzecz o projekcie nowej ustawy karnej. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1867,
8692 Bojarski Aleksander (1834—1884). Postępowanie karne. B. m. b r. (przed 1874),
8693 Bojarski Aleksander (1834—1884). Postępowanie karne. Wykład... Kraków, 1878,
8694 Bojarski Aleksander (1834—1884). Postępowanie karne, wykład. (Za półrocze zimowe 1879). Kraków, 1879,
8695 Bojarski Aleksander (1834—1884). Prawo karne. B. m. b. r. (ok. 1880),
8696 Bojarski Aleksander (1834—1884). Prawo karne materyalne. Wykład prof. Dra... 1879/80. (Kraków),
8697 Bojarski Aleksander (1834—1884). Przepisy tyczące się wewnętrznego działania urzędowego i porządku czynności w sądach karnych i prokuratoryjach rządowych, przełożył tudzież ustawami i rozporządzeniami uzupełniającemi objaśnił Dr. ... prof. prawa karnego w Uniw. Jag. Część I. Zbiór ustaw w sprawach karnych. Kraków, druk. Uniwers. Jag. w komisie u D. E. Friedleina, 1876,
8698 Bojarski Aleksander (1834—1884). Przewodnik dla sędziów przysięgłych z terminologią. Lwów, nakład Seyfartha i Czajkowskiego, 1874.
8699 Bojarski Aleksander (1834—1884). O sądach przysięgłych z uwzględnieniem projektu nowej ustawy o postępowaniu karnem dla niewęgierskich krajów państwa austryackiego. (Odb. z Czasop. Prawn. Polit.). Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1868,
8700 Bojarski Aleksander (1834—1884). Sätze aus den sämmtlichen Rechtsund Staatswissenschaften etc. Krakau, Univers. Buchdr., 1861,
8701 Bojarski Aleksander (1834—1884). Sprawozdanie Komisyi językowej w Tow. N. Krak. I. Obejmuje od str. 7: Uwagi krytyczne nad dziełkiem: „Podręcznik sądowy" Dra St. Madejskiego, napisał Prof. Dr. Aleks. Bojarski. (Odb. z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1870,
8702 Bojarski Aleksander (1834—1884). Ustawa o postępowaniu karném z dnia 23 maja 1873, tudzież ustawy: O czasowém zawieszeniu sądów przysięgłych i o układaniu list przysięgłych, razem z ogłoszonemi dotychczas orzeczeniami sądu kasacyjnego, ustawami i rozporządzeniami uzupełniającemi i objaśniającemi, wydane w przekładzie polskim przez... (Zbiór ustaw w sprawach karnych Cz. II). Kraków, nakł. Druk. Uniw. Jag., 1873,,
8703 Bojarski Aleksander (1834—1884). Uwagi nad sprawozdaniem za rok 1872 z czynności sądów pierwszej instancji w sprawach karnych położonych w obrębie c. k. sądu krajowego wyższ. w Krakowie skreślił... (Odbitka z Przegl. Pols.). B. w. b. m. b. r. (Kraków, druk. L. Paszkowskiego, 1873),
8691 Bojarski A. Musztra ułożona dla pożytku straży pożarnych. Lwów, 1882,
8678 Bojarska Helena (1858—?). Ach co tu różności! Książeczka obrazkowa z 48 obrazkami kolorowanemi na 12 tabl., z wierszykami. Warszawa, M. Arct,
8679 Bojarska Helena (1858—?). Przyjemny czas, wierszyki. Tamże [Warszawa, M. Arct], (1899),
8680 Bojarska Helena (1858—?). Różne historyjki, wierszyki. Tamże [Warszawa, M. Arct], 1900,
8681 Bojarska Helena (1858—?). Mały śpiewnik dla dzieci, 33 piosnek z towarzyszeniem fortepianu, muzyka i śpiewy. Tamże [Warszawa], druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899,
8682 Bojarska Helena (1858—?). Szczęście dziecięce, wierszyki. Tamże [Warszawa, M. Arct], (1899),
8683 Bojarska Helena (1858—?). Mili towarzysze, wierszyki. Tamże [Warszawa, M. Arct], (1899),
8684 Bojarska Helena (1858—?). Uciechy dziecięce, wierszem i prozą. Tamże [Warszawa, M. Arct], (1893),
8685 Bojarska Helena (1858—?). Żywe zabawki i inne powiastki dla małych dzieci. Tamże [Warszawa, M. Arct], 1894,
8686 Bojarska Helena (1858—?). Zwierzątka w obrazkach i wierszykach. Tamże [Warszawa, M. Arct], b. r.
8687 Bojarska Helena (1858—?).
8657 Bojanus Ludwik Henryk (1776—1827). Adversaria ad dentitionem Equini generis et Ovis domesticae spectantia. (Odb. z. Acta Nova Acad. Leopol. Carol., XII),