Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
8766 Bolesław VI,
8765 Bolesław V Wstydliwy (1226—1279),
8769 Bolesław Pobożny ks. kaliski (1221— 1279),
8767 Bolesław Krwawobój,
8764 Bolesław IV Kędzierzawy (1125—1173),
8772 Bolesław III ks. wielkostrzelecki (zm. 1382),
8763 Bolesław III Krzywousty (1086—1138),
8761 (Bolesław II Śmiały, Szczodry; 1039—1081). Bolesław Śmiały a święty Stanisław Szczepanowski, wspomnienie historyczno-religijne. Poznań, nakł. wydawnictwa im. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), czcionkami Wojciecha Simona, 1879,
8762 (Bolesław II Śmiały, Szczodry; 1039— 1081).
8770 Bolesław II ks. świdnicki (zm. 1368),
8768 Bolesław II ks. płocki i mazowiecki (zm. 1313),
8760 Bolesław I Chrobry (967—1025),
8758 Boleslawski Wlademir. Die Chiromantie (Wahrsagen aus der Hand) und ihre Täuschungen. Gratz, 1849,
8757 Boleslavius Klemens,
8756 Boleski Fel.,
8755 Bolek A. J.,
8754 Bolej Krut,
8751 Bolechów,
8753 Bolechowski Szczęsny (Felicjan; zm. 1866). List otwarty do JW. Pana Adama hrabi Potockiego... obecnie obradującego członka Sejmu we Lwowie. Kraków, druk. Fr. Ks. Pobudkiewicza, (1866),
8752 Bolechowa (z) Antoni,
8750 Boldt Fritz. Der Deutsche Orden und Littauen 1370—1386. Inauguraldissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Georg-Augusts-Uniwersität zu Göttingen von... aus Löbau in Westpreussen. (Aus Band X der Altpreussischen Monatsschrift herausgegeben von R. Reicke und E. Wichert besonders abgedruckt). Königsberg, in der Albert Rosbach'schen Buchdruckerei, 1873,
8749 Boldt August Heinrich (1838—1899). Elbinger Geistesleben im neunzehnten Jahrhundert. Ein Beitrag zur Chronik der Stadt Elbing. Mohrungen, Druck u. Verl. C. L. Rautenberg, 1894,
8748 Boldenyi J. Dzieje Węgier pod względem historycznym, artystycznym, literackim i społecznym, podług najlepszych i najnowszych źródeł głównie podług dzieła wydanego przez Towarzystwo Pisarzy Francuzkich pod kierunkiem madziarskiego historyka... Przekład polski S(eweryny) P(ruszakowej, II voto Duchińskiej). Do naszych czasów doprowadzone przez Leona Rogalskiego. Poglądem na stosunki polityczne, jakie łączyły ten kraj z Polską, opisem wypadków na Węgrzech zaszłych w roku 1848 i 1849, oraz przypisami do historyi polskiej odnośnemi uzupełnił Kazimierz Władysław Wójcicki. Dzieło ozdobione chromolitografowanym tytułem symbolicznym podług rysunku artysty Lessera, oraz 60 przeszło drzeworytami w tekście, wykonanemi w Paryżu, z dodaniem szczegółowej mappy Węgier. Warszawa, nakł. Aleksandra Nowoleckiego, druk. J. Jaworskiego, 1863,
8747 Bolcewicz Henryk ks. Stosunki kościelne na Litwie. Listy otwarte księdza do księży. Lwów, nakł. red. Przegl. Wszechpol., druk. W. A. Szyjkowskiego, 1900,
8741 Bolcewicz B. Katalog książek starych i nowych do zbycia w księgarni antykwarskiej B. Bolcewicza w Warszawie. (Warszawa), druk. Inst. Głuchoniemych i Ociemniałych, 1882,
8742 Bolcewicz B. Katalog księgarni antykwarskiej B. Bolcewicza w Warszawie. Nr III—IV. (Warszawa), Warszawska Drukarnia i Litografia, (1889),
8743 Bolcewicz B. Katalog monet polskich powierzonych do sprzedania księgarni antykwarskiej B. Bolcewicza w Warszawie, Saski plac Nr. 5. Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1895,
8744 Bolcewicz B. Katalog monet polskich i z Polską styczność mających od czasów najdawniejszych do roku 1795. Warszawa, księgar. antykwarska B. Bolcewicza, druk. J. Sikorskiego, 1900,
8745 Bolcewicz B. Katalog numizmatów księgarni antykwarskiej B. Bolcewicza. Warszawa, Druk. Warszawska, 1892,
8746 Bolcewicz B. Katalog portretów polskich, rossyjskich i zagranicznych oraz dzieł illustrowanych Księgarni Antykwarskiej B. Bolcewicza. Warszawa, druk. J. Sikorski, 1898,