Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
38479 Friedmann (Fridman) N. O. Obrazcy dla osnowatielnogo, czetkago i legkago izuczenija niemieckago czistopisanija. Izd. 2-e isprawnoje sostawił ... Warszawa, izdanijem Tip. i Litogr. Ch. Kieltiera, 1883,
4220 Azbuka. Russkaja azbuka s 120 raskraszennymi kartinami, zakluczajuszczaja w siebie logkuju mietodu uczenija. Warszawa, Izdanijem Litogr. Odiessiera, tipogr. Psurskago, 1860,
58730 Dubrowskij Piotr Pawłowicz (1813—?). Opisanije Warszawy i jej okriestnostiej s dopołnienijem opisanija Czenstochowy. Sostawił P. D. S nowiejszym płanom Warszawy. Warszawa, izdanije W. M. Istomina, tip. Jul. Kaczanowskago, 1850,
1525 Aleksiejew P. Miel-Dona, powiest' w stichach. Warszawa, izdanije W. Istomina, 1841,
84441 Kalendar' (Warszawskij). Warszawskij Kalendar' na 1873 g. God pierwyj. Warszawa, izdanije Tipografii I. Goldmana, 1872,
51578 (Kartusz (Cartouche) Ludwik Dominik; 1693—1721). Kartusz ataman razbojnikow ili zaszczitnik ugnietionnych i oskorblonnych. Warszawa, izdanije R. W. Lubicza, tipografija B. Til, b. r.,
84433 Kalendar' dla piwowarow i Winokurow. Kalendar' dla piwowarow i winokurow na 1889 god. Warszawa, izdanije na sczot Opytnoj stancii dla piwowariennoj i winokuriennoj promyszlennosti, pieczatano w Promyszlennoj Tip., 1889,
25003 Diedow M. W. A. S. Puszkin w polskoj litieraturie. S priłożenijem portrietow A. S. Puszkina i A. Mickiewicza. Warszawa, Izdanije Kniżnago Magazina M. A. Kowniera, Centralnaja Tipografija, 1899,
108327 Kownier Sawielij Grigorjewicz (1837-1896). Spinoza, jego żyzń i soczinienija. Oczerk, sostawlennyj D-rom S. G. Kownierom. S pribawlenijem nowiejszej kritiki o Spinozie i portrietow Spinozy i awtora S. G. Kowniera. Wtoroje, posmiertnoje i isprawlennoje izdanije. Warszawa, izdanije Kniżnago Magazina M. A. Kowniera, Centralnaja Tipografija, 1897,
84435 Kalendar' (Priwislinskij). Priwislinskij Kalendar' na 1898 god. Kalendar' Carstwa Polskago. Warszawa, izdanije Kniżnago Magazina M. A. Kownera Centralnaja Tipografija, 1898,
84442 Kalendar'. Warszawskij Kalendar' na 1895 god s kartoju gubiernij Priwislanskago kraja, płanom goroda Warszawy, portrietami i risunkami w tiekstie. Warszawa, izdanije kniżnago magazina A. A. Flegontowa, tipogr. F. Czernaka, 1894,
84436 Kalendar' (Russkij. Kalendar' (Russkij Warszawskij sprawocznyj) na 1869 god. Warszawa, izdanije Iw. Griszkowa i S. Stiepanowa, tipogr. Iwana Psurskago, (1868),
84418 Kalendar' (Chozjajstwiennyj). Chozjajstwiennyj Kalendar' na 1877 god. Warszawa, izdanije D. Lange, 1876,
92442 Kendzierskij W. A. Upotrieblenije znakow priepinanija .... !?, ; : — „ „ ( ) w russkoj pis'miennoj rieczi. Posobije pri priepodawaniju Russkago Jazyka w sriednich i niższych uczebnych zawiedienijach. Sostawił ... Izdanije wtoroje. Pierwoje izdanije etoj Knigi odobrieno Uczenym Komitietom Ministierstwa Narod. Proswieszczenija, a także riekomiendowano G. Popieczitielem Warszawskago Uczebnago Okruga. Warszawa, izdanije czastnogo riealnogo ucziliszcza S. K. Gargulskago, w tipografii S. Orgelbranda Synowiej, b. r. (1890),
107782 Kowalewskij Pawieł Iwanowicz (1849-1923). Sudiebnaja psichiatrija. Kurs, czitannyj na juridiczeskom fakultietie Impieratorskago Warszawskago uniwiersitieta. Warszawa, izd. żurnała Archiw Psichiatrii, Niejrołogii i Sudiebnoj Psichopatołogii, Tip. Warszawskago uczebnago okruga, 1896,
38510 Friese Christian Gottlieb (1717—1795). Istorija polskoj cerkwi ot naczała christianstwa w Polsze do naszych wriemion. Pieriewod s niemieckago Briesławlskago izdanija 1786 goda pod riedakcyjeju M. P. Ustimowicza. Tom I. Warszawa, izd. Warszawskago Prawosławnago Swiato-Troickago Bratstwa, tipogr. Warszawskago Uczebnago Okruga, 1895,
74198 Instrukcija obszczaja, razwiwajuszczaja ustaw. Instrukcija obszczaja, razwiwajuszczaja ustaw Ziemskago Krieditnago Obszczestwa 1888 g. utwierżdiennaja w 1894 godu Obszczim Sobranijem Uprawlenija Obszczestwa na osnowanii 81 st. oznaczennago Ustawa. Warszawa, Izd. Upr. Ziemsk. Kred. Obszczestwa, w Tip. Noskowskago, 1896,
84437 Kalendar' (Sielskij). Sielskij Kalendar' na 1875 god. Warszawa, izd. Tipografii i Litografii Ch. Keltera, 1874,
12028 Bukwar. Bukwar russko-niem. Russisch-Deutsche Fibel. Warszawa, izd. tip. Ch. Kieltiera, 1877,
12023 Bukwar. Russkij bukwar dla pierwonaczalnago obuczenija russkomu jazyku. Warszawa, izd. tip. Ch. Keltera, 1882,
107780 Kowalewskij Pawieł Iwanowicz (1849-1923). Gienieralissimus Aleksandr Wasiljewicz Suworow. Istoriko-psichołogiczeskij oczerk profiessora P. I. Kowalewskago. (Odb. z: Warszawskij Wojennyj Żurnał 1900). Warszawa, izd. Riedakcyi Warszawskago Wojennago Żurnała, Tip. Okrużnago sztaba, 1900,
83273 Juszczenko A. J. Junoszeskij progriesiwnyj paraliez. (Iz kabinieta prof. P. I. Kowalewskago). Warszawa, Izd. Red. Archiw psichiatrti, niejrołogii i sudiebnoj psichopatołogii, 1895,
11588 Budiłowicz Aleksandr. Istoriczeskij oczerk Milejewskoj sw. Paraskijewskoj Cerkwi w swiazi s obzorom okatoliczenija i opolaczenija Zawieprianskoj Rusi (do r. Bystricy). Warszawa, izd. pri Warsz. Uczebnom Okrugie, Tip. Warsz. Uczebnago Okruga, 1890,
84432 Kalendar' (Ochotniczij). Ochotniczij Kalendar' s risunkami na god 1894. Warszawa, izd. Magazina rużiew, porochu i ochotniczich priborow W. Ronczewskago, tip. K. Kowalewskago, (1893),
107825 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Strastnyj puť I. Christa w Ijerusalimie (Via Dolorosa) i r.-katoliczeskija stancyi. Protoijerieja A. Kowalnickago. (Odb. z: Chołmsko-Warszawskij Jeparchialnyj Wiestnik 1886). Warszawa, izd. Chołmsko-Warszawskago Jeparchialnago Wiestnika, Tip. Warszawskago uczebnago okruga, 1886,
11587 Budiłowicz Aleksandr. Chołmskaja czudotwornaja ikona Bożyjej Matieri. Warszawa, izd. Chołmskago Sw. Bogorodickago bratstwa, Tip. Warsz. Uczebnago Okruga, 1892,
88054 Katalogi. Katałog. Izwleczenije iz katałogow dubletow Bibliotieki Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta Nr. 1. (polonica). Warszawa, iz Tipografii K. Kowalewskago, b. r. (po 1870),
75706 Izwleczenije iz katalogów. Izwleczenije iz katałogow dubletow Bibliotieki Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta Nr. 1. (polonica). Warszawa, iz Tipografii K. Kowalewskago, b. r. (ok. 1870),
97173 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Mapa Królestwa Polskiego wraz z obwodem Wolnego Miasta Krakowa i częścią pogranicznych Państw. Ułożona przez Juliusza Colberg wykonana przez Seweryna Oleszczyńskiego. Warszawa, Instytut Litograficzny Szkolny, 1830,
97170 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Carte generale du Palatinat de Sandomire drefsée d'apres les meilleures sources. 1827. (Tytuł polski:) Mappa jeneralna Województwa sandomierskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg. Warszawa, Instytut Litograficzny Szkolny, 1827,