Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102397 Korzeniowska Jadwiga z Wittów (1862–1937).
102396 Korzeniowska Jadwiga z Wittów (1862–1937). Pierwszy Uczeń. (Na s. 23 drugi tytuł:) Trzy listy Narcyzy. (Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, druk. Czasu, 1897),
102395 Korzeniowska Jadwiga z Wittów (1862–1937). Nad siły. Powieść. Kraków, nakł. Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Czasu, 1893,
102394 Korzeniowska Jadwiga z Wittów (1862–1937). Trzy listy Narcyzy.
102393 Korzeniowska Jadwiga z Wittów (1862–1937). Dary śmierci. Powieść przez Jadwigę Wittównę odznaczona na konkursie Kuryera Warszawskiego. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1890,
102392 Korzeniowska Jadwiga z Wittów (1862–1937). Inne czasy. (Odb. z Przeglądu Polskiego). B. m. b. r. (Kraków, 1890),
102391 Korzeniówka.
102390 Korzeniovski J.
102389 Korżeniewskij Osip.
102388 Korżeniewskij Ludwig Osipowicz.
102387 Korżeniewskij Ju.
102386 Korżeniewskij Iosif.
102385 Korżeniewskij Ioann Grigorjewicz (1821–1905).
102384 Korżeniewskij Ioann Grigorjewicz (1821–1905). Istorija Chołmsko-Warszawskoj jeparchii so wriemieni uczrieżdienija archijeriejskoj kafiedry w Warszawie do 1876 goda. Sost. prot. Ioannom Korżeniewskim. (Odb. z Chołmsko-Warszawskije jeparchialnyje wiedomosti). Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1881,
102383 Korżeniewskij Ioann Grigorjewicz (1821–1905). Nadpisi na miednych doskach, pristrojennych k stienam Warszawsko-Wołynskoj kładbiszczenskoj cerkwi, o wojennych diejstwijach protiw polskich miatieżnikow w 1831 godu. Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1887,
102382 Korżeniewskij I.
102381 Korżeniewskij I.
102380 Korzeniewski M.
102379 Korżeniewski Ludwik.
102378 Korzeniewski Ludwik (Korżeniewskij Ludwig Osipowicz).
102377 Korzeniewski Ludwik (Korżeniewskij Ludwig Osipowicz). O dwiżenii i pokoje w otnoszenii k zdorowju czełowieka i. t. d. Petersburg, 1860,
102376 Korzeniewski Ludwik (Korżeniewskij Ludwig Osipowicz). Ortopiediczeskaja praktika. Kijew, 1869,
102375 Korzeniewski Krzysztof, pijar.
102374 Korzeniewski Krzysztof, pijar. Cnota Uwięczona Dramma w Czterech Aktach z powodu Imienin Jasnie Wieśmoźnego (!) Imc. Pana Iózeffa (!) Wereszczyńskiego Powiatu Upitskiego y Kurkleckiego Starosty grana Przez Dzieci źyczliwych Roku 1800 19 Marca w Łauxodziach. Za Dozwoleniem Cenzury Iego Imper. Mci. w Nitawie u I. F. Stefanhagenay'ego Syna Roku, (Mitawa, J. F. Steffenhagen i syn), 1802,
102373 Korzeniewski Julian.
102372 Korzeniewski Józef, lekarz.
102371 Korzeniewski (Korzeniowski) Jan Nepomucen (zm. po 1871).
102370 Korzeniewski Jan (ok. 1626–1672). Palatium Reginae Coeli Coelitumque in Conclavia duodecim distributum, Repetitis Typis instauratum Superiorum permissu. Vilnae, Typis Imper: Universitatis, Anno 1804,
102369 Korzeniewski J.
102368 Korzeniewski J.