Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6886 Biernacka Céleste de. Wanda. Paris, les principaux libraires, Vichy, impr. Desbenoit, 1895,
6887 Biernacka Klementyna,
6888 Biernacka Konstancja z Małachowskich (1773—1842). Opis stu nagród pięcioletniego Pawlunia, ofiarowane ku zabawie jego rówienników przez Sandomierzankę. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego i Komp., 1829,
6889 Biernacka Konstancja z Małachowskich (1773—1842). Podróż z Włodawy do Gdańska powrotem do Nieborowa w r. 1816, opisana w listach Wandy, Eweliny i Leokadyi przez Polkę Ko. z H. Ma... B...cką. Wrocław, W. B. Korn, 1823,
6890 Biernacka Konstancja z Małachowskich (1773—1842). Rozmowy Pawlunia z babunią o kilkuset nawiiaiących się przedmiotach czyli skazowka sposobu rozkrzewienia w dzieciach zdolności, poięcia i szlachetnych upodobań podane ku pożytkowi dzieci umieiących dobrze czytać. Przez Autorkę Zabawy Polki z Synami K... z H... M... B...ą. 2 części. Kalisz, nakł. autora, druk. J. Poleskiego, 1829,
6891 Biernacka Konstancja z Małachowskich (1773—1842). Zabawa Polki z synami, czyli opis dziejów polskich, od Lecha aż do rozbioru Polski, ułożony w sposobie loteryi przez K. z M. B. doprowadzony do r. 1820, składa się z 39 luźnych kart. Wrocław, nakład W. B. Korna, 1821,
6892 Biernacka Paulina,
6893 Biernacki Alojzy Gabriel Józef,
6894 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). Association for the protection of the intercits of Englishers in foreign Countries and suppression of the pirate editions. Paris, impr. E. Duverger, 1837,
6895 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). Donisienie (!) o przełożeniu na polski język dzieła p. t. Zasady rolnictwa rozumowanego, w języku niemieckim przez Pana Thaer król. prusk. Radcy Stanu i członka różnych Tow. uczonych wydanego. B. m. b. r. (1809),
6896 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). Dziennik rolniczo-gospodarski dla przyjaciół rolnictwa. Kalisz, 1815,
6897 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). Głos... Ministra przychodów i skarbu na publicznym zdaniu sprawy banku. Dnia 5 czerwca 1831 roku. B. m. b. r.,
6898 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). Kalendarz kieszonkowy Rolniczogospodarski dla Przyjaciół Polepszonego Rolnictwa. Przez... Na rok 1813. Kalisz, druk. Mehwalda, 1813,
6899 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). Ogłoszenie o utworzeniu Towarzystwa filotechnicznego polskiego w Paryżu. Paryż, 1838,
6900 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). Wzór taniej, trwalej i wygodnej stodoły i opisanie dwukonnej angielskiej młockarni przez... członka czynnego Towarzystwa rolniczego w Warszawie, w Lipsku i członka korrespondującego królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Z rycinami. Wrocław, u Korna, 1823,
6901 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). O zamianie zaciągów na daniny zbożowe lub pieniężne przez... Wrocław, W. B. Korn, 1808,
6903 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854).
6902 (Biernacki Alojzy Prosper, 1778—8 września 1854). Usprawiedliwienie postępowania Aloyzego Biernackiego jako Ministra Przychodów i Skarbu. B. m. (Warszawa), 1831,
6904 Biernacki Bolesław,
6905 Biernacki Cezar (1827—1896). Hołdy pruskie podług źródeł dziejowych. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda synów, 1882,
6906 Biernacki Cezar (1827—1896). Podobizna pisma (facsimile) Św. Woyciecha. Warszawa, 1875,
6907 Biernacki Cezar (1827—1896). Rejestr wozów skarbnych od miast i miasteczek Rzeczypospolitej koronnych na wyprawę wojenną r. 1521 dostarczonych. Odb. z t. III. Archiwum Komisyi Historycznej Akademii Umiej. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1886,
6908 Biernacki Cezar (1827—1896).
6909 Biernacki Charles,
6912 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Analgezya nerwu łokciowego, jako objaw wiądu rdzenia. Napisał... (Odb. z Gaz. Lek. nr 2). (Warszawa), druk. K. Kowalewskiego, 1894,
6913 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Badania nad działaniem fermentacyi przeciwgnilnych na fermentacyą wyskokową. (Pdb. z Nowin Lekarskich nr 8—10). Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1889,
6914 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Badania nad składem chemicznym krwi w stanach chorobowych, w szczególności w stanach anemicznych. Podał... (Odb. z Gazety Lekarskiej 1893 r. nr 32). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1893,
6915 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Beiträge zur Lehre von central entstehenden Schmerzen und Hyperästhesie. Aus der medicinischen Klinik des Herrn Prof. L. Thumas in Warschau. Sonderabdruck aus der Deutschen Medicinischen Wochenschrift, 1893, N° 52. Leipzig, Verlag von Georg Thieme, gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin, 1893,
6916 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Blutbefunde bei der asiatischen Cholera. Aus der medicinisch-diagnostischen Klinik in Warschau. Sonderabdruck aus der Deutschen Medicinischen Wochenschrift 1895, N 48. Berlin, bei Julius Sittenfeld, 1895,
6917 Biernacki Edmund dr (1866—1911). Chałubiński i obecne zadania lekarskie, z powodu dziesiątej rocznicy śmierci Tytusa Chałubińskiego. Warszawa, wydaw. Przeglądu Filozoficznego, J. Fiszer, druk. S. Dębskiego w Łodzi, 1900,