Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
4758 Bądzkiewicz Antoni (zm. 1893). Teorya poezyi w związku z jéj historyą. Opowiedziana przez ... Warszawa, I. M. Neumark, 1867,
62420 Elsner Józef (1769—1854). Missa Brevis. Ded. Ks. Anastazemu Niezabitowskiemu. Warszawa, I. Klukowski, 1847.
17889 Czarkowski Piotr (1808—1898). Opyty słowianskago słowoproizwodstwa. Sostawił ... Warszawa, I. Goldman, 1873,
86287 Kalendarze. Kalendarz popularno-gospodarski. Kalendarz popularno-gospodarski polski i ruski (na r. 1848: Kalendarz Popularno-Gospodarski). Warszawa, I. Assenheim, (1844—1857).
12488 Butt Beatrice May. Stawka na loteryi życia. Powieść przez autorkę „Panny Mani". Przełożona z angielskiego. Dodatek do Nr. 9 pisma i tygodniowego Bluszcz z 1885 r. Warszawa, i M. Glücksberg, 1885,
10070 Bratkowski Stanisław (1791—1871). Teorya pisania listów. Dla młodych Polek. Przez... Warszawa, Hugues et Kermes, druk. P. Baryckiego, 1830,
71070 Grodzki Stanisław. Poezje wieszczące czyli Obrazy poetyczno-moralne Boga i stworzenia. Przez... Tom I—II. Warszawa, Henryk Natanson, druk. J. Ungra, 1854,
35360 Flamm Filip (1828—1895). O prawach spadkowych dziecka naturalnego, niemniéj o zbiegu małżonka ze spadkobiercami porządkowemi, tudzież z krewnemi naturalnemi współmałżonka. Przez... Warszawa, Henryk Natanson, druk. Gazety Polskiej, 1865,
79347 Jarmund Stanisław (1824—1904). O budowie dróg i mostów. Przez ... Tom I. Prace przygotowawcze. Pomiary. — Poziomowanie. Z tablicami. Warszawa, Henryk Natanson, druk. Gazety Codziennej, 1861,
108707 Kozłowski Aleksander, konduktor dróg i mostów (1812-1888). Krótki pogląd na koleje żelazne przez Alexandra Kozłowskiego byłego ucznia szkoły politechnicznej w Paryżu, z mappą. Warszawa, Henryk Natanson, Druk. Gazety Codziennej, 1859,
68014 Gliszczyński (Glisczyński) Michał (1814—1874). Życie, nauczanie i śmierć Sokratesa. Napisał Michał Glisczyński. Warszawa, Henryk Natanson, druk. Gazety Codziennej, 1858,
70805 Gribojedow Aleksandr Siergiejewicz (1795—1829). Biada temu kto ma rozum. Komedya w cztérech aktach, wiérszem napisana przez A. Grybojedowa. Tłumaczył polskim wiérszem Józef Lewart-Lewiński. Warszawa, Henryk Natanson, druk. Gazety Codziennej, 1857,
3808 Augustynik G. S. ks. Nowenna do św. Stanisława biskupa i męczennika. Warszawa, Heinrich.
69568 Gra biblijna. Gra biblijna. Warszawa, H. W. Gumiński. w Drukarni Rządowej, w litogr. Dzwonkowskiego.
33872 Feliński Stanisław ks. (zm. ok. 1880). Kazania na niektóre niedziele i uroczystości, z dodaniem życia Chrystusa Pana, przez..., kapelana wojsk cesarsko-rosyjskich, kanonika honorowego. Warszawa, H. Trenkler, czcionkami M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1878,
11677 Budziński Stanisław (1824—1895). O kradzieży i pokrewnych jej przestępstwach, podług prawa obowiązującego ze wskazaniem odpowiednich przepisów karnych Cesarstwa. Warszawa, H. Stan, 1876,
104093 Belot Adolf (1829—1900). Panna Giraud, moja żona, romans. Warszawa, H. Planet księg., druk. J. Cotty, 1871,
10214 Bremer Fryderyka (1802—31/12 1865). Córki prezesa, powieść przełożona na język polski z szwedzkiego. Obrazki z życia domowego. T. III. (Wybór przekł. z wzorowych pisarzy zagr. t. V). Warszawa, H. Natanson, druk. Ungra, 1852,
24891 Dickens Karol (1812—1870). Bleak House (Pustkowie), powieść, tłumaczył z angielskiego W. N. Tomów 5. (Wyboru przekładów tom XIX, XX, XXI, XXII, XXIII). Warszawa, H. Natanson, druk. J. Jaworskiego, 1856,
35727 Foissac Piotr (ur. 1801). Meteorologia, czyli Nauka o zjawiskach w powietrzu dostrzeganych, o ich związku i wpływie na królestwo organiczne, a głównie na człowieka, napisał... przełożył z franc. Jan Baranowski. Tom I—II. Warszawa, H. Natanson, druk. Gazety Codziennej, 1858,
46480 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Historya powszechna dla płci żeńskiej. Dzieło pośmiertne ... uzupełnione i doprowadzone do dzisiejszych czasów. Przez *** Tom I. Dzieje starożytne. Warszawa, H. Natanson i S. Orgelbrand, druk. S. Orgelbranda, 1866,
59165 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Wojna kobieca, romans histor. Tomów II. Warszawa, H. Kleinsinger, 1888,
84428 Kalendar' (Narodnyj). (Tytuł polski): Kalendarz Ludowy. Warszawa, Gubiernskaja Tipografija, 1883,
35077 Fiodorow Jewgraf Stiepanowicz (1853—1919) i Nikitin W. W. O minierałach Bogosłowskago Gornago Okruga. (S 5-ju risunkami w tiekstie). (Ottisk iz „Jeżegodnika po Gieołogii i Minierałogii Rossii” T. 3., wyp. 7). Warszawa, Gubiernskaja Tip., 1899,
106070 Biełow G. W. Ijerusalim i św. Ziemla. Putieszestwije chołmskich pałomnikow ko grobu Gospodniu. Izd. 3. s 16-ju risunkami. Warszawa, Gub. Tip., 1897,
8025 Bobrzyński Michał (1849—1935). O dawnym prawie polskim, jego nauce i umiejętnym badaniu. (Odbitka z Niwy). Warszawa, główny skład w Księgarni St. Czarnowskiego i Sp., druk. Józefa Sikorskiego, 1874,
34645 „Figlarka”. Illustrowany kalendarz humorystyczny na 1895 rok, wydał Kocham. Wydawnictwa rok pierwszy. Warszawa, główny skład w Księgarni C. Centnerszwera, Druk. Kupiecka Lepperta i Ski, 1894,
87277 Kalendarzyk Warszawskiego Laboratorjum Chemicznego. Kalendarzyk Warszawskiego Laboratorjum Chemicznego, Warszawa, Główny Skład Nowy Świat Nr. 25, druk. Jana Noskowskiego, (1880),
82926 Jumorist. Illustrirowannyj jumoristiczeskij kalendar na wisokosnyj 1896 god. God pierwyj. Izdanije T. Eppelbierga i M. A. Kowniera. Warszawa, gławnyj skład w kniżnom magazinie M. A. Kowniera, w Tipografii Br. Szuldbierga, 1895, w
99658 Konic (Konitz) Henryk (1860—1934) i Kuratowski Marek Marceli. Contracta Syntaxis Latina. Sokraszczonnyj łatinskij sintaksis s tabliceju konstrukcij i uprawlenija upotriebitielniejszych głagołow, raspołożennych w ałfawitnom poriadkie sostawlennyj G. K. i M. K. Warszawa, Gławnoje Dieło w Kniżnom Magazinie Ungra i Banarskago, pieczatano w Tipografii Osipa Ungra, 1876,