Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106152 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Mydlarz domowy, czyli gruntowny sposób robienia tak twardego jako też szarego mydła, oraz mydła francuskiego, wody mydlanej, mydła parfumowanego i mydła do wywabiania wszelkich plam tłustych dla tych, którzy sobie na potrzebę domową bez wielkiego zatrudnienia z małym kosztem i na każdem miejscu chcą rozmaite gatunki mydła robić, wydany przez... Berlin, nakł. wydawcy, 1825,
106153 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Nagroda dla pilnych moich uczniów. B. m. (Kraków), 1833,
106154 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Przedmiot lekarski. Kraków, 1850,
106155 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Cztery nader rzadkie przypadki chorób leczonych w klinice chirurg. Uniwers. Jagiell. w ciągu 1840/41 r. (Odb. z Roczn. Wydziału Lek. t. V) Kraków, 1842,
106156 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Rocznik obejmuj. zdanie sprawy z czynności kliniki chirurgicznej Uniw. Krakowsk. Rok I. Kraków, druk. Gieszkowskiego, 1832,
106157 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Rozpoznawanie zapaleń ocznych w ogólności, a w szczególności zapaleń ocznych samodzielnych. Kraków, St. Gieszkowski, 1847,
106158 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Kilka słów o ważności, potrzebie i użytku gymnastyki. Kraków, St. Gieszkowski, 1837,
106159 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Kilka spostrzeżeń w przedmiocie chirurgii uczynionych. (Odb. z t. 8 Rocznika Lekarsk.). Kraków, Druk. Uniwers., 1846,
106160 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Tablice anatomiczne Jęd. Krupińskiego, ryte przez Ad. Goczemskiego. Kraków, 1849,
106161 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Ustawy dotyczące się leczenia chorób w klinice chirurgiczn. Uniw. Jagiell. (Odb. z Roczn. Obejmującego Zdanie Sprawy z Czynności Klin.). Kraków, (1832),
106162 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Uwiadomienie. Dyrektor tutejszej szkoły Gymnastycznej. (O popisie szkoły gim- nastycznej. Inc.: „Mam honor zawiadomić niniejszem osoby..."). (Kraków, 1838),
106163 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Uwiadomienie z dn. 18. Kwietnia 1838 względem otworzenia szkoły gimnast. w Krakowie (1838),
106164 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Uwiadomienie (o programie nauki w szkole gimnastycznej na r. szk. 1838/9). Kraków, 1838,
106165 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Uwiadomienie (o kursach gimnastyki zwykłej i ortopedycznej, o szkole pływania, tudzież o zakładzie do bezpiecznego kąpania się w Wiśle). Kraków, 1840,
106166 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Uwiadomienie lekarskie (wzywające słuchaczy Wydziału Lekarskiego do przybycia do Zakładu Klinicznego celem przeszkolenia chirurgicznego). Kraków, 1846,
106167 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Uwiadomienie lekarskie (wezwanie do kobiet, aby skubały szarpie ). Kraków, 25. 2. 1846,
106168 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Wstęp do anatomii ciała ludzkiego dla uczniów poświęcających się umiejętności lekarskiej. (Urywek z rękopisu Anatomii podręcznej od wielu lat do druku przygotowanej). Kraków, Druk. Uniwersyt., 1850,
106169 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Wyciąg z Gazety Krakowskiej nr 170 Czwartek 29 lipca 1847 r. Kraków, 1847,
106170 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860).
106171 Bierkowski Włodzimierz Fryderyk (1832—1888). De fistula ani. Dissertatio inauguralis. Vratislaviae, typ. Fischer, 1861,
106172 Bierlinskij Maksim Fiodorowicz (1764— 1846). Statisticzeskoje opisanije Bielickago ujezda Mogilenskoj gubiernii. Petersburg, 1838,
106173 Bierlinskij Maksim Fiodorowicz (1764—1846). Kratkoje opisanije Kijewa sodierżaszczeje istoriczeskuju pierieczen siego goroda... soczinienije... St. Pietierburg, 1820,
6878 Biermann Gottlieb (1824—?). Das ehemalige Benediktinerstift Orlau im Teschnischen. Aus d. Programm des k. k. evangelischen Gymnasiums in Teschen. Teschen, Druck von Karl Prochaska, 1862,
6879 Biermann Gottlieb (1824—?). Geschichte des Herzogthums Teschen von... Teschen, bei Karl Prohaska, 1863,
6880 Biermann Gottlieb (1824—?). Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf. Von... Teschen, gedr. bei Karl Prochaska, 1874,
6881 Biermann Gottlieb (1824—?). Zur Geschichte der Herzogthümer Zator und Auschwitz (Oświęcim). (Aus dem Novemberhefte des Jahrganges 1862 der Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der Kais. Akademie der Wissenschaften XL Band, besonders abgedruckt). Wien, k. k. Hofund Staatsdruckerei, 1863,
6882 Biermann Gottlieb (1824—?). Geschichte der evangelischen Kirche Oester. Schlesiens mit bes. Rücksicht auf die Gnadenkirche vor Teschen. Von ... Denkschrift zum 150jährigen Jubelfeste der ev. Jesuskirche vor Teschen. Teschen, K. Prochaska, 1859,
6883 Biermann Gottlieb (1824—?). Geschichte des Protestantismus in Oesterreichisch-Schlesien. Prag, J. G. Calve, Hofburgdruckerei, 1897,
6884 Biermann Gottlieb (1824—?). Historya wiary ewangelickiej w Ślązku austryackiem, z osobliwym względem na dzieje ewangielickiego kościoła z łaski danego przed Cieszynem. Przez... professora gimnazyalnego. Pamiętnik ku 1501etniemu jubileuszowi ewangielickiego kościoła Jezusowego przed Cieszynem. Z niemieckiego na język polski przełożył, a do potrzeb ludowych zastosował nauczyciel Jan Śliwka. Cieszyn, druk. i nakł. Karola Prochaski, 1859.
6885 Biermann Gottlieb (1824—?).