Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97897 Kołodzinski Bolesław. Geografja powszechna dla użytku uczącej się młodzieży, według najlepszych źródeł ułożona przez ... Tamże, Druk. J. Jaworskiego, 1861,
97898 Kołodzinski Bolesław. Gieografija Carstwa Polskago B. K. S polskago pieriewieł i dopołnił M. Ust. Warszawa, w tipografii I. Psurskago, 1864,
97899 Kołodzinski Bolesław.
97892 Kołodziejski Wincenty (zm. 1886). Najnowszy projekt do Statutu Organicznego dla Stowarzyszenia Ciesielskiego w Krakowie do ustawy przemysłowej z dnia 20 Grudnia 1859 r., do zwyczajów miejscowych wiekami uświęconych, do obecnych czasów i wymagań zastosowany, przez ... Członka tegoż Stowarzyszenia. Kraków, Druk. Czasu (u J. Wildta), 1862,
97893 Kołodziejski Wincenty (zm. 1886). Przemysł na wystawie powszechnej w Wiedniu r. 1873 nie jest jego autorstwa,
97894 Kołodziejski Wincenty (zm. 1886). Sprawozdanie z robót przygotowawczych (Kraków, 1872)
97895 Kołodziejski Wincenty (zm. 1886).
97877 Kołodziejski Walery (1826—1900). Kwestya wodociągów miasta Krakowa na początku roku 1879. Odczyt... inżyniera cywilnego w Krakowie, na posiedzeniach Towarzystwa Tech. Krakowskiego odbytych w dniach 20 stycznia i 3 lutego 1879. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1879,
97878 Kołodziejski Walery (1826—1900). Kwestya wodociągów miasta Krakowa przez ... inż. cyw. w Krakowie. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Redakcyi Czasu, 1887,
97879 Kołodziejski Walery (1826—1900). Kwestja wodociągowa u nas i zaopatrywanie się w wodę w Anglji. (Odb. z Kurjera Polskiego). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1893,
97880 Kołodziejski Walery (1826—1900). Kwestya wodociągu w Krakowie. (Odb. z Nowej Reformy). Tamże, Druk. Związkowa, 1892,
97881 Kołodziejski Walery (1826—1900). Krótki pogląd na wnioski w sprawie zaopatrzenia m. Krakowa w wodę, przedstawione Komisyi Wodociągowej Krakowskiej Rady Miejskiej przez B. Lutostańskiego zestawiony przez ... inżyniera cywilnego w Krakowie. Tamże, Druk. W. Korneckiego, 1879,
97882 Kołodziejski Walery (1826—1900). Pierwszy i ostatni mój projekt zaopatrzenia miasta Krakowa w wodę. (Odb. z Nowej Reformy). Kraków, nakł. Wydawnictwa Nowej Reformy, Druk. Związkowa, 1892,
97883 Kołodziejski Walery (1826—1900). Przemysł na wystawie powszechnej w Wiedniu r. 1873 przez ... Inżyniera cywilnego, sprawozdawcę krajowego z ramienia Komisyj wystawowych. (Odb. z Czasu). Kraków, druk. J. Paszkowskiego, 1873,
97884 Kołodziejski Walery (1826—1900). Kilka słów w kwestyi wodociągów miasta Krakowa przez ... inżyniera cywilnego w Krakowie. Kraków, nakł. autora, Druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1876,
97885 Kołodziejski Walery (1826—1900). Sprawa wodociągów miasta Krakowa. (Odb. z Nowej Reformy). Kraków, nakł. Wydawnictwa Nowej Reformy, Druk. Związkowa, b. r. (1888),
97886 Kołodziejski Walery (1826—1900). W sprawie wodociągowej miasta Krakowa. Dotychczasowe zdobycze i skutki badań wodociągowych w Krakowie. (Odb. z Kurjera Polskiego). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1893,
97887 Kołodziejski Walery (1826—1900). Sprawozdanie z robót przygotowawczych dla zaopatrzenia Krakowa w wodę złożone na ręce delegowanej Krakowskiej Komissyi wodociągowej przez ... inżyniera cywilnego w Krakowie. Tamże, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1872,
97888 Kołodziejski Walery (1826—1900). Jeszcze kilka uwag o kwestyi wodociągowej krakowskiej przez ... inż. cyw. w Krakowie. (Odb. z Nowej Reformy). Kraków, Druk. Związkowa, b. r. (1887),
97889 Kołodziejski Walery (1826—1900). Wodociąg regulicki dla miasta Krakowa. (Odb. z Nowej Reformy). Tamże, nakł. Nowej Reformy, b. r. (1889),
97890 Kołodziejski Walery (1826—1900).
97891 Kołodziejski Walery (1826—1900), Rozwadowski Władysław. Gazeta Przemysłowa Illustrowany organ przemysłu, rękodzielnictwa, gospodarstwa i handlu krajowego wydawany przez Walerego Kołodziejskiego Inżyniera cywilnego w Krakowie. Wychodzi raz na tydzień w Sobotę. B. m. (Kraków) b. r. (1866),
97876 Kołodziejski Janusz Ślepowron.
97875 Kołodziejski Franciszek.
97873 Kołodziejowski.
97874 Kołodziejowski J.
97872 Kołodziejewski Marcin.
97871 Kołodziejewo.
97870 Kołodziejczyk Władysław.
97869 Kołodziejczyk Stanisław ks.