Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
9333 Borysiekiewicz Michał prof. (1848—1899). Beiträge zum feineren Baue der Netzhaut des Chamaeleo vulgaris. Wien, F. Deuticke, 1889,
9334 Borysiekiewicz Michał prof. (1848—1899). Ophthalmoskopische Beobachtungen an 171 Geisteskranken der Klinik des Herrn Regierungsrathes prof. Dr. Meynert. Separ. Abdr. a. d. Allgem. Wiener med. Zeitung, 1882, Nr. 44, 45 u. f., [1882,]
9335 Borysiekiewicz Michał prof. (1848—1899). Erwiederung auf Dimmers Angriff gegen meine Arbeiten: „Ueber den feineren Bau der Netzhaut". Sep. Abdr. der Wiener mediz. Blätter aus d. Nr. 23 (1894). Wien, Verl. v. L. Bergmann, 1894,
9336 Borysiekiewicz Michał prof. (1848—1899). Untersuchungen über den feineren Bau der Netzhaut. Wien, Toeplitz & Deuticke, K. K. Hofbuchdruckerei C. Fromme, 1887,
9337 Borysiekiewicz Michał prof. (1848—1899). Weitere Untersuchungęn über den feineren Bau der Netzhaut. Wien, Fr. Deuticke, K. K. Hofbuchdruck. Carl Fromme, 1894,
9338 Borysiekiewicz Michał prof. (1848—1899).
9339 Boryski Jan (ks. insp. szkolny),
9340 Borysław,
9341 Borysowicz N. G
9342 Borysowski powiat,
9343 Boryssowicz Teodor (1843—1915). Siodełkowate odjęcie części pochwowej macicy (amputatio partialis sellaeformis portionis vaginalis uteri). Wykład miany na sekcyi gynekologicznej VI Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie przez... (Odb. z Kroniki Lekarskiej, rok XII—1891). Warszawa, druk. Marii Ziemkiewiczowej, 1891,
9344 Boryssowicz Teodor (1843—1915). Zmiany w budowie niektórych narzędzi gynjatrycznych. Podał... Odbitka z Medycyny t. XVIII z r. 1890. Warszawa, druk. Marii Ziemkiewicz, 1890,
9345 Borzaga Baltazar (1745—1806),
9346 Borzakowskij. Moskowskij knigopieczatnik XVI w., Iwan Fiodorow. Odiessa, 1884,
9347 Borzęciński Jan,
9348 Borzęcka Salomea,
9349 Borzęcki Eugeniusz (1864—1916). Leczenie rzeżączki u mężczyzn metodą Janeta. Wykład wygłoszony na posiedzeniu Towarz. lekarskiego krakowskiego w dniu 17 czerwca 1896. Przez... Odb. z Przeglądu Lekarskiego nr 33, 34/1896. Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiell., 1896,
9350 Borzęcki Eugeniusz (1864—1916). O leczeniu rzeżączki u kobiet. Odb. z Przegl. Lek. Tamże [Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiell.], 1891
9351 Borzęcki Eugeniusz (1864—1916). O rozpoznawaniu i leczeniu rzeżączki u mężczyzn ze stanowiska bakteryologicz. Rozprawy z zakresu medycyny praktycznej, I 10. Kraków, nakł. Wydaw. Dzieł Lekar. Polskich, S. A. Krzyżanowski, Gebethner i Wolff w Warszawie, druk. W. Korneckiego, 1892,
9352 Borzęcki Eugeniusz (1864—1916). Sprawozdanie z V zjazdu Tow. dermatologicznego niemiec. w Gracu. Odb. z Przeglądu Lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
9353 Borzęcki Eugeniusz (1864—1916). O stanach nieżytowych cewki moczowej u mężczyzn. Odb. z Przeglądu Lekarskiego Nr. 12, 13 r. 1898. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898,
9354 Borzęcki Eugeniusz (1864—1916).
9355 Borzęcki Ignacy ks. O emeryturze dla duchownych projekt oraz recenzja myśli rzuconych w tym przedmiocie przez X. P. K. skreślił... Proboszcz z Charłupi. (Odbitka?). Warszawa, druk. F. Czermińskiego i S. Niemiry, 1882,
9356 Borzęcki Konstanty (Dżelaleddin pasza; 1826—1876). Les Turcs anciens et modernes. Istanbul (?), nakł. Courrier d'Orient, 1869.
9357 Borzęcki Tadeusz,
9358 Borzęcki Teofil (naucz. w Kielcach; 1800—1887). Treść logiki popularnéj, poprzedzona krótkim wykładem psychologii. Warszawa, druk. Gazety Polskiéj, C. Lewicki, 1862,
9359 Borzęcki Teofil (naucz. w Kielcach; 1800—1887).
9360 Borzem. Ant. Jul. R. (z Jelity),
9361 Borzemski Antoni. Kronika Miechowity, rozbiór krytyczny. Odb. z t. XXVI Rozpraw Wydziału histor. filozof. Akad. Umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
9362 Borzemski Antoni Jul. Głos wdzięcznej życzliwości na dzień pożądany rocznicy Jego Ekscelencji Jaśnie Wielmożnego i Najprzewielebniejszego Franciszka z Pawły Pistéka prześwietnego cesarsko-królewskiego i apostolskiego majestatu, tajnego i wielce poufałego radcy królestw Galicji i Lodomerji prymasa, arcypasterza diecezji tutejszej i najłaskawszego dobrodzieja naszego, z serdecznych utworzony chęci, jako lichy dług nieudolności naszej, w zakład najczystszej szczerości i ufności synowskiej, z najgłębszem serca upokorzeniem, w ofierze od czułej wdzięczności składany onemu na ołtarz przyjęcia. We Lwowie, 1837,