Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
7899 Boberski Władysław (1846—1891). Trzeci przyczynek do lichenologii Galicyi. (Odb. z XXIII t. Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akad. Umiej.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1888,
73386 I. Stanisław. Trzeci Maja. Pamiętnik w 92-letnią rocznicę konstytucyi z roku 1791. Przedruk z Kuryera Rzeszowskiego. Rzeszów, nakł. i druk. księgarni J. A. Pelara, 1883,
65755 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Trzeci Maja. Obraz dramatyczny. W setną rocznicę ogłoszenia Konstytucyi 3. maja 1791 r. Lwów, nakł. Komitetu Uroczystego Obchodu, Druk. Ludowa, 1891,
29873 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Trzeci Maja. Obr. dram. w 100 rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 Maja.
28480 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gawroński Franciszek Rawita (pseud. Zygmunt Socha; 1845—1930). Trzeci maja. Obr. dram.
29551 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kraszewski Józef Ignacy (pseud. B. Bolesławita; 1812—1887). Trzeci Maja. Dr. hist. w 5 a.
106765 Kostecki Platon (1832-1908). Trzeci Maja. (Lwów), Druk. Gazety narodowej J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1878),
6303 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Trzeci maja, przemówienie ... na uroczystym obchodzie rocznicy konstytucyi w sali Sokoła krak. w dniu 3 maja 1900. Kraków, 1900,
17729 Czajkowski Michał (Sadyk-Pasza; 1804—1886). Trzeci Maj. Paryż, druk. Bourgogne, 1840,
92757 Kiciński Bruno (1796—1844). Trzeci Maj na znaną nótę przez hr. ... B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
106463 Kossakowski Stanisław Kazimierz Aleksander Władysław Alojzy, heraldyk (1837-1905). Trzeci Maj i Targowica. Zebrał i ułożył S. Korwin. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1890,
67281 Gieysztor Jakub Kazimierz (Jakub Wilhelm Kasper; 1827—1897). Trzeci maj 1791. (Na str. 5 tytuł:) Dzień 3. Maja. Odczyt dla moich Synów. Lwów, nakł. autora, Druk. Ludowa; Kraków, G. Gebethner i Sp., b.r. (1891),
19691 Czasopisma. Maj (Trzeci). Trzeci Maj (Cztery razy miesięcz. nie). Paryż, 1839—1848. (Poprzednio pt-Kronika Emigracji Polskiej).
89086 Katalogi. Jabłoński Kajetan (1815—1896). Trzeci katalog tanich polskich książek znajdujących się w księgarni Kajetana Jabłońskiego we Lwowie na placu „Ferdynanda”. (Ceny w mon. konw.) B. m. (Lwów), Druk. Zakładu Narodowego Ossolińskich, (ok. 1850),
5747 Baranowski Bolesław Adam (1844—1916). Trzechsetna rocznica śmierci Jana Kochanowskiego. (Czysty dochód przeznaczony na rzecz Tow. wzaj. pomocy naucz. lwowskich szkół lud.). Przedruk z kalendarza (sic!). Lwów, nakł. Autora, druk. Kornela Pillera, 1884,
53651 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Dupaty Ludwik Emanuel Mercier (1775—1851). Trzech więźniów. Kom. w 5 a.
27433 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bogusławski Stanisław (1805—1870). Trzech wiarusów.
52449 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bayard Jan Franciszek Alfred (1796—1853). Trzech szwagrów. Kom. w 1 a.
59184 Dumas Aleksander (syn; 1824—1895). Trzech silnych ludzi, z franc. Tomów II. Warszawa, Neuding, druk. Kaczanowskiego, 1852,
29665 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kwieciński Łucjan (1848—1894). Trzech myśliwców. Kom. w 1 a.
59141 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Trzech muszkieterów. Tomów III. Warszawa, S. Orgelbrand, 1846,
59143 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Trzech muszkieterów. (Biblioteczka Robotnicza. Grupa 2—3). Kraków, Polska Partia Socjalistyczna, 1890.
59142 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Trzech muszkieterów, romans historyczny, nowy przekład, t. I—VI. Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. J. Czaińskiego w Samborze, 1884,
2114 Anczyc Władysław Ludwik (1823–1883). Trzech moskali. Opowiadanie Walentego Kurka kosyniera z pod Bodzentyna spisał W. K. C. (wierszem). Kraków, druk. Wywiałkowskiego, 1863,
53828 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Feldmann Leopold (1802—1882). Trzech kandydatów, a który najgłupszy. Szt. w 3 a.
30812 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Piotrowski Henryk Korwin (1866—1888). Trzech Gamskich, czyli Bukieciki w Krynicy. Obr. scen. w 1 a.
31874 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Szczutowski Stanisław. Trzech Budrysów. Szkic scen. w 3 a.
13608 Ceynowa (Cejnowa, Cenova, Cenowa) Florian Stanisław (1817—1881). Trze rosprave przez Stanjisława, wóros Kile słov wó Kaszebach e jich zemji. Przez Wójkasena. Kraków, druk. Lesł. Łukaszewicza, nakł. Księgarni pod Sową, 1850,
2551 d'Annunzio Gabryel (1863–1938). Tryumf śmierci, przekł. A. Callier. Warszawa, nakł. red. Przeglądu Tygodniowego, 1897,
52157 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Albini A. L. (Meddlhammer Albin Jan Chrz.; ur. 1777). Tryumf sztuki kucharskiej. Kom. w 1 a.