Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
99395 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Margier Poemat z dziejów Litwy. (Biblioteka Mrówki, t. 136—137). Lwów, nakł. Księgarni Polskiej A.D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, Druk. Gazety Narodowej J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1881),
99396 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Matysek. Gawęda W. Syrokomli. Muzyka St. Moniuszki. Wilno, nakł. Józefa Zawadzkiego, Stich und Druck der Röder'schen Officin in Leipzig, b. r. (1857),
99397 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Motyl. Poezya Władysława Syrokomli. Pieśń Stanisława Moniuszki. Warszawa, nakład i własność Gebethnera i Wolffa, b. r. (1872),
99398 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Możnowładcy i sierota (Zofija Xiężniczka słucka) Drammat historiczny (!) z XVII wieku w czterech aktach, pięciu odsłonach. Przez Władysława Syrokomlę. Wilno, nakł. A. Assa księgarza, Druk. S. Rozensona, 1859,
99399 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Możnowładcy i sierota. Dramat historyczny z XVII w. w czterech aktach a pięciu odsłonach. (Biblioteka Mrówki, t. 194). Lwów, nakł. Księgarni Polskiej A. D. Bartoszewicza, druk. J. Czaińskiego w Gródku, b. r. (1885),
99400 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Msza Święta na jeden lub cztery głosy mięszane z Organem przez R. Zientarskiego. Słowa W. Syrokomli. (Chwała na wysokości. Zbiór kompozycyi kościelnych. 14). Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, b. r. (ok. 1875),
99401 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Pierwsze myśli w dzień Zmartwychwstania,
99402 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Natura wilka wyciąga z lasu, Monodramat wierszem z dodaniem garstki nowych poezji Władysława Syrokomli. Wilno, nakł. księgarni p. f. Rubena Rafałowicza, druk. A. Marcinowskiego, 1860,
99403 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Niemen od źródeł do ujścia. 1). Monografija rzeki Niemna od jego źródeł do Kowna przez Władysława Syrokomlę. 2). Pamiętnik podróży żeglarza Litewską wiciną z Kowna do Królewca zredagowany i przerobiony, przez tegoż. Wilno, nakł. A. Assa, druk. J. Blumowicza, 1861,
99404 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Nocleg hetmański. Gawęda na tle historyczném przez Władysława Syrokomlę. Tamże [Wilno, nakł. A. Assa], druk. A. Marcinowskiego, 1857,
99405 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Les oiseaux. (Sł. Ludwik Kondratowicz, tł. Alfred Langlois des Essarts, muzyka St. Moniuszko). (Échos de Pologne, nr 21). Paris, Maison G. Flaxland, 1862.
99406 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Z Ojcem Przedwiecznym. Modlitwa z towarzyszeniem Organu, Fisharmonji lub Fortepianu. Słowa Wła. Syrokomli. Muzyka Wilhelma Troschla. Warszawa, nakł. Gustawa Sennewalda, b. r. (ok. 1875),
99407 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Pajęczyna. Słowa Władysława Syrokomli. Muzykę napisał Alexander Zarzycki. Op. 2. N° 2. Warszawa, nakład i własność I. Kaufmanna i F. Hösick, sztych i druk C. G. Rödera w Lipsku, b. r. (ok. 1880),
99408 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Pajęczyna słowa Władysława Syrokomli z muzyką Władysława Żeleńskiego. Op. 6. Kraków, nakład i własnośc Franciszka Grzybowskiego, Zakład Litograf. C.G. Rödera w Lipsku, b. r. (między r. 1860 a 1867),
99409 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Pajęczyna. Słowa W. Syrokomli. Muzyka przez Władysława Żeleńskiego. Dz. 6. (Dod. do Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego No 48). Warszawa, A. Rajchman, Lit. C. Witanowskiego, b. r. (1895),
99410 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Pan Marek w Piekle,
99411 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Pieśń Maryi z gawędy Władysława Syrokomli: „Spowiedź pana Korsaka”. Muzyka Stanisława Moniuszki. Wilno, nakł. Józefa Zawadzkiego, b. r. (1858),
99412 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Pieśń pochodu Litwinów,
99413 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Piosnka Wieśniaczki Litewskiej. Słowa Władysława Syrokomli. Muzyka Ignacego Krzyżanowskiego. Warszawa, nakład i własność G. Gebethnera i R. Wolffa, (Sztych i druk. G. Gebethnera i R. Wolffa), b. r. (ok. 1860),
99414 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Piosnki Sielskie Władysława Syrokomli. Z kantaty: Rok w pieśni. Muzyka St. Moniuszki. Poszyt pierwszy: 1. Pieśń poranna. 2. Kłosek. 3. Przepióreczka. 4. Pieśń Wójta. 5. Pieśń wieczorna. Wilno, nakł. Józefa Zawadzkiego, b. r. (1858),
99415 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Pisma epiczne i dramatyczne Władysława Syrokomli. Tom pierwszy. Treść. 1. Margier. 2. Urodzony Jan Dęboróg. 3. Szkolne czasy Dęboroga. 4. Córa Piastów. Poznań, M. Jagielski, druk. M. Marxa, 1868,
99416 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Pocztylion,
99417 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Poemata rozmaite przez ... 2. tomy. Treść tomu I. 1. Zgon Acerna ... str. 1. 2. Stare Wrota ... (str.) 33. 3. Starosta kopanicki ... (str.) 107. 4. Stella Fornarina ... (str.) 181. 5. Królewscy Lutniści ... (str.) 227. Nowe wydanie. Poznań, M. Jagielski, druk. M. Marxa, 1870,
99418 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Poezye ... (Władysława Syrokomli). Wydanie zupełne na rzecz wdowy i sierot autora. Tom I. Warszawa, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1872,
99419 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Poezye ostatniéj godziny Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Z portretem autora. Warszawa, nakł. Gustawa Sennewalda, druk. J. Ungra, 1862,
99420 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wiejscy politycy. Komedya we trzech aktach wierszem przez Władysława Syrokomlę. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda księgarza i typografa, 1859,
99421 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wiejscy politycy. Komedja w 3 aktach wierszem. (Biblioteka Mrówki, tom 192). Lwów, Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza, druk. J. Czaińskiego w Gródku, b. r. (1885),
99422 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Tři povĕsti od VI. Syrokomly. Přeložil Jan Nečas. Spor o meze. — Pan Marek v pekle. — Žebrák-fundátor. (Kvĕty z polských luhů, sešit I). V Praze, tiskem a nakladem Jos. R. Vilímka, 1883,
99423 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Powinszowanie na rok 1859. Bileter i Afiszer Teatru Wileńskiego Henryk Pieślak. Wilno, druk. J. Blumowicza, 1858,
99424 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Powinszowanie na dzień Nowego Roku. Bileter i afiszer teatru wileńskiego Stanisław Sobolewski. Wilno, druk. J. Blumowicza, 1859.