Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
17696 Czajkowski Józef ks. O celu nauczania historyi naturalnéj przez ... Bochnia, druk. Pisza, 1851.
17695 Czajkowski Józef dr. Zapalenie płuc komórkowe pod względem klinicznym, etyologicznym i anatomicznym. (Odb. z Gaz. Lek. nr 1 z d. 5 I 1895). Warszawa, 1895,
17694 Czajkowski Józef dr. Hutnictwo cynkowe i jego wpływ na powstawanie chorób zawodowych u robotników jemu oddanych. Podał ... Odbitka ze Zdrowia. Warszawa, druk. St. Niemiry, 1893,
17693 Czajkowski Józef dr. O drobnoustrojach odry podał ... lekarz szpitala w Sosnowcu. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
17692 Czajkowski Józef dr. Choroby zawodowe. Zatrucie cynkiem. Podał D-r Med. ... lekarz szpitala T-stwa kopalń i zakładów hutniczych Sosnowickich (!). Odbitka z Gazety Lekarskiej Nr. 21 z d. 27. V. 1893. (Warszawa), druk. K. Kowalewskiego, (1893),
17691 Czajkowski Józef.
17690 Czajkowski Józef.
17689 CzajkowskI Józef.
17688 Czajkowski (Czaykowski) Jan (1811—1897). Sätze aus sämmtlichen Rechts- und politisch. Wissenschaften. Lwów, druk Sznajdera, 1836,
17687 Czajkowski (Czaykowski) Jan (z Podola). Dissert. inaug. de usu medico tartari emetici etc. Vilnae, Zawadzki, 1811,
17686 Czajkowski (Czaykowski) Franciszek Salezy (archidiakon łowicki; 1742 —1820),
17685 Czajkowski D.
17684 Czajkowski Cr.
17683 Czajkowski C. v.
17682 Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873). Muzyka kościelna. Zwiastowanie, słowa ... muzyka Stan. Moniuszki (nuty). Warszawa, nakł. aut., Lit. W. Otto, sztych G. Gebethnera i R. Wolffa,
17681 Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873). Rozprawa historyczna o prawach kobiet, napisana w celu otrzymania stopnia doktora obojga praw. (Odbitka z Kwartalnika Nauk. 1836, III, str. 224— 277). Kraków, 1836,
17680 Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873). Niektóre poezye. Wydanie Władysława Bentkowskiego. Warszawa, S. Orgelbrand, Druk. Banku Polskiego, 1841,
17679 Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873). Poezye. Warszawa, J. Klukowski, druk. Stanisława Strąbskiego, 1845,
17678 Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873). O ziemskom krieditnom obszczestwie Carstwa Polskago. Petersburg, druk. E. Weimara, 1856,
17677 Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873). Auf den Geburtstag des Throner ben Prinzen des vereinigten Königreichs von Gross Britanien und Irland, Herzogs von Sachsen, Cornwall und Rothsay, Graffen von Carrick, Barons Renfrew, Lords der Inseln und Gross-Stewards von Schottland, Prinzen von Wales und Grafen von Chester. Treu übersetzt aus polnischen des ... (tłum. J. D. Minasowicz). Warschau, M. Chmielewski, 1842,
17676 Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873). Na dzień urodzin następcy tronu połączonych Królestw Wielkiej Brytanii i Irlandiji Xięcia Saskiego, Cornwall i Rothsay, hrabi Carrick, barona Renfrew Lorda Wysp i Wielkiego Stewarda Szkocyi Xięcia Walii i Hrabi Chester. Warszawa, Druk. Banku Polskiego, 1841,
17675 Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873). Baśń o żelaznym wilku i o pięknym królewiczu, Madej. Warszawa, nakł. T. H. Nasierowskiego, G. Centnerszwer, druk. F. Csernáka, 1893,
17674 Czajkowski von. Aus dem Tagebuche eines kaiserlichen mexikanischen Officiers. (Odb. z Österr. militär. Zeitschrift). Wien, Seidel & Sohn, 1888,
17673 Czajkowski,
17672 Czajkowska Ludwika.
17671 Czajkowska Karolina (Czajkowski C. v.). Kreuzigt ihn, Roman. Wien, C. Konegen, 1898,
17670 Czajkówka. Czajkówka (w Humańskiem),
17669 Czajka M.
17668 Czajewski Wiktor (1857—1922). Willanów, Czerniaków, Morysin, Gucin, Natolin. Wraz ze szczegółowym spisem 1000 obrazów z galeryi Willanowskiej. Illustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach. Warszawa, nakł. autora, druk. P. Szymanowskiego, 1893,
17667 Czajewski Wiktor (1857—1922). Warszawa ilustrowana: Stara Warszawa, t. I—IV. Warszawa, Druk. Estetyczna Sierpińskiego,