Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
91055 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Catalogue de la Bibliothèque d'abonnement de ... à Léopol. Deuxième partie. Livres français. Leopol, Charles Wild, 1863,
91056 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Troisième Supplément au Catalogue de la Bibliothèque d'Abonnement de Charles Wild à Leopol, gr. place, du coin de la rue des Dominicains. Ce supplément contient tous les livres ajoutés à la bibliothèque depuis le mois d'Octobre 1853 jusqu'a celui de l'année 1855. Les livres le plus recherchés se trouvent dans cettes bibliothèque au nombre de 2 à 6 exemplaires. Léopol, Imprimerie E. Winiarz, 1856,
91057 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Troisième Supplément au Catalogue de la Bibliothèque d'abonnement de Gubrynowicz & Schmidt (gérant: Charles Wild) à Léopol. Léopol, Gubrynowicz & Schmidt, Imprim. J. Czaiński, 1883,
91058 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Niektóre z nowszych dzieł nakładowych i komisowych księgarni Karola Wilda we Lwowie. B. m. b. r. (po 1872),
91059 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Nowe dzieła celniejsze, które są do nabycia w księgarni Karola Wilda we Lwowie. B. m. b. r. (po 1850),
91060 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Katalog dzieł z dziedziny Agronomii gospodarstwa domowego, leśnictwa i myśliwstwa, (z dodaniem dzieł z temi styczność mających) znajdujących się w składzie w księgarni Karola Wilda we Lwowie. Lwów, nakł. Karola Wilda, druk. E. Winiarza, 1877,
91061 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Katalog dzieł księgarni Karola Wilda we Lwowie. Poznań, nakł. Ludwika Merzbacha, 1863,
91062 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Katalog dzieł nakładowych i komisowych księgarni Karola Wilda we Lwowie 1859. Katalog der Verlags- und Commissions-Artikel von Karl Wild in Lemberg. Lwów, druk. E. Winiarza, 1859,
91063 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Katalog dzieł naukowych w języku polskim, niemieckim, francuskim itd. zesz. I. (A-Ewald). Lwów, nakł. K. Wilda, 1877,
91064 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Katalog dzieł naukowych i pedagogicznych księgarni Karola Wilda we Lwowie. Zeszyt 6. Lwów, nakł. księgarni Karola Wilda, druk. E. Winiarza, 1877,
91065 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Katalog książek i map geograficznych wydanych własnym nakładem księgarni Karola Wilda we Lwowie, tudzież takich, które też księgarnia albo na Główny Skład otrzymała, albo w znacznej ilości nabyła i zawsze na składzie utrzymuje. 1796—1876. Verlags-Commissions- und Partie-Artikelkatalog der Buchhandlung von K. Wild in Lemberg. Komisowy skład wydań Akademii Umiejętności w Krakowie i publikacyi Wydziału Krajowego galic. Komisowy skład wydań Biblioteki Kórnickiej i Wydawnictwa Dzieł Długosza. Lwów, nakł. Karola Wilda, druk. J. Rosenheima w Brodach, 1876,
91066 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). K. Wilda we Lwowie Katalog książek szkolnych. Karol Wild's in Lemberg Schulbücher-Katalog. B. m. b. r. (ok. 1876),
91067 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Katalog książek do wypożyczania z czytelni ... we Lwowie. Oddział III. Książki polskie. 1849, z Dodatkiem do r. 1853. Druk A. B. Winiarza,
91068 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Dodatek I-szy do katalogu czytelni B. w. r. (1850),
91069 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Katalog książek do wypożyczania z wypożyczalni Karola Wilda we Lwowie. Oddział III. Książki polskie. 1849, z dodatkiem do roku 1853. Lwów, druk. A. B. Winiarza,
91070 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Erster Anhang zum Katalog der Leih-Bibliothek von Karl Wild in Lemberg. B. m. b. r. (po 1850),
91071 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Dritter Anhang zum Katalog der Leih-Bibliothek von Karl Wild in Lemberg. Die in den Jahren 1853 bis September 1855 neu aufgestelten Werke enthaltend. Lemberg, Buchdruckerei von E. Winiarz, 1855,
91072 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Dodatek do Katalogu Wypożyczalni Książek Karola Wilda. Dodatek ten zawiera wszystkie dzieła nowo do wypożyczania przeznaczone od Października 1849 do końca Września 1853. Tamże [Lemberg, Buchdruckerei von E. Winiarz], 1853,
91073 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Katalog książek do wypożyczania z czytelni Karola Wilda we Lwowie w rynku, na rogu ulicy dominikańskiej pod 1. 171. Oddział I. Książki polskie. Drugie wydanie znacznie pomnożone. Lwów, druk. E. Winiarza, 1861,
91074 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Katalog nakładowy i komisowy księgarni Karola Wilda we Lwowie. W październiku 1865. Tamże [Lwów, druk. E. Winiarza], (1865),
91075 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Katalog księgarni Karola Wilda we Lwowie. Katalog der Buchhandlung von Carl Wild in Lemberg. B. m. b. r. (ok. 1876),
91076 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Najcelniejsze nowości literackie księgarni Karola Wilda we Lwowie, w rynku na rogu ulicy Dominikańskiej. 1853. I. Lwów, druk. Piotra Pillera i Syna, 1853,
91077 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Nowości literackie i artystyczne w księgarni Karola Wilda we Lwowie, w rynku na rogu ulicy dominikańskiej. Lwów, druk. E. Winiarza, 1855,
91078 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Nowości literackie i muzyczne z ostatnich kilku tygodni 1868 r. podane przez Księgarnię Karola Wilda we Lwowie. Tamże [Lwów, druk. E. Winiarza], 1869,
91079 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Nowości literackie z pierwszych kilku tygodni 1869 r. podane przez księgarnię Karola Wilda we Lwowie. Tamże [Lwów, druk. E. Winiarza], (1869),
91080 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Niektóre nowości literackie znajdujące się na składzie w księgarni Karola Wilda we Lwowie i w filii tejże w Samborze. Z drukarni J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1874),
91081 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Serya nowa Nr. 1. Luty 1877. Skład dzieł antykwarycznych księgarni Karola Wilda we Lwowie, ulica Halicka 21. Dzieła różnej treści, głównie z działu belletrystyki. Sprzedaje się bez wyjątku tylko za gotówkę. Lwów, Druk Ludowej, (1877),
91082 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Spis książek, które po znacznie zniżonych cenach sprzedają się w księgarni ... we Lwowie. (1852),
91083 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Spis Książek stosownych dla bibliotek szkół ludowych małomiejskich i wiejskich znajdujących się zawsze na składzie w Księgarni Karola Wilda we Lwowie przy ulicy Halickiej 1. 21 (obok handlu Bałłabana). Brody, druk. J. Rosenheima, 1875,
91084 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Spis Książek na Gwiazdkę i Nowy Rok dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które są na składzie w Księgarniach Karola Wilda we Lwowie, Drohobyczu i Samborze. Dodatek do „Gazety Narodowej”. Lwów, nakł. Karola Wilda, druk. E. Winiarza, 1870,