Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
86628 Kalendarze. Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy. Warszawa, litogr. Czaczkowskiego, 1863.
87227 Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1864. Warszawa, litogr. Czaczkowskiego, 1863,
108710 Kozłowski Aleksander, konduktor dróg i mostów (1812-1888). Poprawna mappa kolei żelaznych w Europie, według najnowszych dat statystycznych skreślona. Wyd. 3. Warszawa, litogr. A. Dzwonkowskiego i Spółki, 1863.
3481 Asioli Bonifacio (1769–1832). Szkoła śpiewu konserwatoryum muzycznego w Warszawie. Warszawa, litogr. A. Brzeziny, 1825,
64321 Gain Jan. Wzory Kalligraficzne Pism Polskiego, Rossyjskiego, Niemieckiego i innych; ułożone i napisane przez..., a staraniem Składu materyałów piśmiennych i rysunkowych Wł. Bednawskiego dawniéj A. Giwartowskiego & Comp. wydane. Warszawa, Lith. Anstalt v. M. Singer in Leipzig, 1860,
103547 Kosiński Wincenty Stanisław (1834–1883). Mappa geologiczna Królestwa Polskiego, ułożona przez ... 1873 r. Wydanie Encyklopedyi Rolniczéj. Rysował F. Kwiecień. Warszawa, lit. W. Walkiewicza, (1873),
69909 Grabowski Józef (1842—1879). Pieśni Kościoła rzymsko-katolickiego. Tom I—III. (Nuty z tekstem). Warszawa, lit. Mękarskiego, 1879—1880,
100401 Konsystorz. Konsystorz Ewangelicko-Reformowany w Królestwie Polskiem (z datą: Warszawa, 16/28 V 1879). Warszawa, lit. J. Białozorskiego, 1879,
97198 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Pieśni ludowe do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu zebrał i ułożył ... Zeszyt 1—4. Warszawa, Lit. i Sztycharnia nut A. Dzwonkowskiego i Spki, b. r. (1862),
99382 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Korale Muzyka S.(tanisław) M.(oniuszko) W.(arszawa) Wykonywane w koncertach przez A. Kossakowska (!). Dumka Kozacza Wł. Syrokomli. Warszawa, Lit. C. Witanowskiego, b. r. (ok. 1890),
108148 Kowalski Teofil ks., muzyk (1866-1932). Missa in honorem Sanctae Familiae Jesus, Mariae, Joseph. Msza ku czci Świętej Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa. Kyrie. Ks. Teof. Kowalski. Warszawa, lit. C. Witanowskiego, b. r. (1896),
99385 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wlazł kotek na płotek. Żarcik. Słowa Syrokomli, muzyka Wiktora Każyńskiego. Warszawa, Lit. C. Witanowskiego, b. r. (1894),
86728 Kalendarze. Kalendarzyk Pugilaresowy podróżny i ścienny. Kalendarzyk Pugilaresowy podróżny i ścienny. Warszawa, lit. Adolfa Płatka (1865).
86438 Kalendarze. Kalendarz ścienny chromolitografowany. Kalendarz ścienny chromolitografowany. Warszawa, lit. A. Dzwonkowskiego i Sp. (1861—1864).
85288 Kalendarz rolniczy. Kalendarz rolniczy na rok 1830. Rok pierwszy. Warszawa, lit. A. Brzeziny i Komp., (1830),
9522 Bouffałł Bronisław. W obronie etyki i zdrowia. Warszawa, Lisowski, 1900,
47787 Hoesick (Hösick) Ferdynand (1835—1900). Na gwiazdkę! roku 1882 i 1883. Katalog książek i nut Księgarni i składu nut Ferdynanda Hösick'a w Warszawie, ulica Senatorska N° 496. Warszawa, Lipsk, czcionkami C. G. Rödera, 1882,
89031 Katalogi. Hoesick (Hösick) Ferdynand (1835—1900). Na gwiazdkę! roku 1882; 1883. Katalog książek i nut Księgarni i składu nut Ferdynanda Hösick'a w Warszawie, ulica Senatorska No 496. Warszawa, Lipsk, czcionkami C. G. Rödera, 1882,
19707 Czasopisma. Melitele. Melitele. (Noworocznik). Warszawa, Lipsk, 1829—1830, 1837.
96288 Kock (de) Charles Paul (1793—1871). Dziewica z Belleville, romans obyczajowy. Tom I—IV. Warszawa, Lessmann, 1845,
61335 E. J. (Jakub Elzenberg?). Małe rozrywki dla dzieci, zawierające: Powieści moralne, opowiadania historyczne, życiorysy niektórych sławnych ludzi, listy, anekdoty ciekawe, bajki i powinszowania, wyjęte z pism autorki Wiązania Helenki (Hoffmanowej) i innych znakomitych pisarzy, ułożył J. E. Z rycinami. Warszawa, Lessman, 1852,
59138 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Ludwik czternasty i wiek jego przez... Tłomaczył J. E. Tomów VI. Warszawa, Lessman, 1851 (t. I—IV)—1852 (t. V—VI),
38187 Freudenson Daniel (pisze przeważnie pod pseudonimem Daniel Zgliński; 1847—1931). U wspólnego stołu. Komedya w trzech aktach. (Odb. z Biblioteki Romansów i Powieści). Warszawa, Lesmann i Świszczowski, druk. Al. Pajewskiego, 1883,
925 Ahn Jan Franc. Dr. (1796–1886). Nowa metoda praktyczna i łatwa nauczenia się w krótkim czasie języka angielskiego, z zastosowaniem do użytku młodzieży polskiej przez D. N. Kurs I. Warszawa, Lesman, 1861,
24927 Dickstein Samuel (1851—1939). Nauka rachunków. Cztery działania z liczbami calkowitemi. Książeczki dziesięciogroszowe 1. Warszawa, Lesman i Świszczowski, druk. S. Lewentala, 1883,
36130 Fournier Alfred (1832—1914). Syfilis i małżeństwo. Przełożył za upoważnieniem autora Dr. Med. Antoni Elsenberg, Ordynator oddziału dla chorób wenerycznych i skórnych w Szpitalu Starozakonnych w Warszawie. Warszawa, Lesman i Świszczowski, druk. Noskowskiego, 1884,
58688 Du Boisgobey Fortuné (1821—1891). Rubinowa cysterna. Przez... Przekład z francuskiego T. Marenicza, t. I—II. Warszawa, Lesman i Świszczowski, druk. Noskowskiego, 1884,
5796 Baranowski Jan Józef (1805—1888). Słownik polsko-angielski opracowany przez ... b. Podsekretarza Banku Polskiego w Warszawie. Warszawa, Lesman i Świszczowski, druk. Noskowskiego, 1884,
104264 Bem Antoni Gustaw (1848—1902). Zarys wykładu mowy polskiej według wskazówek językoznawstwa porównawczego, tom I. Warszawa, Lesman i Świszczowski, druk. Noskowskiego, 1883,
41674 Haeckel Ernst (1834—1919). Podział pracy w naturze i w życiu człowieka. Odczyt wypowiedziany na zebraniu robotników berlińskich. Warszawa, Lesman i Świszczowski, druk. J. Goldmana, 1883 (tak na karcie tyt., na okładce: 1884),