Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
9273 Borozdin Jan i Aleks. Historya Polski na polsko russkim i russko-pol. języku. (Drugi tytuł:) Tablica dziejów Polski od 860 do 1795 roku z dodatkiem poglądu na wypadki zaszłe do 1875 roku, z 45 wizerunkami królów. St. Petersburg, 1876,
9274 Borrasch Victor. Generationismus oder Creationismus. Eine dogmatische Abhandlung. Culm (Chełmno), 1870,
9275 Borrasch Victor. Der Mönch Gottschalk von Orbais. Sein Leben und seine Lehre. Thorn (Toruń), 1868,
9276 Borri Pasquale (1820—?). Bogini Walhalli. Treść baletu układu Pasquala Borri. (Choreografia). Muzyka ułożona i skomponowana przez Antoniego Baur. Warszawa, nakł. Druk. Teatrów Warsz., 1875,
9277 Borri Pasquale (1820—?). Jotta. Ballet en 4 actes et 9 tableaux composition du Choréographe... Varsovie, impr. de Jean Cotty, 1876,
9278 Borri Pasquale (1820—?). Jotta czyli sztuki piękne. Balet w 4-ch Aktach i 9-ciu obrazach kompozycyi choreografa... Warszawa, nakładem Druk. Teatrów Warszawskich (Jana Cotty;, 1876,
9279 Borri Pasquale (1820—?). Kuglarka (La Giocoliera), balet w 3 aktach i 8 obrazach pomysłu i układu... muzyka pp. Giarza i Giaquinto. Warszawa, nakł. i druk. Jana Cotty, 1877,
9280 Borri Pasquale (1820—?). Modniarki, czyli Karnawał w Paryżu, balet w 3 aktach, ułożony na scenę tutejszą przez p. ... z muzyką p. Strebingera. Warszawa, druk. J. Ungra, 1859,
9281 Borries von. Vorschriften über die Unterhaltungs- und die Baupflicht bei den Volksschulen im Regierungs-Bezirk Posen. Zusammengestellt von RegierungsAssessor von Borries. Posen, Merzbach, 1883,
9282 Borski. De Phoenicum coloniis. Traj. ad. Rhenum. 1828,
9283 Borski J. A. M. (pseud.),
9284 Borsuk Jan ks.,
9285 Borsz Emilia (pseud.),
9286 Bortkiewicz kapitan,
9287 Bortkiewicz ks. ,
9288 Bortkiewicz Adolf. Des symptômes et du diagnostic de la pneumonie. Thèse présentée à la faculté de médecine... par... de Pobojsk (royaume de Pologne), médecin de la faculté de Vilna. Strasbourg, impr. de L. F. Le Roux, 1847,
9289 Bortkiewicz Wawrzyniec (zakonu kazn.). Przewodnik dróg męki Zbawiciela w kościele Skopiskim, po polsku i po żmudzku ułożony. Wilno, druk. J. Zawadzkiego,
9290 Bortkiewicz Wawrzyniec (zakonu kazn.). Różaniec N. Maryi Panny z tajemnicami gruntownie wyłożonemi. Wilno, druk. Zawadzkiego, 1808,
9291 Bortkiewicz (Bortkewitsch) Władysław. Das Gesetz der kleinen Zahlen. Leipzig, 1898.
9292 Bortkiewicz (Bortkewitsch) Władysław. Die mittlere Lebensdauer. Die Methode ihrer Bestimmung und ihr Verhältniss zur Sterblichkeitstnessung. Jena, 1892.
9293 Bortnik Tytus. Sprawa wodociągu dla miasta Krakowa, studyum, napisał... profesor c. k. wyższej szkoły przemysłowej i deleg. Tow. techn. Krak. do kom. wodociąg. Kraków, nakł. autora, D. E. Friedlein, Druk. Związkowa, 1889,
9294 Bortnik Tytus. Wykłady. Technologia mechaniczna, wydana staraniem Fr. Chudoby, t. 1—2. Kraków, 1893,
9295 Bortnik Tytus.
9296 Bortnowska Amelia,
9297 Borucki Aleksander. Aleksander książe bułgarski, bohater i obrońca wolności, dokładna historya jego życia i działalności z dodat. wiernego obrazu Bułgaryi i Bułgarów. Biblioteka tanich książeczek dla ludu i młodzieży, t. XVIII. Cieszyn, nakł. i druk. Henryka Feitzingera, b. r. (1888),
9298 Borucki Aleksander. Echo z Afryki, pamiętnik wędrowca napisał... Biblioteka tanich książ. dla ludu i młodzieży, t. XXVIII. Tamże [Cieszyn, nakł. i druk. Henryka Feitzingera], b. r. (1888),
9299 Borucki Aleksander. Nasze góry, malownicze opisanie Karpat i Tatr, oraz ich mieszkańców, cz. I i II. Biblioteka tanich książ. t. XXXIV Kar paty, XXXV Tatry. Tamże [Cieszyn, nakł. i druk. Henryka Feitzingera] 1888,
9300 Borucki Aleksander. Józef Ignacy Kraszewski, jego życie i zasługi. Biblioteka tanich książ. t. XXXII XXXIII. Tamże [Cieszyn, nakł. i druk. Henryka Feitzingera], 1888,
9301 Borucki Aleksander. Za oceany, opowieść ludowa. Biblioteka tanich książeczek, t. LXVII. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, druk. G. Axtmanna we Frysztacie, (1896),
9302 Borucki Aleksander. Ondraszek, słynny dowódca w szląskim Beskidzie, opowiadanie prawdziwe z zeszłego wieku, opracowane podług najlepszych źródeł historycznych (przez A. B.) Biblioteka tanich książecz. t. XXXVI. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, druk. Kutzera i Sp., (1889),