Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
6593 Baudouin de Courtenay Jan (były konsyliarz dworu Król. Polsk., zm. 2/3 1822 w Warsz.). Dokończenie Mesmeryzmu, czyli cała tajemnica magnetyzmu zwierzęcego odbyta w katechizmie, wystawuiącym dokładnie działanie magnetyzmu, i w innych ważnych postrzeżeniach wyciągniętych z akt magnetyzmu, przez... radcę był. dworu Król. Polsk. praktykującego Mesmeryzmem, z ryciną magnetyzmu, jak go sobie Chińczycy wystawuią. Warszawa, nakł. autora, druk. N. Glücksberga, 1821,
80078 Jaślikowski Józef Karol (1802—1857). Wiadomość o życiu i pismach Marka Fabijusza Kwintylijana i przekład Rozdziału Igo xięgi Iej Nauki Krasomowskiéj tegoż autora, przez ... Warszawa, nakł. autora, druk. N. Glücksberga księg. i typogr. Królewsko-Alexandrowskiego Uniwersytetu, 1830,
23742 Dębicki Władysław Michał (podpisywał się niekiedy jednym imieniem: Władysław lub Michał albo dwoma, ale w kolejności: Michał Władysław) ks. (1853—1911). Myśl i słowo. Logika i gramatyka. Kilka uwag przez ... Warszawa, nakł. autora, druk. M. Ziemkiewicza, 1876,
66631 Gerson Wojciech (1831—1910). Współczesne kierunki malarstwa przez ..., odczyt na dochód osad rolnych miany w Warszawie dnia 28-go Marca 1876 roku. Warszawa, nakł. autora, druk. M. Ziemkiewicza, 1876,
25801 Dobieszewski Zygmunt (ur. 1836). Przewodnik do klimatycznego leczenia, obejmujący stacje klimatyczne Włoch, Sycylji, Korsyki, Hiszpanji, Portugalji, Egiptu, Algerji, Francji, Szwajcarji, Tyrolu, Styrji, Bawarji, Górnej Austrji, Szląska, Węgier i Galicji; ich topografię, meteorologię, własności klimatyczne i zastosowanie lecznicze, według najlepszych źródeł i osobistych spostrzeżeń oprac. Doktor Med. ... Warszawa, nakł. autora, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1878,
25559 Dłużniewski Wiktor. Paweł Łodzia Kubowicz i Scholastyk i Szewc. Dwie gawędy Przez... Warszawa, nakł. autora, druk. Karola Kowalewskiego, 1857,
11187 Brzęcki. Niby... Bajki. Warszawa, nakł. autora, druk. K. Rubieszewskiego, 1893, w
78975 Janowski Aleksander Ludwik (1866—1944). Wycieczki po kraju, I. Kielce—Chęciny—Karczówka—Ś. Krzyż—Bodzentyn—Wąchock—Iłża—Radom. Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, skł. gł. w księgarni Jana Fiszera, 1900.
72076 Grzegorzewski Jan (ok. 1850—1922). Rzeźba w klejnotach i Konstanty Szmidt-Ciążyński, założyciel pierwszej publicznej daktylioteki w Polsce. Przyczynek do dziejów Kamei i gem wklęsłych. przez... (Odb. z Ateneum). Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1884,
70215 Grajnert Józef (1831—1910). Poezye... (Poszyt II). Rok w pieśni. Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, 1873,
70216 Grajnert Józef (1831—1910). Poezye... Poszyt III liryczno-opisowy. Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, 1873,
102715 Korzybski Zdzisław Eugeniusz Jakub (1834–1896). Wstęp do teorji statystyki napisał ... b. profesor ekonomji politycznéj i statystyki w b. Szkole Głównéj Warszawskiéj. Część pierwsza. Rys historyczny i ogólne zasady. Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, 1870,
64601 Gall Ludwik (1791—1863). Sposób wyrabiania najskuteczniejszego słodu do użytku gorzelni bez suszenia go na ozdowni lub powietrzu, i tylko na dzienną potrzebę, z oszczędzeniem połowy używanej dotąd do zaciérów ilości. Przez ... Członka Korespondenta Towarzystwa fizyczno-chemicznego i przemysłowego we Francyi. Warszawa, nakł. autora, druk. Józefa Węckiego, 1835,
25618 Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871). Pisma wierszem F. S. Dmochowskiego. Część I. i II. Warszawa, nakł. autora, druk. Józefa Węckiego, 1827,
11313 Brzeziński Mieczysław (używał pseud. Wiktor Olszewski; 1858—1911). Pogadanki o owadach pożytecznych i szkodliwych w gospodarstwie. Przerobił z książki „Pro Komach" Wiktor Olszewski. Z 25 obrazkami. Warszawa, nakł. autora, druk. Józefa Ungra, 1884,
70663 Gregorowicz Karol (1819—1869). Warszawa pod względem topograficznym, hygienicznym i geologicznym, wraz z planem miasta wystawiającym wartość hygieniczną każdego domu. Dziełko ofiarowane Radzie miejskiej miasta stołecznego Warszawy, pomyślane i w całość ułożone przez Redaktora Przyjaciela Zdrowia. Warszawa, nakł. autora, druk. Józefa Ungra, 1862,
49803 Kamiński Stanisław. Chłop polski i jego gawędy. W dosłowném orzeczu (!) ludu naszego nad Sanem spisał ... Warszawa, nakł. autora, druk. Józefa Ungra, 1862,
69792 Grabowski August Maksymilian. Melodyje nowszych czasów. Przez... (Zeszyt I—II). Warszawa, nakł. autora, druk. Józefa Tomaszewskiego, 1857—1858,
103529 Kosiński Stanisław. Higjena dla panien. Przez ... Lekarza szpitala Starozakonnych w Suwałkach. Warszawa, nakł. autora, druk. Jana Psurskiego, 1865,
48835 Hyrtl Józef (1810—1894). Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług ... przez dra Ludwika Adolfa Neugebauera Wykładającego akuszeryę w Cesarsko-Królewskiéj Warszawskiéj Medyko-Chirurgicznéj Akademii, Lekarza Pensyi Żeńskiéj Rządowéj w Warszawie, Lekarza ordynującego w Szpitalu Dzieciątka Jezus, Członka Cesarskiéj Leopoldyno-Karolińskiéj Akademii badaczów natury, Szląskiego Towarzystwa Oświaty, Wrocławskiego Towarzystwa Medycyny fizyologicznéj, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Towarzystwa Akuszeryjnego w Berlinie, Stowarzyszenia Lekarzy w Monachium, Towarzystwa Cesarskiego Lekarskiego Wileńskiego, i Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Dzieło ozdobione drzeworytami. Tom. I. Warszawa, nakł. autora, druk. Jana Psurskiego, 1860,
25609 Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871). Nauka prozy, poezyi i zarys piśmiennictwa polskiego w trzech częściach. Warszawa, nakł. autora, druk. Jana Psurskiego (cz. I), druk. Gazety Polskiej (cz. II), druk. A. Liefeldta (cz. III), 1864,
81898 Jeziorański Feliks (1820—1896). O znaczeniu kontraktów pozahipotecznych w sprzedażach nieruchomości. Szereg artykułów ogłoszonych w Gazecie Sądowej Warszawskiej przez ... Warszawa, nakł. Autora, druk. Jana Noskowskiego, 1876,
40166 Goldszmit Józef (1846—1896). Wizerunki wsławionych Żydów XIXgo wieku. I. Sir Moses Montefiore. Przez... Warszawa, nakł. autora, druk. Jana Jaworskiego, 1867,
73208 Gwozdecki Baltazar (1821—1872). Wianki. Opera romantyczno-komiczna w czterech aktach oryginalnie napisana przez... w roku 1849. Muzykę do niéj napisał Polak ś. p. Aleksander Martin w r. 1854. Warszawa, nakł. autora, druk. Jana Jaworskiego, 1859,
42114 Halm Fryderyk (nazwisko: Eligiusz Franciszek Józef baron von Münch-Belling-Hausen; 1806—1871). Kamoens Fryderyka Halm'a. Dramat w jednej odsłonie, przedstawiony w wiedeńskim dworskim teatrze dnia 30 Marca 1837 roku. Wolny przekład T. Nowosielskiego. Warszawa, nakł. autora, druk. Jana Jaworskiego, 1845,
68525 Głodziński Ksawery (ok. 1839—1908). Patrony kroju damskiego oryginalnéj wielkości i najnowszéj mody, składające się z 150 figur, pięciu tablic, podług których każda osoba bez niczyjéj pomocy krajać może wszystkie najnowsze fasony zręcznie do figury na wszystkie objętości osób. Warszawa, nakł. autora, druk. J. Ungra, 1877,
14673 Chodyński Adam (1832—1902). Kościół św. Mikołaja w Kaliszu. Wspominek historyczny przez ... z dwiema rycinami. Warszawa, nakł. autora, druk. J. Ungra, 1874,
8548 Boehm J. Wykład mojego postępowania przy hodowaniu szlachetnych lub na drodze do uszlachetnienia będących owczarni z dodatkiem przejścia z wykotu zimowego w wiosenny. Przez... hodownika. Tłum. z niem. Warszawa, nakł. autora, druk. J. Ungra, 1859,
72354 Guenon Franciszek (1796—?). O poznawaniu mleczności krów, przez... Rzecz przez wiele towarzystw rolniczych i praktycznych gospodarzy wyprobowana i stwierdzona. Wydanie drugie. Podług dzieła: C. W. Steeb'a nagrodą uwieńczonego, z dodaniem: główniejszych prawideł tworzenia krów mlecznych. Przez Jana Nepomucena Kurowskiego z tablicą rycin kolorowaną. Warszawa, nakł. autora, druk. J. Ungra, 1854,
25955 Dobrski Ignacy (zm. 1863). Szkice Kaukazu. Warszawa, nakł. autora, druk. J. Ungra, 1850,