Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
9243 Borowski Ignacy ks. (zm. 1852). Kazania miane w kościele katedr. św. Jana,
9244 Borowski Ignacy ks. (zm. 1852). Kazanie na pogrzebie ś. p. Zacharyasza Niemczewskiego radcy kollegialnego, Dr. fil., profes. wyższej matematyki w C. Wileńskim Uniwersyt., miane w kościele akademickim św. Jana roku 1820. Grudnia 13. dnia w Wilnie, przez... kaznodz. kościoła akadem. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1821,
9245 Borowski Ignacy ks. (zm. 1852). Kazanie w czasie pogrzebu ś. p. Wiktoryi Wołłowiczówny starościanki ugiskiéj w kościele JJXX. Missyonarzów Góry Zbawiciela w Wilnie miane przez... doktora prawa kanonicznego, kanonika katedralnego wileńskiego, kawalera orderu S. Stanisława IV kl. Roku 1838 mca kwietnia 27 dnia. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, MDCCCXXXVIII (1838),
9246 Borowski Jan. Po długiej nawałnicy jednak następuje pogoda czyli Jeszcze Polska nie zginęła. Brodnica, nakł. wydawcy, druk. Nowej Drukarni w Brodnicy, 1848,
9247 Borowski Jan. Pielgrzym. Powiastka dla Lig polskich. Toruń, nakł. autora, druk. G. Preuss, 1849,
9248 Borowski Jan. O przygotowaniu się młodzieży na odpust Łąkowski i o sprawach tejże, przez... Brodnica, Köhler, 1848,
9249 Borowski Jan. Wiara dziadów - pradziadów. Myśl udzielona Katolikom przez J. B(orowskiego). Brodnica, nakł. wydawcy, druk. C. A. Koehlera, 1851,
9250 Borowski Jan. Zgraja czartów-lizusów u stóp Belzebuba. Powiastka czyli sen Stanisł. Gawendy. Brodnica, nakład wydawcy, Köhler, 1852,
9251 Borowski Jan.
9252 Borowski Jan Stanisław (z Wypuch w Białostockiem). De l'empyème. Thèse. Montpellier, 1840.
9253 Borowski Józef Skarbek. Juliusz Kossak. Kraków, nakł. autora, Spółka Wydawnicza Polska, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900,
9254 Borowski Józef Skarbek.
9255 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). Katechizm mniejszy przez X. Chwaliboga. Wilno, Jan Hussarowski, 1860,
9256 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). Katechizm rzymsko-katolicki, czyli nauka chrześciańska przez X. Chwaliboga. (Biblioteka Domowa, oddział nauk element.) Żytomierz, druk. A. Kwiatkowski i J. Chrząszcz, 1860,
9257 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). List pasterski... z bożej i Stol. apostolsk. łaski Biskupa Łucko-Żytomirsk. przy objęciu rządów swej dyecezyi r. 1849. Petersburg, druk. G. Fiszera, 1849,
9258 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). (List pasterski o spowiedzi wielkanocnej. Inc.:) Kasper Borowski z Bożej... łaski biskup łucko-żytomirski... Nadchodzi post wielki, czas powszechnej pokuty... Żytomierz, 1850,
9259 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). (List pasterski w sprawie fałszywych nauk wypaczających prawdziwą wiarę. Inc.:) Z boskiego miłosierdzia i stolicy apostolskiej łaski... W ostatnich latach niewiedzieć zkąd naleciały do nas nieznane dotąd nauki... (Podp.:) Dano w Żytomierzu 30 lipca 1864 roku X. K. Borowski B. Ł. Ż. Kijew, w Uniwiersit. Tipografii, 1864,
9260 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). Mowa na obchodzie pogrzebowym JW. Justyny z Hołyńskich Czudowskiej, b. marszałkowej powiatu Czerekowskiego, gubernii Mohylewskiej... Wilno, Druk. Diecezjalna, 1841,
9261 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). Nauka o Sakramencie Bierzmowania. B. m. b. r. (poł. XIX w.),
9262 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885).
9263 Borowski Kazimierz,
9264 Borowski Leon (1784—1846). O poznawaniu zdolności umysłowych u młodzieży i o wpływie obcych wzorów starożytnych i nowych na ukształcenie smaku. 1826.
9265 Borowski Leon (1784—1846). Retoryka dla szkól powiatowych, 1824.
9266 Borowski Leon (1784—1846). Uwagi nad poezyą i wymową pod względem ich podobieństwa i różnicy z ćwiczeniami w niektórych gatunkach stylu. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1820,
9267 Borowski Leon (1784—1846).
9268 Borowski Ludwig Ernst (1740—1831). Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kant's von... Königl. Preuss. Kirchenrathe. Von Kant selbst genau revidirt und berichtigt. Königsberg, bei Friedrich Nicolovius, 1804,
9269 Borowski Piotr,
9270 Borowski W. W. Notatki z praktyki agenta Towarzystwa ubezpieczeń na życie. Warszawa, nakł. autora, E. Wende i Sp., druk. J. Cotty, 1900,
9271 Borowski Władysław,
9272 Borowy K.,