Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
103683 Beck Adolf (1863—1942). Obecny stan nauki o lokalizacyi czynności kory mózgowej. (Odb. z Kosmosu). Lwów, 1892,
103682 Beck Adolf (1863—1942). Sprawozdanie z IV zjazdu chirurgów polskich w Krakowie w dniach 12, 13, i 14 lipca 1892. Odb. z Przeglądu Lek. Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1892,
103681 Beck Adolf (1863—1942). W sprawie lekarzy szkolnych. Odb. z Przeglądu Lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
103680 Beck Adolf (1863—1942). O śnie i jego przyczynach. Wykład... Odb. z Kosmosu Zesz. 5—7. 1896. Lwów, 1896,
103679 Beck Adolf (1863—1942). O sztucznie wywołanej ślepocie barw. Odb. z Przeglądu Lek. 1899 nr 30. Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1899,
103678 Beck Adolf (1863—1942). O resorpcyi ciał nierozpuszczalnych z jam surowicznych. Odb. z Przeglądu Lek. nr 36—39. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893,
103677 Beck Adolf (1863—1942). Przyczynek do fizyologii części lędźwiowej rdzenia pacierzowego u żab. Odb. z XXIV t. Rozpraw Wydziału Matem.przyr. Akademii Umiej. Tamże [Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag.], 1892,
103676 Beck Adolf (1863—1942). O powstawaniu urobiliny. Odb. z XXVII t. Rozpraw Wydziału Matem.przyr. Akademii Umiej. Tamże [Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag.], 1895,
103675 Beck Adolf (1863—1942). Pomiary pobudliwości różnych miejsc nerwu za pomocą rozbrojeń kondensatora. Odb. z XXXI t. Rozpraw Wydziału Matem.-przyr. Akademii Umiej. Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1896,
103674 Beck Adolf (1863—1942). O pobudliwości różnych miejsc tego samego nerwu, badania dokonane w zakładzie fizyologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odb. z XV t. Pamiętnika Wydziału Matem.-przyr. Akademii Umiej. Tamże [Kraków, druk. Uniw.], 1888,
103673 Beck Adolf (1863—1942). Oznaczenie lokalizacyi w mózgu i rdzeniu za pomocą zjawisk elektrycznych. Odb. z tomu XXI Rozpraw Wydziału Matem.przyr. Akademii Umiej. Kraków, druk. Uniw., 1890,
103672 Beck Adolf (1863—1942). Messungen der Erregbarkeit verschiedenen Stellen eines und desselben Nerven vermittels Condensator-Entladungen. (Nadbitka z Anzeiger der Akademie der Wissenschaften). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1896,
103671 Beck Adolf (1863—1942). Zur Innervation der Speicheldrüsen. Sep. Abdr. aus dem Centralblatt f. Physiologie v. 16 April 1898. H. 2. Wien, C. Fromme, (1898),
103670 Beck Adolf (1863—1942). Herman Helmholtz. Odb. z Przeglądu Lekar. nr 39—40. Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 1894,
103669 Beck Adolf (1863—1942). Über die Giftwirkung des Harnes. Separ. Abdr. aus dem Archiv. f. die ges. Physiologie. Bd. 71. Bonn, Emil Strauss, 1898,
103668 Beck Adolf (1863—1942). O fizyologii odruchów, wykład habilitacyjny. Odb. z Przeglądu Lekars. 1894, nr 15—17. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1894,
103667 Beck Adolf (1863—1942). Über künstlich hervorgerufene Farbenblindheit. Sep. Abdr. aus dem Archiv. f. die ges. Physiologie. Bd 76. Bonn, Emil Strauss, 1899,
103666 Beck Adolf (1863—1942). Über die toxischen Eigenschaften des Harns. (Nadbitka z Anzeiger der Akademie der Wissenschaften). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1896,
103665 Beck Adolf (1863—1942). Über die bei Belichtung der Netzhaut von Eledone morchata entstehenden Actionsströme. Separ. Abdr. aus dem Archiv f. die ges. Physiologie. Bd 78. Bonn, Emil Strauss, 1899,
103664 Beck Adolf (1863—1942). Beitrag zur Physiologie Lendenmarkes beim Frosche. (Nadbitka z Anzeiger der Akademie der Wissenschaften). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, (1892),
103663 Beck Adolf (1863—1942). Badania nad unerwieniem gruczołów ślinowych. Odb. z XXXV t. Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akademii Umiej. Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1898,
103662 Beck Adolf (1863—1942). Badania szybkości ruchu krwi w żyle bramnej, vena portae . Odb. z Pamiętnika Zakładu Fizyolog. Kraków, druk. Uniw. Jag. 1895,
103661 Beck Adolf (1863—1942). Badania doświadczalne nad powstawaniem urobiliny, wykład na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego krakowskiego dnia 17 kwietnia 1895. Odb. z Przeglądu Lek. 1895 nr 28 i 29. Kraków, druk. Uniw. Jag. 1895,
103660 Beck Adolf (1863—1942). Über die Aufsaugung fein vertheilter Körper aus den serösen Höhlen. (Sep. Abdr. aus der Wiener Klin. Wochenschrift. Nr 46, 1893). Wien, Wilhelm Braumüller, (1893),
103659 Beck,
103658 Bechynoth-Olam. Rozmyślania o świecie. Przełożył z hebrajskiego Jakób Tugendhold, Warszawa, autor, druk. S. Strąbskiego, 1846,
103657 Bechstein Ludwik (1801—1860). Die Volkssagen, Mährchen und Legenden des Kaiserstaates Oesterreich, gesammelt und herausgegeb. von... (1 tom w 3 ze szytach). Leipzig, Verlag von C. B. Polet, 1840,
103656 Bechstein Ludwik (1801—1860). Bajki i powieści. Biblioteka tanich książeczek dla ludu i młodz. t. 73—4. Cieszyn, nakł. Feitzingera, (ok. r. 1892).
103655 Bechi Stanisław (1828—1863),
103654 Becher-Stowe,