Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105972 Bieliński Józef (1848—1926). Andriej Sniadecki. Etjud iz istorii ciwilizacii Litwy. Wilno, 1880.
105973 Bieliński Józef (1848—1926). Andriej Sniadieckij, biograficzeskij oczerk po powodu 50-letniej godowszcziny smierti. Wilna, izdanije Impier. Wilensk. Miedic. Obszczestwa, tipogr. A. G. Minskiera, 1888,
105974 Bieliński Józef (1848—1926). Stan nauk lekarskich za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny w Polsce. Praca uwieńczona pierwszą nagrodą konkursową im. Adama Helbicha, przez Tow. Lekars. Warsz. w d. 25 Paźdź. 1888 r. (omyłkowo zamiast 1887). Nec locus ubi Troia fuit (Vergilius). Warszawa, wyd. i nakł. Tow. Lek. Warsz., 1888,
105975 Bieliński Józef (1848—1926). Stan nauk matematyczno-fizycznych za czasów wszechnicy wileńskiej, szkic bibliograficzny podał... (Odb. z II t. Prac Matem.-Fiz.). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1890,
105976 Bieliński Józef (1848—1926). Julian Awgustinowicz Ticius, Titius, biograficzeskij oczerk po powodu 50-letnago jubileja wraczebnoj diejatielnosti sostawił... Wilna, tipogr. A. Minskiera, 1890,
105977 Bieliński Józef (1848—1926). Cesarskie Towarzystwo lekarskie wileńskie, jego prace i wydawnictwa, 1805— 1864. Napisał... (Odb. z Pamięt. Tow. Lek. Warszaw.). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1890,
105978 Bieliński Józef (1848—1926). Uniwersytet wileński, 1579—1831, t. I, II, III. (Fontes et commentationes historiam scholarum superiorum in Polonia illustrantes, II—IV, Materyjały i opracowania, dotyczące historyi wyższych zakładów naukowych w Polsce. II—IV). Kraków, (Warszawa, Gebethner i Wolff), druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899—1900,
105979 Bieliński Józef (1848—1926).
105980 Bieliński M.,
105981 Bieliński Paweł hr.,
105984 Bieliński Piotr hr. (1754—1829). Rapport à S. M. 1'Empereur et Roi de la part du Président de la Haute Cour Nationale. Varsovie, le 30 juin, 1828.
105985 Bieliński Piotr hr. (1754—1829).
105982 Bieliński Piotr hr. (1754—1829). Discours prononcé par Son Excell. M. le Comte... Sénateur Palatin Président de la Cour Nationale à la Séance de la Haute Cour le 10. Avril 1828. B. m. b. r. dr. (1828),
105983 Bieliński Piotr hr. (1754—1829). Głos J, W. hrabiego... Senatora Wojewody, Prezesa Sądu Sejmowego Królestwa Polskiego na publicznej audyencyi Sądu Sejmowego dn. 10. mca kwietnia 1828 r. miany. Warszawa, druk. Gałęzowskiego, 1828,
105986 Bieliński Seweryn (1815—1895). Des dangers de la paix. Lettre au gén. Wysocki, Constantinople 25 III 1855,
105987 Bieliński Seweryn (1815—1895). Polacy w Turcyi po upadku rewolucyi węgierskiej w r. 1849. Poznań, nakł. J. Żupańskiego, czcionkami W. Deckera i Sp., 1852,
105988 Bieliński Stanisław dr. Odezwa (z datą 23 VI 1889; w sprawie upadłego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie; dołączone orzeczenia sądowe). (Lwów), druk. Pillera, (1889),
105989 Bieliński Stanisław dr. Sprawa kredytu melioracyjnego dla rolników w Galicyi. (Odb. z Ekonomisty Polsk.). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1891,
105990 Bieliński W. Krótkie wspomnienie historyczne o klasztorze i Kalwaryji Łąkowskiej XX. Reformatów, przy Nowem Mieście w Prusach Zachodnich. Gdańsk, druk. H. F. Boenig, (ok. 1870),
105991 Bieliński W.
105955 Bieliński,
105993 Bielitz,
105994 Bielke Karol Józef. Iris philologica recherches philologiques et historiques, Sur 1'origine des langues des peuples et du polytheisme du monde ancien.. Par.... Warszawa, druk. Jana Psurskiego, 1858,
105995 Bielkie,
105996 Bielkiewicz Adam (1798—1840),
105997 Bielkiewicz Franciszek. Dissertatio inauguralis de usu medico calomelanos etc. Vilnae, 1811,
106069 Bielousow A. T. Opis aktowoj knigi kijewskago centralnago Archiwa. Nr. 19. Kijew, oficyalnoje izdanije Archiwa, 1878,
106009 Bielowski August (1806—1876) i Siemieński Lucjan. Dumki. Praga, druk. Spurnego, 1838,
106010 Bielowski August (1806—1876) i Wagilewicz Jan. Genealogia Xiążąt i Królów Polskich od roku 880—1195. (Odbitka z Biblioteki Ossolińskich t. 9. 1866). Lwów, druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1866,
105998 Bielowski August (1806—1876). Pisma pomniejsze. T. I. Lwów, w 8ce, około 20 ark. Zapowiedziano druk w r. 1859,