Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
21158 Czasopisma. Tygodnik Polski. Tygodnik Polski. Pismo społeczne, literackie, artystyczne, ilustrowane. Warszawa, 1890—1898. (Kontynuacją jego jest pozycja następna).
21155 Czasopisma. Tygodnik Polski. Tygodnik Polski. (Poświęcony włościanom). Pszczyna, 1842 (1845?)—1846 (1847?).
21154 Czasopisma. Tygodnik Polski. Tygodnik Polski. Lwów, 1879.
21157 Czasopisma. Tygodnik Polski. Tygodnik Polski. Warszawa, 1819;
21159 Czasopisma. Tygodnik Polski. Tygodnik Polski, pismo społeczne, literackie, artystyczne, ilustrowane. Warszawa, 1898—1905. (Powstał z połączenia Kuriera Niedzielnego z Tygodnikiem Polskim).
21156 Czasopisma. Tygodnik Polski. Tygodnik Polski, pismo dla ludu polskiego. St. Louis Miss., 1900.
21161 Czasopisma. Tygodnik Polski Wiadomości. Tygodnik Polski Wiadomości Przyjemnych i użytecznych (dod. do Gazety Polskiej). Warszawa, 1832—1833.
21163 Czasopisma. Tygodnik Polski na Węgierskiej Ziemi. Tygodnik Polski na Węgierskiej Ziemi. Budapeszt, 1872.
21160 Czasopisma. Tygodnik Polski Literacki. Tygodnik Polski Literacki, Artystyczny i Naukowy. Lwów, 1885.
21162 Czasopisma. Tygodnik Polski i Zagraniczny. Tygodnik Polski i Zagraniczny (od 1819 pt. Tygodnik Polski, od drugiego półrocza pt. Wanda). Warszawa, 1818—1820. (Przy tym Momus).
39343 Gazeta Sanocka. Tygodnik polityczny, ekonomiczny, społeczny i literacki Ziemi Sanockiej. Sanok, wydawca i odpowiedzialny redaktor: Michał Pollak, druk. K. Pollaka, rok I: 1895 (nr 1 z stycznia ?) — rok VI: 1900 (i dalej?),
39290 Gazeta Polska. Tygodnik polityczny i literacki. New York, 1893—1895.
109623 Kraj. Tygodnik polityczno-społeczny (od nru 36 z r. 1886: Kraj. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki; od nru 2 z r. 1888: Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i literackie; od nru 27 z r. 1890: Kraj; od nru 4 z r. 1891: Kraj. Pismo polityczne, społeczne, ekonomiczne i literackie; od nru 5 z r. 1895: Kraj. Pismo polityczno-literackie; od nru 40 z r. 1896: Kraj). (Ukazuje się raz w tygodniu, początkowo w niedzielę, następnie w piątek). Petersburg, redaktor: Erazm Piltz, wydawca: Erazm Piltz (od 9 XII 1890 r. w imieniu spółki wydawniczej w składzie: Jan Bloch, Władysław Branicki, Edward Herbst, Leonard Jankowski, Józef Potocki, Włodzimierz Spasowicz), druk. Trenke i Fusnot (od nru 2 z r. 1888: Druk. Kraju Trenke i Fusnot), 1882 (nr 1 z 4/16 VII) - 1900 (i dalej do 1909),
21152 Czasopisma. Tygodnik Petersburski. Tygodnik Petersburski (od 1832 dwa razy na tydzień). Petersburg, 1830—1858.
21150 Czasopisma. Tygodnik Niedzielny. Tygodnik Niedzielny. Pismo ludowe. (Dodatek do Gazety Narodowej). Lwów, 1867—1877.
21148 Czasopisma. Tygodnik Naukowy. Tygodnik Naukowy. Lwów, 1865. (Potem przekształcony w Tygodnik Naukowy i Literacki).
21149 Czasopisma. Tygodnik Naukowy i Literacki. Tygodnik Naukowy i Literacki. Lwów, 1866. (Kontynuacja Tygodnika Naukowego).
21147 Czasopisma. Tygodnik Narodowy. Tygodnik Narodowy. Lwów, 1877—1901.
21146 Czasopisma. Tygodnik Nadobrzański. Tygodnik Nadobrzański. Das Obra-Blatt. Organ polityczny. Kościan, 1849—1850.
21145 Czasopisma. Tygodnik Muzyczny. Tygodnik Muzyczny (potem: Tygodnik Muzyczny i Dramatyczny). Warszawa, 1820—1821.
70656 Gregorowicz Jan Kanty (Sołowiew; 1818—1890) i Skiwski Emil. Tygodnik Mód i Powieści... Prospekt na rok 1890. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, (1889),
70657 Gregorowicz Jan Kanty (Sołowiew; 1818—1890) i Skiwski Emil. Tygodnik Mód i Powieści. Z dodatkiem illustrowanym ubrań i robót kobiecych. (Prospekt). (Warszawa), druk. E. Skiwskiego, (1875),
21144 Czasopisma. Tygodnik Mód i Nowości. Tygodnik Mód i Nowości, dotyczących gospodarstwa domowego. Pismo ilustrowane dla kobiet (od 17 VI 1871 pt. Tygodnik Mód i Powieści). Warszawa, 1862—1915. (Przedtem jako Magazyn Mód i Nowości).
21151 Czasopisma. Tygodnik Łeckiego Obwodu. Tygodnik Łeckiego Obwodu. Lycker Krelsblatt. Ełk, 1840—1842.
21141 Czasopisma. Tygodnik Lwowski. Tygodnik Lwowski. Pismo literackie. Lwów, 1850.
21142 Czasopisma. Tygodnik Lwowski. Tygodnik Lwowski. (Dodatek do Dziennika Lwowskiego). Lwów, 1867—1868.
68551 Głos. Tygodnik literacko-społeczno-polityczny. Warszawa, wydawca i redaktor Władysław Kiersz (od nru 11 r. 1887: za wydawcę i redaktora: Józef Potocki, od nru 29 r. 1887: redaktor i wydawca Józef Potocki, od r. 1895: redaktor i wydawca Józef Strzembosz, nadto: od r. 1895: kierownik literacki Zygmunt Wasilewski, a od r. 1900: kierownik literacki Jan Wł. Dawid), druk. A. Pajewskiego (od nru 14 r. 1887: druk. Braci Jeżyńskich (J. Ungra), od nru 14 r. 1888: Michała Ziemkiewicza, od nru 31 r. 1888: Marii Ziemkiewicz, od r. 1891: A. Pajewskiego, od nru 14 r. 1892: J. Jeżyńskiego, od r. 1896: F. Csernáka), 1886 (nr 1 z 2 X) — 1900 (i dalej do 1905), z przerwą od maja r. 1894 do 4 października r. 1895;
21140 Czasopisma. Tygodnik Literacki. Tygodnik Literacki. Poznań, 1838—1845.
40762 Goniec Leśny i Wiejski. Tygodnik Leśnictwu i gospodarstwu wiejskiemu poświęcony. Warszawa, redaktor Aleksander Połujański, druk. J. Ungra, 1866 (nr 1 z 22 XII 1865/3 I 1866 — nr 25 z 8/20 VI),
40755 Goniec. Tygodnik leśnictwu i gospodarstwu wiejskiemu poświęcony (Warsz.),