Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105942 Bielenstein August dr (1826—1907),
105943 Bielewicz Władysław,
105944 Bielica,
105945 Bielicki Ignacy,
105946 Bielicki Ryszard (1829—1855). Quaedam de metallorum albuminatibus, eorumque effectu ad organismum animalium. Dissert. inaug. quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Univ. liter. caes. Dorpatensi ad gradum doct. med. rite adipiscendum... publice defendet... Dorpati Livonorum, typ. Viduae J. C. Schunmanni et C. Mattieseni, MDCCCLIII (1853),
105947 Bielicki Stanisław,
105948 Bielicki-Pobóg Wł.,
105949 Bielidło jezioro,
105950 Bielig Gottlob. Theater-Journal. Allen Gönnern und Freunden der Schauspielkunst zum neuen Jahre in tiefster Ehrfurcht gewidmet von..., Souffleur. Posen, 1837,
105951 Bielikowicz Antoni ks. (1820—1872). Słownik polsko-łaciński, przez... Dyrekt. Gimn. w Krakowie, Członka Tow. Nauk. Krak. Tomów 2. Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 1866,
105952 Bielikowicz Antoni ks. (1820—1872).
105953 Bielinowicz Bolesław. Szkice historyczne zebrane i ułożone według najlepszych źródeł przez... Warszawa, druk. S. Niemiery, 1885,
105992 Bielinskij Władimir. Sobranije statiej napieczatannych po powodu ożydajemago prieobrazowanija Warszawskago Kommierczeskago Suda. Warszawa, Warsz. Tip. i Lit., 1898,
105954 Bielińska Helena. Kilka słów o obrazie i kaplicy Najśw. Panny Ostrobramskiej w Wilnie podała... (Odb. z Przeglądu Powsz.). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892,
105956 Bieliński Franciszek (ok. 1740—1809). Sposób edukacyi w XV listach opisany, które do Komisyi Edukacyi Nar. od bezimiennego autora były przesyłane R. P. 1775, wydał Stan. Siedlecki. Bibl. pedagog. Towarz. nauczycieli szkół wyższych, t. I. Kraków, wyd. Koła Krakowsk., S. A. Krzyżanowski, druk. Uniw. Jag., 1888,
105957 Bieliński Jan dr. Nowe Miasto nad Pilicą Gubernia Piotrkowska Powiat Rawski. Zakład przyrodo-leczniczy (Hydroterapia). Sprawozdanie z działalności zakładu w roku 1876. Warszawa, druk. S. Burzyńskiego, 1877,
105958 Bieliński Jan dr. Prospekt der Wasser-Heilanstalt Murzzuschlag Schnellzug-Haltstation der Südbahn nächst dem Semmering in Steiermark 1875. Im Selbstverlage der Anstalt. (Na końcu: leitender Arzt... A. Waldher Eigenthümer in Murzzuschlag),
105959 Bieliński Jan dr. Prospekt. Zakład wodoleczniczy w Murzzuschlagu obok Semmeringu. Bez miejsca druku i r. (1875),
105960 Bieliński Jan dr. Sprawozdanie z działalności zakładu przyrodo-leczniczego w Nowem Mieście nad Pilicą w r. 1874, 1875. Warszawa, druk. Fryze i Dębski, 1875,
105961 Bieliński Jan dr. Zakład Przyrodo-leczniczy Dra Bielińskiego w Nowém-Mieście nad Pilicą. (Warszawa), druk. Burzyńskiego i Czerniejewskiego, ul. Nowy-Świat, 1874,
105962 Bieliński Jan dr. Zakład przyrodo-leczniczy Dra Bielińskiego w Nowem Mieście nad Pilicą. Warszawa, druk. J. Unger, 1876,
105963 Bieliński Jan dr.
105964 Bieliński Jan dr. i Rzeczniowski Leon. Zakład wodoleczniczy w Nowem Mieście nad Pilicą jako dom zdrowia dla chorych nerwowych. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1886,
105965 Bieliński Józef (1848—1926). Adam Ferdynand Adamowicz. Szkic biograficzny przez D-ra Szeligę. (Odbitka z Ateneum 1885 tom I). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1885,
105966 Bieliński Józef (1848—1926). Doktorowie medycyny, promowani w Wilnie przez... Odb. z Pamiętnika lekarskiego, 1886 r. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1886,
105967 Bieliński Józef (1848—1926). Pierwaja klinika w Wilnie. Wilno, 1896.
105968 Bieliński Józef (1848—1926). Ob otnoszenijach wilenskago miedicinskago Obszczestwa k publikie s 1805 po 1831 god. Sostawił... Wilna, izdanije Impieratorskago Wil. Miedic. Obszcz., tipogr. A. Minskiera, 1900,
105969 Bieliński Józef (1848—1926). Proces filaretów w Wilnie. Dokumenta urzędowe z „Teki" rektora Twardowskiego. Zebrał, wydał i życiorysem Twardowskiego poprzedził Dr. Szeliga. (Odb. z VI tomu Archiwum do Dziejów Liter. i Oświaty w Polsce). Kraków, nakł. Akad. Umiej., druk. Czasu, 1888 (na okładce: 1889),
105970 Bieliński Józef (1848—1926). O fiziołogiczeskich projawlenijach połowoj żyzni u żenszczin. Sostawił... Priłoż. k Prot. impier. wilen. miedic. Obszczestwa. Wilno, tip. Minskiera, 1891,
105971 Bieliński Józef (1848—1926). Reforma Uniwersytetu wileńskiego i szkół jemu podwładnych za rektoratu Twardowskiego. Dokumenta urzędowe z „Teki" Twardowskiego, podał i słowem wstępnem poprzedził dr. Szeliga. (Odb. z IX t. Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce). Kraków, nakł. Akad. Umiej., Spółka Wydawn., druk. Czasu, 1895,