Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
68633 Głos Pokucki. Tygodnik społeczno ekonomiczny. Kołomyja, wydawca i odpowiedzialny redaktor Karol Chrzanowski, druk. A. J. Miziewicza, rok I: 1899 (nr 1 z ?) — ?,
21184 Czasopisma. Tygodnik Soborowy. Tygodnik Soborowy. Kraków, 1870.
36060 Fortuna. (Tygodnik satyryczno-humorystyczny). Warszawa, redaktor i wydawca Fr. Ks. Komierowski, druk. M. Ziemkiewicza (od nru 33: druk. Ign. Zawiszewskiego), 1885 (nr 1, zapewne bez numeracji, z ? —nr 34 z 14/26 XI I),
21183 Czasopisma. Tygodnik Samborsko-drohobycki. Tygodnik Samborsko-drohobycki. Czasopismo polityczno-społeczno-ekonomiczne. Drohobycz, 1900 (i dalej).
21182 Czasopisma. Tygodnik Rzeszowski. Tygodnik Rzeszowski. Czasopismo ekonomiczno-rolniczo-przemysłowe. Kraków, 1883—1888.
21181 Czasopisma. Tygodnik Romansów i Powieści. Tygodnik Romansów i Powieści. Warszawa, 1869—1900 (i dalej). (Kontynuacja Kółka Domowego).
21179 Czasopisma. Tygodnik Rolniczy. Tygodnik Rolniczy. Organ c. k. Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego. Kraków, 1884—1919.
21180 Czasopisma. Tygodnik Rolniczy. Tygodnik Rolniczy. Warszawa, 1872—1881(?).
39372 Gazeta Wisconsińska. Tygodnik rolniczy. Milwaukee Wis., wyd. M. Kruszka, 1893—1900 (i dalej do 1909).
21178 Czasopisma. Tygodnik Rolniczo-technologiczny. Tygodnik Rolniczo-technologiczny. Warszawa, 1835—1850.
21176 Czasopisma. Tygodnik Rolniczo-przemyslowy. Tygodnik Rolniczo-przemysłowy. Lwów, 1838—1846. (Od r. 1841 pt. Ziemianin).
21177 Czasopisma. Tygodnik Rolniczo-przemyslowy. Tygodnik Rolniczo-przemysłowy. Poznań, 1834.
21175 Czasopisma. Tygodnik Rolniczo-przemyslowy. Tygodnik Rolniczo-przemyslowy wyd. przez Tow. Gospodarczo-rolnicze Krakowskie. Kraków, 1854—1862.
21174 Czasopisma. Tygodnik Przemysłowy. Tygodnik Przemysłowy. (Kontynuacja pisma Trud). Poznań, 1887.
21173 Czasopisma. Tygodnik Przemyslowo-handlowy. Tygodnik Przemyslowo-handlowy. Warszawa, 1872—1873.
21172 Czasopisma. Tygodnik Poznański. Tygodnik Poznański. Pismo naukowo-literackie. Poznań, 1862—1863.
79898 Jasiński Kazimierz Julian (1849—1914). Tygodnik Powszechny. Wydawnictwa rok drugi. Prospekt na rok 1878. Redaktor i wydawca ... Warszawa, druk. Władysława Dębskiego, b. r. (1877),
21170 Czasopisma. Tygodnik Powszechny. Tygodnik Powszechny, pismo poświęcone literaturze, sztuce, krytyce, sprawom społecznym i polityce. Warszawa, 1887—1890.
21171 Czasopisma. Tygodnik Powszechny. Tygodnik Powszechny, pismo poświęcone literaturze, sztuce, krytyce, sprawom społecznym i polityce. Warszawa, 1890—1891.
21169 Czasopisma. Tygodnik Powszechny. Tygodnik Powszechny, pismo ilustrowane, wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i polityce poświęcone. Warszawa, 1877—1885.
21168 Czasopisma. Tygodnik Powieściowo-naukowy. Tygodnik Powieściowo-naukowy. Chicago Ill., 1884—1913. (Dodatek do Gazety Polskiej w Chicago).
21167 Czasopisma. Tygodnik Powieści. Tygodnik Powieści. Poznań, 1878—1895. (Od 1896 przekształcone w Bibliotekę Powieści).
21166 Czasopisma. Tygodnik Powiatu Ostrzeszowskiego. Tygodnik Powiatu Ostrzeszowskiego. Wochenblatt für den Schildberger Kreis. Ostrzeszów, 1856—1861.
21164 Czasopisma. Tygodnik Powiatowy. Tygodnik Powiatowy (rozporządzeń). Gniezno, 1852—1859.
40756 Goniec Handlowy. Tygodnik poświęcony umiejętnościom handlowym i sprawom pracowników handlowych. Warszawa, redaktor Konstanty Sękowski, wydawcy: Aleksander Morozewicz i Władysław Junosza Szaniawski, druk. A. Pęczalskiego i K. Marszałkowskiego, Rok I: 1900 nry 1 z 7 VII (24 VI) — 26 z 16/29 XII (i dalej do r. 1904),
68659 Głos Przemyski. Tygodnik poświęcony sprawom społecznym, politycznym i ekonomicznym. Przemyśl, wydawca i redaktor odpowiedzialny Fr. Madejski (od nru 24 i wczes.? r. 1898: Tadeusz Antoni Kolkiewicz), druk. Leona Schwarza, rok I: 1898 (nr 1 z 19 VI) —?,
68632 Głos Podtatrzański. Tygodnik poświęcony sprawom społecznym, ekonomicznym i politycznym. Nowy Sącz, wydawca i redaktor odpowiedzialny Bolesław Weiss, druk. J. K. Jakubowskiego, rok I: 1900 (nr 1 z 29 IV —?),
39193 Gazeta Cukrownicza. Tygodnik poświęcony sprawom przemysłu cukrowniczego pokrewnej gałęzi rolnictwa. Warszawa, redaktor i wydawca Maurycy Wortman (od nru 27 t. 2 z r. 1894: redaktor odpowiedzialny Stanisław Broniewski, wydawca Maurycy Wortman), druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, rok 1 (tom I): 1893/1894 (nr 1 z 25 IX/7 X 1893) — rok 8 (tom XV): 1900/1901 (ostatnim w r. 1900 był nr 13 z 16/29 XII),
39334 Gazeta Rybacka. Tygodnik poświęcony podniesieniu gospodarstwa wodnego krajowego, a w szczególności hodowli ryb, raków i pijawek. Poznań, red. Ksawery Stabrowski, druk. Kuriera Poznańskiego, 1886 (nr 1—6),
21153 Czasopisma. Tygodnik Polski. Tygodnik Polski. Poświęcony literaturze, obyczajom i strojom. Lwów, 1848—1849. (Kontynuacja Dziennika Mód Paryskich);