Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
29703 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Laskowski Kazimierz (1861—1913). Tuzy powiatowe. Obr. scen. w 3 odsł.
12715 Bzowski Stanisław (zakonne imię Abraham; 1567—1637). Tutelaris Silesiae seu de vita rebusque praeclarae gentis Beati Ceslai Odrovansii Ordinis Praedicatorum commentarius... ex fragmentis variarum antiquitatum, praesertim vero Vratislaviensis monasterii S. Adalberti summa fide collectus et anno 1703 a Fr. Floriano... denuo editus. Accedit officium B. Ceslai vetustissimum. Tertio edidit a Joan. Nep. Ceslao de Montbach S. T. Doct. Eccl. Vratisl. Cathedr. Canon. Vratislaviae, prostat apud bibliopolam Maske, druk. W. T. Korna, 1862,
21106 Czasopisma. Turysta. Turysta. (Miesięcznik). Kołomyja, 1883.
80315 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Turysta z musu. Przez J. Gordona. Tomik I—II. Lwów, nakł. Księgarni H. Bodeka, druk. Zakładu Narodowego Ossolińkich, 1873,
29743 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Lenartowicz Teofil (krypt. T. L.; 1822—1893). Turnieje. Dial.
108943 Kozłowski Stanisław Gabriel, dramatopisarz (1860-1922). Turniej. Dramat w 5-ciu aktach, z doby Odrodzenia. Warszawa, nakł. Księgarni Dubowskiego i Gajewskiego, Druk. Towarzystwa Komandytowego St. J. Zaleski & Comp, 1897,
29491 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kozłowski Stanisław Gabriel (1860—1922). Turniej. Dr. w 5 a.
53438 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Désaugiers Marek Antoni (1772—1827?) i Rougemont Michał Mikołaj Balisson. Turlupin, czyli Aktorowie wieku XVII. Kom.-op. w 1 a.
283 About Edmund. (1828–1885). Turkos, tłomaczył Stan. Bojcza (Odcinek z Gazety Polskiej). Warszawa, M. Orgelbrand, (1869?),
17709 Czajkowski Michał (Sadyk-Pasza; 1804—1886). Turieckije aniekdoty, iz tridcatiletnich wospominanij. Moskwa, tipogr. Uniw. (M. Katkow), 1883,
27995 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Dmuszewski Ludwik Adam (1777—1847). Turek z Krakowskiego Przedmieścia. Kom. w 1 a.
55229 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Martainville Alfons (1776—1830). Turek z Krakowskiego Przedmieścia. Kom. w 1 a.
56077 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Romani Feliks (1788—1865). Turek we Włoszech. Op. w 2 a. Muz. J. Rossiniego.
32082 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Turski Jan Kanty (krypt. J. K. T.; 1833—1870). Turek w Genui. Dr. w 2 a.
64614 Galland Antoni (1646—1715). Turczyn woiażuiący powieść zabawna na siedem podróży rozłożona. wyięta z dzieł P.... Warszawa, druk. i nakł. Józefa Pukszty, 1823,
11320 Brzeziński Mieczysław (używał pseud. Wiktor Olszewski; 1858—1911). Turcy, ich obyczaje i religia oraz kraje tureckie w Europie. Warszawa, Księg. G. Centnerszwer, druk. M. Lewińskiego, 1900,
82255 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Turcy na Węgrzech. Powieść w trzech częściach Maurycego Jokaj'a. (Ogóln. zbioru Wieczorów powieściowych Dodatku do Biesiady Literackiej tom XXXII). Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, (1886),
55070 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Le Sage Alain René (1668—1747). Turcaret,
94910 Kluger Władysław (1849—1884). Turbina Fourneyron'a jej teorya dokładna, przybliżona i uwagi praktyczne, przez... Przedstawiono na posiedzeniu Towarzystwa d. 7 Marca 1872 r. (Nadb. z t. III Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu). B. m. b. r. (Paryż, 1872),
56255 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Schiller Fryderyk (1759—1805). Turandot księżniczka chińska. Dr.
54186 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Gondinet Edmund (1829—1888). Tunel. Kom. w 1 a.
56599 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Sue Eugeniusz (1804—1875). Tułacz. Melodr. w 4 obr.
29977 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łosiowa Felicja z Torosiewiczów (pseud. Ł. Felicja z T.). Tułacz. Melodr. w 2 a.
11867 Bujwid Odo dr prof. U. J. (1857—1942). Tubierkulin, jego prigotowlenije i diejstwije na organizm żywotnych, zarażonnych tubierkulozom. La Tuberculine, sa préparation, ses effets sur l'organisme des anitnaux atteints de la tuberculose. (S. Petersburg), napieczatano po rasporiażenii Imp. Instituta Ekspierimient. Miedicyny, Tip. Imp. Akad. Nauk, b. r. (1891),
34555 Fiedorowicz A. N. Tubierkulez u malczika 2 miesiacew i 5 dniej, i woobszcze o tubierkulezie pierwych miesiacew żyzni. (Iz łaboratorii Obszczej Patologii Impieratorskogo Warszawskogo Uniwiersitieta). (Trudy Russkago Miedicinskago Obszczestwa pri Impier. Warsz. Uniwiersitietie). Warszawa, Tip. Warsz. Instituta Głuchoniemych i Slepych, 1900,
11866 Bujwid Odo dr prof. U. J. (1857—1942). Tuberkulina i jej przygotowanie. Odb. z Gaz. Lekar. nr 4. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1891,
80462 Jaworski C. Tu peux compter sur moi, chansonnette, paroles de ... musique de G. Michiels. Avec accompagnement de piano. Paris, L. Bathlot, 1878,
46579 Hoga (Hoge) Ezechiel (Stanisław; 1791—185. ?). Tu Chazy czyli Rozmowa o Żydach. Przez Stanisława Hoge. Warszawa, druk. P. Baryckiego, 1830,
66418 Géramb (de) Ferdynand (zakonne imiona: Maria Józef) ks. (opat i generał trapistów; 1772—1848). Trzyletnia pielgrzymka do Jerozolimy, Egiptu i na górę Synai X.M.J. Geramb'a opata i generała zakonu Trapistów z czwartego wydania w języku francuskim tłómaczona przez X.S.S.(narskiego) D. Tom I—III. Wilno, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, druk. M. Zymelowicza, 1852,
54878 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Labiche Eugeniusz (pseud. Dandré; 1815—1888). Trzydzieści siedem sous pana Montaudon. Kom. w 1 a.