Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
9123 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr. (1811—1896). O najdawniejszych zabytkach pisemnych. (Odbitka z Pamiętnika Literackiego). Lwów, druk. Zakładu im. Ossol., 1850,
9124 (Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr., 1811—1896). Oświadczenie na oświadczenie Gazety narodowej (Głos w obronie Leszka hr. Dunina Borkowskiego). Lwów, K. Wild, 1868,
9125 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr. (1811—1896).
9126 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr. (1811—1896).
9127 Borkowski Antoni ks. (zm. 1905). Teoretyczna poprawa grafiki polskiej oraz praktyczne rozwiązanie niektórych trudności naszej ortografii. Na podstawie badań syntetyczno-porównawczych popularnie skreślił Filograf. Zesz. 1. Przedmowa. — Wstęp: historyczny pogląd na grafikę polską — nowy projekt poprawy tejże grafiki. Warszawa, druk. W. Ratyńskiego, 1888,
9128 Borkowski Antoni ks. (zm. 1905). Racyonalne słówko o „racyonalnej" grafice polskiej rzekł Filograf. Warszawa, druk. Józefa Filipowicza (dawniej Bergera), 1891,
9129 Borkowski Antoni ks. (zm. 1905). Praktyczny sposób ustalenia pisowni polskiej. (Wyjątek z obszerniejszej pracy jeszcze nie wydanej). Napisał Filograf. Warszawa, J. Berger, 1887,
9130 Borkowski Antoni ks. (zm. 1905). Jeszcze o praktycznym sposobie ustalenia pisowni polskiej. (Wyjaśnienie, zestawienie, replika). Warszawa, J. Filipowicz, 1891,
9131 Borkowski Antoni ks. (zm. 1905).
9132 Borkowski Artur. De veterum Germanorum jure consuetudinario paroemiarum habita ratione, dissertatio inauguralis. Halis, formis expressum Gebaueris, 1852,
9133 Borkowski Bohdan (1839—1901). Ballada, z obrazu ludowego W. D. Gutowskiego, muzyka na sopran lub tenor z towarzyszeniem fortepianu. Warszawa, M. Arct, 1894,
9134 Borkowski Bohdan (1839—1901).
9135 Borkowski Edward,
9136 Borkowski Emil (1829—1900). Co słycbać (!) w świecie. B. m. (Paryż), druk. L. Martinet, b. r. (1848),
9137 Borkowski Emil (1829—1900). Co słychać na świecie! B. m. (Paryż), druk. L. Martinet, b. r. (1848),
9138 Borkowski Emil (1829—1900). Co słychać na świecie! B. m. b. r. (1848),
9139 Borkowski Emil (1829—1900). Modlitwa do św. Stanisława patrona polaków. (Wiersz). Lwów, dn. 8/5 1848,
9140 Borkowski Emil (1829—1900). Z pamiętników aktora, opowieść humorystyczna (wierszem). Kraków, nakł. redakcji Diabła, 1899,
9141 Borkowski Emil (1829—1900). Polak na szubienicy, rzecz osnuta na wypadkach r. 1846. (Wiersz). Kraków, 1848,
9142 Borkowski Emil (1829—1900).
9143 Borkowski J. S. (Odezwa w sprawie „gorzelnianej i propinacyjnej") „Jaśnie Wielmożny Panie! Sprawa gorzelniana i propinacyjna grozi krajowi naszemu zagładą...". B. m. b. r., (Lwów) (druk.) Piller i Ska,
9144 Borkowski Jerzy Sewer Teofil Dunin hr. (1856—1908). Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich. Lwów, nakł. Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, Druk. Polska, 1895,
9145 Borkowski Jerzy Sewer Teofil Dunin hr. (1856—1908). Oświata ludu wobec prądów współczesnych przez... Lwów, nakładem autora, z I Drukarni Związkowej, 1879,
9146 Borkowski Jerzy Sewer Teofil Dunin hr. (1856—1908). Panie polskie przy dworze rakuskim. Damy krzyża gwiaździstego, Damy pałacowe, Kanoniczki honorowe sabaudzkie i berneńskie. Lwów, nakładem Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, I Drukarnia Związkowa, 1891,
9147 Borkowski Jerzy Sewer Teofil Dunin hr. (1856—1908). Polacy dygnitarzami austryackimi, I. Podkomorzowie i paziowie (1750—1890). Lwów, nakł. własnym, główny skład w Księgarni P. Starzyk (dawniej J. Milikowski), Druk. I Związkowa, 1893,
9148 Borkowski Jerzy Sewer Teofil Dunin hr. (1856—1908). Projekt ustanowy ordynacyi familijnej imienia hr. Duninów-Borkowskich (po polsku i po niemiecku). Lwów, nakł. autora, druk. W. Szyjkowskiego, (1892),
9149 Borkowski Jerzy Sewer Teofil Dunin hr. (1856—1908). Austriaccy radcy tajni w Galicji. Lwów, 1891.
9150 Borkowski Jerzy Sewer Teofil Dunin hr. (1856—1908). Rocznik szlachty polskiej, I. Lwów, nakładem Księgarni K. Łukaszewicza, druk. Dziennika Polskiego, 1881,,
9151 Borkowski Jerzy Sewer Teofil Dunin hr. (1856—1908). Spis nazwisk szlachty polskiej. Lwów, nakł. Księg. K. Łukaszewicza, druk. J. Czaińskiego w Samborze, 1882,
9152 Borkowski Jerzy Sewer Teofil Dunin hr. (1856—1908).