Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101324 Korczyński Jan Sas, nauczyciel (1841–1913).
101323 Korczyński Jan.
101322 Korczyński J. ks.
101321 Korczyński Emanuel, z Łysogór.
101320 (Korczyński Edward), Jaworski Walery. O niektórych dotąd nie uwzględnionych szczegółach klinicznych i anatomicznych w przebiegu wrzodu okrągłego i tak zwanego nieżytu kwaśnego żołądka. Podali proff. Korczyński i Jaworski. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889,
101319 (Korczyński Edward), Jaworski Walery. Ueber einige bisher wenig berücksichtigte klinische und anatomische Erscheinungen im Verlauf des runden Magengeschwürs und des sog. sauren Magenkatarrhs. Aus der med. Universitätsklinik in Krakau. Von Proff. E. v. Korczynski und W. Jaworski. (Nadb. z Deutsches Archiv für Klinische Medicin, Bd. XLVII). B. m. b. r. (Monachium, 1893),
101318 (Korczyński Edward), Jaworski Walery. Klinische Befunde bei Ulcus und Carcinoma ventriculi sowie bei Magenblutungen. Mittheilungen über 52 intern untersuchte Fälle der med. Klinik in Krakau. Von Prof. E. Korczynski und Doc. W. Jaworski. (Odb. z Deutsche Medicinische Wochenschrift, 1886). Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer, 1887,
101317 (Korczyński Edward), Gluziński Władysław Antoni. Przyczynek do mięszanego zakażenia w durze brzusznym. Podali Prof. Dr. Korczyński i Prof. Dr. Gluziński. (Odb. z Nowin Lekarskich). Poznań, nakł. i druk. Franciszka Chocieszyńskiego, 1892,
101316 (Korczyński Edward), Adamkiewicz Albert. Einige Bemerkungen über die Art und Weise, wie gesunde und der Lungentuberculose verdächtige Individuen auf Koch'sche Impfungen reagiren. Von Proff. Korczynski und Adamkiewicz. (Odb. z Berliner Klinische Wochenschrift). Berlin, Gedruckt bei L. Schumacher, (1891),
101315 (Korczyński Edward).
101314 (Korczyński Edward). Program Uroczystości ku uczczeniu 25-letniej profesorskiej działalności Radcy Dworu Prof. Dra Edwarda Korczyńskiego w dniu 9 stycznia 1900 r. w Auli Uniwersyteckiej. (Kraków, Druk. Uniwersytetu, 1900),
101313 (Korczyński Edward). Pamiętnik jubileuszowy wydany ku uczczeniu dwudziestopięcioletniej działalności Prof. Edwarda Sas Korczyńskiego przez byłych jego uczniów. Kraków, nakł. autorów, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
101312 (Korczyński Edward). Z Kliniki Lekarskiej Profesora D-ra Korczyńskiego W Krakowie. Rok 1876. Zbioru prac klinicznych Zeszyt II. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, 1877,
101311 (Korczyński Edward). Z kliniki lekarskiéj Prof. Dra. Korczyńskiego w Krakowie. Rok 1875. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1876,
101310 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Znaczenie limfocytów w surowiczych wysiękach zapalnych opłucny i otrzewny. Na podstawie spostrzeżeń dokonanych przy współudziale Dra K. Wernickiego. Jako doniesienie tymczasowe. Podał Prof. Dr. E. Korczyński. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1896,
101309 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). O zdrojach Morszyńskich a w szczególności O wodzie gorzkiej Morszyńskiej w porównaniu z innemi wodami gorzkiemi. Napisał Prof. Dr. Korczyński. Rzecz przedstawiona na posiedzeniu komisyi balneologicznej Towarzystwa lekarskiego Krakowskiego w dniu 9 Maja 1882. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
101308 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Zapalenie stawów ze stanowiska ajtyjologicznego z przeważném uwzględnieniem tak zwanego gośćca stawowego rheumatismus articulorum i ropnicy pyaemia. przez Prof. Dr. Korczyńskiego w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1875,
101307 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Ueber temporäre Veränderungen, welche unter dem Einflusse der Koch'schen Vaccine in den Lungen nicht tuberculöser Individuen entstehen können. Von Prof. Dr. v. Korczyński. Aus der medicinischen Klinik in Krakau. (Odb. z Wiener Klinische Wochenschrift). Wien, Verlag von Alfred Hölder, k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler, Druck von Friedrich Jasper, b. r. (1891),
101306 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Nowsze teorje gorączki zestawił Dr. ..., Lekarz ordynujący w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Lwów, nakł. Redakcji czasopisma Służba Zdrowia, skład główny w księgarni K. Wilda, 1872,
101305 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Sprawozdanie ustępującego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Dra ... z czynności w roku szkolnym 1889/90 złożone podczas uroczystości otwarcia roku szkolnego 1890/91 dnia 9 października 1890 r. Kraków, nakł. Senatu c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890,
101304 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Sprawozdanie ze stanu Uniwersytetu w roku szkolnym 1889/90 złożone dnia 9 Października 1890 r. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890,
101303 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Sprawozdanie o ruchu chorych i chorób w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Łazarza w Krakowie w roku 1872 przez Dra ... Lekarza ordynującego. Kraków, nakł. Dra E. Korczyńskiego, druk. W. Korneckiego, 1873,
101302 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Spostrzeżenia kazuistyczne przez Prof. Dra Korczyńskiego. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1879,
101301 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Kilka słów o działaniu fizyjologicznem i o zastosowaniu leczniczem nitrogliceryny podał Prof. Dr. Korczyński. na podstawie doświadczeń wykonanych wspólnie z Kand. med. P. Michałem Janochą. (Odb. z Pamiętnika Lekarskiego). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, (1881),
101300 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Z rektoratu prof. dr. Edwarda Korczyńskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku szkolnym 1889/90. Kraków, nakł. Prof. Dr. Edwarda Korczyńskiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890,
101299 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Dra Korczyńskiego podczas Wilii Akademickiej w dniu 22 Grudnia 1889 r. w odpowiedzi na toast wniesiony przez Wiceprezesa Towarzystwa bratniej pomocy Uczniów Uniwersytetu na pomyślność Almae matris Jagellonicae. Kraków, nakł. Rektora Prof. Dra E. Korczyńskiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890,
101298 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Dra Korczyńskiego podczas Immatrykulacyi uniwersyteckiej w dniu 18 Stycznia 1890 roku. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1890,
101297 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Dra Korczyńskiego na uroczystem otwarciu roku szkolnego w dniu 8 Października 1889 roku. Kraków, nakł. Rektora Prof. Dra E. Korczyńskiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890,
101296 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Projekt sprawozdania komisyi sanitarnej o przedłożeniu rządowem dotyczącem urządzenia służby zdrowia w gminach. B. m. b. r. (Lwów, 1889), nakł. Sejmu Krajowego,
101295 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Obwieszczenie Rektora w przedmiocie otwarcia Studyum rolniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. B. m. b. r. (Kraków, 1890),