Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105882 Biela Wojciech ks. Ze szkoły. (Odb. z Gazety Kościelnej). Stanisławów, nakł. autora, druk. J. Dankiewicza, 1895,
105883 Bielajew D. F.,
105884 Bielajew Iwan (1810—1873). Istorija Połotska, ili siewierozapadnoj Rusi, ot driewniejszych wriemion do lublinskoj unii. (Razskazy iz russkoj istorii. Soczinienija Iwana Bielajewa. Kniga czetwiortaja, czast' pierwaja). Moskwa, w Sinodalnoj Tipografii, 1872,
105885 Bielajew Iwan (1810—1873). Oczerk istorii siewiero zapadnago kraja Rossii. Wilna, tip. A. Syrkina, 1867,
105886 Bielajew N.,
105887 Bielak Jukundyn ks. Odezwa do Katolików na Górnym Szląsku. Jeruzalem d. 30 paźdz., 1875. Gliwice, druk. Teodora Zalewskiego, 1875,
105888 Bielak Jukundyn ks.
105891 Bielany (k. Krakowa),
105892 Bielany (k. Warszawy),
105889 Bielański K.,
105890 Bielański Kazimierz,
105893 Bielawa,
105895 Bielawski Bruno (1831—1861) i Łoziński Walery. Gawędy i powieści. Bibliot. Macierzy Polskiej, nr 2. Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie. 1899
105894 Bielawski Bruno (1831—1861),
105896 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Gałwanizm w primienienii k miedic. praktikie. III otdieł monografii, s 7 politip. Moskwa Tip. Uniw., 1859,
105897 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Karmannyj gomieopaticzeskij leczebnik, s podrobnym izłożenijem simptomow bolezniej, poimienowannych po ałfawitu na franc, łatin. i rus. jaz. Moskwa, tip. N. Stiepanowa, 1835,
105898 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). O galwano-magnitnom leczenii. Bolezni, izlecziwajemyja posriedstwom gałwano-magnitnych tokow. Razsużdienije, czitannoje w Impieratorskom Moskowskom Uniwiersitietie w sobranii zasiedanija Fiziko-Miedicininskago obszczestwa diejstwitielnym czlenom onago... Moskwa, tip. N. Stiepanowa, 1846,
105899 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). O gałwano-magnitnom leczenii bolezni, posriedstwom gidroelektricz. tokow. Moskwa, tip. N. Stiepanowa, 1847,
105900 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Opisanije minieralnych wod jestiestwiennych i iskustwiennych, sostawlonnoje iz soczinienij łuczszych nowiejszych pisatielej... dla Wraczujuszczich i Wraczujuszczichsia. Moskwa, tip. Łazariowych, 1834,
105901 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Pojezdka k Ledowitomu moriu. Moskwa, tip. Łazariowych, 1833,
105902 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Prodołżenie k monografii ob elektro-galwano-magnitnom leczenii. II otdieł. Moskwa, tip. T. Wołkowa i K°, 1853,
105903 Bielawski Franciszek (lekarz polski, praktykował w Moskwie; zm. 1859). Wiernyj sposób leczenija żenskich i dietskich bolezniej po mietodie Gannemanna (Hannemanna), sostawlennyj dla czadolubiwych matieriej, iz nowiejszych gomieopa-ticzeskich soczinienij i prakticzeskich nabludienij. Moskwa, tip. Łazariowych, 1836,
105904 Bielawski Gabriel. Elegia na zgon śp. Ign. Opolskiego. B. m., 1827,
105905 Bielawski Gabriel. Elegia na zgon śp. JW. Piotra Franciszka Potockiego starosty szczyrzeckiego. B. m., 1829,
105906 Bielawski Gabriel. Kunegunda matka Zbigniewa, oryginalna tragedya w 5 aktach. B. m., 1820,
105907 Bielawski Gabriel. Smutna pamiątka zasług niegdyś ś. p. J. W. Tadeusza Czackiego i t. d. Wiersz na obchodzie pogrzebowym zmarłego męża i t. d. czytany r. 1813,
105908 Bielawski Grzegorz. Projekt do konstytucyi narodu polskiego przez... w Wszechnicy polskiej filozofii, teologii, prawa powszechn. kanon. i narodow. ucznia, potem adwokata i sędziego napisany. Warszawa, 1807,
105909 Bielawski J. ks. (z Pleszewa),
105922 Bielawski Jan Chrzciciel Maurycy (1838—1910) i Berthoule A. & Blatin M. L'Auvergne, documents, notes, itinéraires, publiés avec la collaboration de... MM. Clermont-Ferrand, impr. Mont-Louis, 1896,
105910 Bielawski Jan Chrzciciel Maurycy (1838—1910). Boutade d'un étudiant auvergnat. 1866.