Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
21136 Czasopisma. Tygodnik Kościelny. Tygodnik Kościelny. (Kontynuacja Gazety Kościelnej). Poznań, 1849—1850.
21134 Czasopisma. Tygodnik Kolejowy i Ekonomiczny. Tygodnik Kolejowy i Ekonomiczny. Warszawa, 1892—1898.
21131 Czasopisma. Tygodnik Katolicki. Tygodnik Katolicki. Pismo poświęcone sprawom kościoła i religii. Grodzisk, 1860—1874. (Przy tym Kronika Soborowa).
21132 Czasopisma. Tygodnik Katolicki. Tygodnik Katolicki. Organ duchowieństwa. Lwów, 1891—1892.
21133 Czasopisma. Tygodnik Katolicki. Tygodnik Katolicki. Niemieckie Piekary, 1848—1850.
21130 Czasopisma. Tygodnik Informacyjny. Tygodnik Informacyjny pismo polityczno-społeczne i handlowe, ku popieraniu przemysłu i handlu krajowego. Lwów, 1900 (i dalej ?).
65978 Gebethner Gustaw (1831—1901) i Spółka. Tygodnik Ilustrowany. Zaproszenie do prenumeraty na rok 1886, dwudziesty siódmy istnienia tego pisma. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, (1885),
65979 Gebethner Gustaw (1831—1901) i Spółka. Tygodnik ilustrowany. 1892. Wydawnictwo Gebethnera i Wolffa. (Warszawa), druk. S. Orgelbranda Synów, (1891),
21129 Czasopisma. Tygodnik Ilustrowany. Tygodnik Ilustrowany. Warszawa, 1859—1939. (Przy tym Zbiór Oryginalnych Powiastek i Gawęd).
17444 Cyklista. Tygodnik ilustrowany sportowi cyklowemu poświęcony. Wychodzi w każdą sobotę. Redaktor i wydawca Franciszek Karpiński. Warszawa, druk. Lepperta i Ski, 1897
21128 Czasopisma. Tygodnik Górnośląski. Tygodnik Górnośląski. Pszczyna, 1848—1852.
33990 Fenix. Tygodnik Gazety Polskiej. (Warszawa), (wydawca i redaktor Ksawery Bronikowski, druk. A. Gałęzowskiego), 1831 (nry: 1 z 7 I—10 z 11 III),
21127 Czasopisma. Tygodnik Emigracji Polskiej. Tygodnik Emigracji Polskiej. (Dwa pierwsze nry w r. 1834 pt. Biuletyn). Paryż, 1834—1837. (Później jako Pamiętnik Polski).
21125 Czasopisma. Tygodnik Ekonomiczny. Tygodnik Ekonomiczny, Handlowy i Społeczny. Lwów 1877—1883.
61937 Ekonomista. Tygodnik ekonomiczny, handlowy i społeczny. Lwów, wydawcy i właściciele: Henryk Gottlieb, J. Emanuel Fraenkel, red. odp.: Antoni Mańkowski (od r. 1879 nr 13: wydawcy, właściciele i odp. redaktorowie: H. Gottlieb i J. Emanuel Fraenkel), skład u Gubrynowicza i Schmidta, I Związkowa Drukarnia (od nru 47 r. 1881 druk. Ch. Rohatyna), rok I: 1877 (nr 1 z 2 VI — nr 31 z 29 XII) — rok VII: 1883,
21126 Czasopisma. Tygodnik Ekonomiczny. Tygodnik Ekonomiczny o Ruchu Przemysłowym i Handlowym. Dodatek do Ekonomisty Polskiego. Lwów, 1890—1891.
61444 Echo. (Tygodnik dod. do Gazety Warszawskiej). Warszawa, wydawca odpowiedzialny Antoni Lesznowski, redaktor Edmund Chojecki, 1841 (nry 1 z 4 IV—13 z 27 VI),
83342 Jutrzenka. Tygodnik dla Izraelitów Polskich. Warszawa, redaktor Daniel Neufeld, druk. w Drukarni Gazety Codziennej (od nru ... r. 1863: w Drukarni Gazety Polskiej), skład główny w księgarni H. Natansona, rok I: 1861 (nr 1 z 5 VII) — rok III: 1863 (nr ostatni: 43 z 23 X),
21124 Czasopisma. Tygodnik dla Dzieci. Tygodnik dla Dzieci. Warszawa, 1829. (Wychodzi później jako Dziennik dla Dzieci).
21123 Czasopisma. Tygodnik Cieszyński. Tygodnik Cieszyński. Pismo poświęcone dla ludu wiejskiego. Cieszyn, 1848—1851. (Potem jako Gwiazdka Cieszyńska).
21122 Czasopisma. Tygodnik Chełmiński. Tygodnik Chełmiński (? zapewne Nadwiślanin ?). Chełmno, 1850—1851.
39183 Gazeta Cieszyńska. Tygodnik bezpartyjny. Cieszyn, wyd. Jakub Reichmann, 1896.
21121 Czasopisma. Tygodnik Bezansoński. Tygodnik Bezansoński. Besançon,1833;
21120 Czasopisma. Tygodnik Berliński. Tygodnik Berliński. Pismo pośw. sprawom społecznym, nauce i rozrywce. Berlin, 1893.
21119 Czasopisma. Tygodnik Beletrystyczny. Tygodnik Beletrystyczny i Naukowy. Poznań, 1886—1887. (Przedtem jako Dwutygodnik dla Kobiet).
21118 Czasopisma. Tygodnik Awenioński. Tygodnik Awenioński. Avignon, 1832;
21117 Czasopisma. Tygodnik Anonsowy. Tygodnik Anonsowy. Milwaukee Wis., 1885. (Potem pt. Krytyka).
21115 Czasopisma. Tygodnik. Tygodnik (przy Kurierze Polskim). Milwaukee, 1892—1893.
21143 Czasopisma. Tygodnik (?) Mariański. Tygodnik (?) Mariański (?). Niemieckie Piekary, 1848.
59190 Dumas Aleksander (syn; 1824—1895). Tyfanja, nowella anonima z przedmową... przeł. z franc. Józef Włoskiewicz.. Dodatek do Tygodnika Powsz. Nr. 11. Warszawa, 1881,