Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
28393 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Frey Ignacy (1831—1885). Tylko za strażaka. Obr. scen. w 2 odsł.
54935 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Langer Antoni (1824—1879). Tylko jedno słowo. (Jedno słowo mistrza). Kom. w 1 a.
56885 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Wolfsohn Wilhelm (1820—1865). Tylko jedna dusza. Dr.
27784 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Cieszewski (Ciszewski) Karol (1833—1867). Tylko jeden dzień. Obr. dram. w 3 a.
2184 Andersen Hans Christian (1805–1870). Tylko grajek, powieść przez... Z oryginału duńskiego przełożył Fr. H. Lewestam. Tomów 2. Warszawa, K. Bernstein, druk. Gazety Codzien., 1858,
67901 Gliński Henryk (1853—1905). Tylko doktór! Szkic powieściowy przez... Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1882,
79140 Janusz. Tylko dla grzecznych dzieci, powiastki i wierszyki. Warszawa, J. Guranowski,
9625 Boy-Ed Ida (1852—1928). Tylko człowiek. Powieść, przez... Przekład Z. S. Dodatek do nr 24 pisma tygodniowego Bluszcz. Warszawa, druk. Kaniewski & Wacławowicz, 1900,
73534 Igły. Tylko co z Igły,
72942 Gutowski Józef (1859—1916). Tygodniowy plan lekcyjny i trzy podziały godzin dla szkół jedno i dwuklasowych na 3. 4. 5. i 6. rok nauki opracowany na podstawie planów naukowych z r. 1893. napisał... emeryt. nauczyciel ludowy. Nowy Sącz, nakł. autora, druk. Jana Litwińskiego w Wieliczce, 1894,
72943 Gutowski Józef (1859—1916). Tygodniowy plan lekcyjny dla szkół jedno i dwuklasowych na 1. i 2. rok nauki opracowany na podstawie planów naukowych z roku 1893. napisał... emeryt. nauczyciel ludowy. Tamże [Nowy Sącz, nakł. autora, druk. Jana Litwińskiego w Wieliczce], 1896,
26204 Dodatek. Tygodniowy Dodatek do „Zwiastuna Górnośląskiego”. Niemieckie Piekary, 1870 (rok I)—1871 (r. II).
20143 Czasopisma. Pismo Tygodniowe Medyczne. Tygodniowe Pismo Medyczne. Grodno, 1792. (Zapowiedziane).
39179 Gazeta Buffaloska. (Tygodnik). Buffalo N. Y., 1900 (i dalej do r. 1911).
68639 Głos Polityczny. (Tygodnik). Kraków, wydawca i odpowiedzialny redaktor Emil Szwarc, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, rok I: 1885 (nr okazowy z 3 V — nr 33 z 14 XII i dalej ?),
68665 Głos Rzeszowski. (Tygodnik). Rzeszów, wydawca Edward Arvay, redaktor odpowiedzialny Leon Różycki (od nru 7 r. 1898: Ludwik Holzer), druk. J. A. Pelara (od nru 44 r. 1899: E. F. Arvaya), rok I: 1897 (nr 1 z 3 X) — rok IV: 1900 (i dalej do r. 1920),
39231 Gazeta Literacka. (Tygodnik). Warszawa, redaktor główny Adam Tomasz Chłędowski (tak na k. tyt. rocznika 1822, w r. 1821 bez wymienienia nazwiska redaktora), nakł. i druk. N. Glücksberga, (rok pierwszy): 1821 (nr 1 z 2 II) — rok drugi: 1822 (nr 1 z 5 II — nru 44 z 10 XII), od 25 XII 1821 — 5 II 1822 przerwa w wydawaniu pisma; r. 1821 str. 416, r. 1822 t. 1 str. 247, t. 2 str. 280,
39234 Gazeta Literacka Wileńska. (Tygodnik). Wilno, wydawcy: Gotfried Ernest Groddeck i Kazimierz Kontrym, współpracownik Józef Frank, druk. Józefa Zawadzkiego, 1806 (nr 1 z 6 I — nr 52 z 29 XII),
39237 Gazeta losowań papierów publicznych. (Tygodnik). Warszawa, redaktor i wydawca Adolf Peretz (od nru 28 z r. 1889: za red. i wyd. Józef Werner, od nru 50 z r. 1889: red. i wyd. Adolf Peretz, od nru 17 z r. 1890: p. o. red. i wyd. Józef Włoskiewicz, nr 1 z r. 1892 podpisał Adolf Peretz, od nru 2 z r. 1892: p.o. red. i wyd. Józef Włoskiewicz, od nru 24 z r. 1892: Adolf Peretz, od nru 29 z r. 1892: p. o. red. i wyd. Stanisław Czarnowski, od nru 30 z r. 1893: Adolf Peretz, od nru 15 z r. 1896: za red. i wyd. Joachim Peretz), druk. Przeglądu Tygodniowego (od nru 1 z r. 1889: druk. S. Orgelbranda Synów, od nru 9 z r. 1895: druk. Władysława Szulca, od nru 1 z r. 1898: druk. Gazety Rolniczej, od nru 19 z r. 1898: druk. Władysława Szulca), rok I: 1885 (nr okazowy z 7 (19) IX, nr 1 z 21 IX (3 X) — rok XVI: 1900 (i dalej do r. 1919),
39245 Gazeta Łódzka. (Tygodnik). Łódź, wydawca Jan Petersilge, redaktor Wiktor Piątkowski, komitet redakcyjny: Wojciech Bronikowski, Henryk Elzenberg, Jan Wisłocki, 1881,
65873 Gębacz. (Tygodnik). Wilno, 1817 (nr 1 z 23 III —5 z 20 IV),
68694 Głos Wolny. (Tygodnik). Buffalo N. Y., wydawca Józef Zawisza, 1887—1889.
68695 Głos Wolny. (Tygodnik). Buffalo N. Y., wydawca Józef Zawisza, 1891.
39255 Gazeta Muzyczna i Teatralna. (Tygodnik). Warszawa, redaktor: Tomasz Le Brun, druk. Józefa Ungra, rok I: 1865 (nr 1 z 4 IX) — rok II: 1866 (ostatni nr 26 z 17 III),
68696 Głos Wolny. (Tygodnik). Chicago Ill., wydawca J. R. Niemczewski, redaktor J. Zawisza, 1889.
68705 Głos Wolny i Socjalista. (Tygodnik). Buffalo N. Y., 1891.
39277 Gazeta Ogrodnicza. (Tygodnik). Lwów, wydawca i redaktor Aleksander Gajecki, druk. P. Pillera, 1830 (nr 1 z 5 III — nr 39 z 26 XI),
39281 Gazeta Pittsburska. (Tygodnik). Pittsburg Pa., wydawca Parisot, 1894—1900 (i dalej do 1904).
39289 Gazeta Polska. (Tygodnik). New York, wydawcy: Lud. Niemojewski i K. N. Złotnicki, 1892 (nr 1 z maja).
39299 Gazeta Polska Katolicka. (Tygodnik). Detroit (nr? zr. 1875: Chicago Ill.), wydawca Piotr Kiołbasa (następnie Polskie Literackie Towarzystwo), redaktor Jan Barzyński, 1874 (nr ? z 15 IX; poprzednio jako Pielgrzym, obacz) — 1880 (nr ostatni z ?),