Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105852 Biegański Władysław (1857—1917). Ueber die Veränderungen des Blutes unter dem Einfluss von Syphilis und pharmakologischen Gaben von Quecksilberpräparaten. Von... (Nadb. z Archiv für Derma-tologie und Syphilis). Wien, W. Braumüller, 1891,
105853 Biegański Władysław (1857—1917). Ueber die diuretische Wirkung der Quecksilberpräparate. Von... (Nadb. z Deutsches Archiv für klinische Medicin). Leipzig, F. G. Vogel, 1891,
105854 Biegański Władysław (1857—1917). Wykłady o chorobach zakaźnych ostrych, t. I. Warszawa, Wydaw. Gazety Lekarskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1900,
105855 Biegański Władysław (1857—1917). Zagadnienia ogólne z teoryi nauk lekarskich. Warszawa, z Kasy im. Mianowskiego, E. Wende i Sp., druk. Tow. S. Orgelbranda synów, 1897,
105856 Biegański Władysław (1857—1917). Zmiany krwi pod wpływem przymiotu i leczniczych dawek przetworów rtęci. (Odb. z Przeglądu Lekar.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1891,
105857 Biegański Władysław (1857—1917).
105858 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). Charakteristik Trembecki's. Ein Beitrag zur slavischen Literaturgeschichte der zweiten Hälfte des XVIII Jahrhunderts. Inauguraldissert. zur Erlangung des philos. Doctorgrades an der Uniw. Leipzig. (Leipzig), Druck von W. Drugulin, 1882,
105859 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). Duchowieństwo w poezyi ludowej. (Odb. z lwowskiego Przeglądu Społecznego). Lwów, 1886.
105860 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). Ilustrowane dzieje literatury polskiej. Literatura średniowieczna. Okres Piastowski, t. I. Wiedeń, nakł. Fr. Bondego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, (1898?),
105861 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). Henryk Ibsen, szkic społeczno-literacki. Dod. do Przeglądu tygodniowego. Warszawa, druk. Przegl., 1891,
105862 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). Jan Kochanowski, książę poetów polskich przez H. B. (Odb. z Warty). Poznań, druk. i skł. gł. W. Simona, 1884,
105863 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). List otwarty do Jerzego hr. Borkowskiego. Lwów, druk. Winiarza, 1885,
105864 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). O potrzebie pisma poświęconego sprawom literatury ojczystej. Pamiętnik zjazdu literatów i dziennikarzy polskich, I. Lwów, druk. Dziennika Polsk., 1894,
105865 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). Wiliam Szekspir, próba charakterystyki. (Stanowi X tom Dziel Szekspira). Lwów, nakł. Ksieg. Polskiej, druk. Pillera, 1897,
105866 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). Szlachta w świetle poezyi ludowej, w Przeglądzie Społecznym, Lwów, 1887.
105867 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Studyum estetyczno-literackie przez... Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. J. Cotty, 1884,
105868 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). Żywot ks. Jezuity Franciszka Bohomolca. (Nadbitka z Albumu uczącej się młodzieży polskiej, poświęconego J. I. Kraszewskiemu). Lwów, druk. Gazety Narodowej, 1879,
105869 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934).
105870 Biegelmayer (Biegelmajer, Biegelmeyer) Ludwik (c. k. radca skarbowy). Hohes Abgeordneten Haus. Lwów, druk. K. Pillera, 1874,
105871 Biegelmayer (Biegelmajer, Biegelmeyer) Ludwik (c. k. radca skarbowy). Das National-Einkommen und die Finanz-Quellen Oesterreichs mit Rücksicht auf die Beleuchtung der österreichischen Finanzen des Freih. v. Pillersdorff, von k. k. Finanzrath. Lemberg, gedruckt bei Peter Piller, 1851,
105872 Biegelmayer (Biegelmajer, Biegelmeyer) Ludwik (c. k. radca skarbowy). Ustawy dla posiadaczy dóbr w Galicyi we względzie politycznym, sądowniczym i finansowym potrzebne. T. I. zawiera: Rozprawę o ustawach względem wykupna lub uregulowania służebnictw, jako też wspólnego posiadania lub użytkowania gruntów. Lwów, nakł. autora, druk. Ossolińskich, 1858,
105873 Biegoń de Czudnowski (Major A. D.). Handbuch für Freimauer. Ueber den Ursprung und die Geschichte des Ordens. Neuwied, Heuser, 1860,
105874 Biegun,
105875 Bieguna. Bieguna (Do) północnego. Gra towarzyska. Warszawa, wyd. Juliana Müllera, 1897,
105876 Biegunka,
105877 Biela Jan (1853—1931). Gwara Zebrzydowska, studyum dyjalektologiczne, nap. ... (Odb. z t. IX. Rozpraw Wydziału Filolog. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
105878 Biela Jan (1853—1931).
105879 Biela Wojciech ks. Drogowskaz dla młodzieży chrześciańskiej wydał... Sambor, druk. L. Schwarza i St. Trojana, 1898,
105880 Biela Wojciech ks. Nauki katechizmu o socyaliźmie zebrał... na podstawie katechizmu Franciszka Spirago. Sambor, druk. Schwarza i Trojana, 1897,
105881 Biela Wojciech ks. Słowo o Roku Kościuszkowskim i jego idei. Mowa wypowiedziana w Samborze. Sambor, nakł. Gazety Samborskiej, druk. Schwarza i Trojana, 1894,