Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
98168 Kominowski Wacław (red.).
98167 Kominkowski Stanisław.
98160 Kominkowski Julian. Prawdy i nieprawdy (kwestya żydowska) napisał ... Kraków, nakł. Autora, druk. Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, 1880,
98161 Kominkowski Julian. Pytanie, czy obawy zaboru Galicyi przez Rosyą są słuszne, albo nie? Nr. I. Kraków, Druk. c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1867,
98162 Kominkowski Julian. Samodzielni i niesamodzielni (Kraków, 1868);
98163 Kominkowski Julian. Trzy sztandary. Broszura polityczna. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1878,
98164 Kominkowski Julian. Parę uwag w sprawie Żydów (Kraków, 1868);
98165 Kominkowski Julian. Zarysy politycznej przyszłości. Nr. II. Kraków, nakł. autora, druk. Karola Budweisera, 1867,
98166 Kominkowski Julian.
98159 Kominkowski J.
98157 Kominkowski I. (przypuszczalnie pseudonim Mieczysława Lubomira Tretera). Samodzielni i niesamodzielni. Przez ... Kraków, nakł. autora, druk. Karola Budweisera, 1868,
98158 Kominkowski I. (przypuszczalnie pseudonim Mieczysława Lubomira Tretera). Parę uwag w sprawie Żydów. Przez ... Część pierwsza. Tamże [Kraków, nakł. autora, druk. Karola Budweisera], 1868,
98156 Kominiarze.
98155 Kominiarz komunista. (Paryż, 1848); mylnie,
98154 Kominek Ignacy.
98153 Kominek Franciszek.
98152 Komin Antoni.
98151 Komierowski Wacław, mylnie.
98149 Komierowski Stanisław.
98150 Komierowski Stanisław.
98145 Komierowski Roman (1846—1924). Zu Artikel 82 der Allgemeinen Deutschen Wechsel-Ordnung: „Der Wechselschuldner kann sich nur solcher Einreden bedienen, welche aus dem Wechselrecht selbst hervorgehen, oder ihm unmittelbar gegen den jedesmaligen Kläger zustehen”. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der Juristischen Facultät der Universität Leipzig eingereicht von ... Leipzig, Druck von Alexander Edelmann Universitäts-Buchdrucker, 1870,
98146 Komierowski Roman (1846—1924). Instytut rolniczy przy Wydziale filozoficznym jednego z Uniwersytetów Galicyjskich. Napisał Pomian (Rzeszów, 1884);
98147 Komierowski Roman (1846—1924). Rys historyczny dwudziestopięcioletniego istnienia Towarzystwa Centralnego Gospodarczego na W. Ks. Poznańskie. Rzecz napisana przez Dr ... członka zarządu z okazyi uroczystego obchodu tej rocznicy, a odczytana na walnem zebraniu Towarzystwa dnia 16 marca 1886 r. Poznań, nakł. Centralnego Towarzystwa Gospodarczego na W. Ks. Poznańskie, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1886,
98148 Komierowski Roman (1846—1924).
98124 Komierowski R.
98144 Komierowski M.
98143 Komierowski L.
98142 Komierowski Konstanty.
98141 Komierowski K.
98132 Komierowski Józef (1813—1861). August z kości. Dramat bez końca. Poznań, nakł. i druk. W. Stefańskiego, 1844,