Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
99640 Kongrew William.
99639 Kongresy w Chicago 1893 r.
99638 Kongresu. Z Kongresu antymasońskiego w Trydencie, 1896. (Odb. z Czasu). Kraków, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1896,
99637 Kongress. Der achtzehnte Kongress deutscher Volkswirthe zu Posen vom 2. bis 5. September 1878. Posen, Hofbuchdruckerei W. Decker & Comp., 1878,
99636 Kongresowe Królestwo.
99635 Kongres wyszehradzki w r. 1335.
99625 Kongres wszech religij w Chicago 1893.
99634 Kongres wiedeński.
99631 Kongres syjonistów w Bazylei.
99630 Kongres Stowarzyszeń katolickich w Niemczech.
99627 Kongres Socjalistyczny. (Socjalistyczny międzynarodowy) Kongres robotniczy w Brukseli 1891 r. (Biblioteka robotnicza warszawska I). Londyn, Druk. Przedświtu, b. r. (1892),
99622 Kongres pokoju w Rzymie.
99621 Kongres pokoju w Genewie.
99620 Kongres panslawistyczny w Moskwie.
99617 Kongres naftowy. Kongres naftowy w Przemyślu 1882. (Odb. z Górnika). Tarnów, druk. J. Pisza, b. r. (1883),
99616 Kongres matematyczny w Chicago.
99614 Kongres lekarzy i przyrodników czeskich w Pradze.
99610 Kongres katolicki. Kongres katolicki, odbyty w Wiedniu od dnia 29 kwietnia do dnia 3 maja 1889. Kraków, nakł. Redakcyi Przeglądu Powszechnego, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1889,
99611 Kongres katolicki w Chicago 1893.
99609 Kongres internistów francuskich.
99606 Kongres geograficzny w Wenecji.
99605 Kongres europejski.
99603 Kongres dobroczynności w Brukseli.
99600 Kongres berliński.
99601 Kongres berliński. Kongres berliński Adres do Kongresu w sprawie Polski. Do Ekscelencyi pp. Reprezentantów mocarstw europejskich na kongresie w Berlinie. (Berlin), druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński) w Poznaniu, 1878,
99599 Kongres archeologiczny.
99598 Kongres antymasoński w Trydencie.
99596 Kongres agrarny w Wiedniu.
99633 Kongres (VII Międzynarodowy) weterynaryjny w Baden-Baden.
99623 Kongres (Pierwszy) polsko-katolicki w Buffalo.