Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
69498 Gourmont (de) Rémy (1858—1915). Jaskółka. Powieść przez... przełożyła z francuzkiego Marya Kostrowicka. Dodatek do Nr. 40 pisma tygodniowego Bluszcz z 1886 r. Warszawa, M. Glücksberg, 1886,
35889 Forrester mrs. (pseud., właściwie: F. Smith Bridges). Kora, powieść przez Mrs Forrester przełożona z angielskiego w dwóch tomach. Dodatek do Nr. 34 pisma tygodniowego Bluszcz z 1885 r. (Warszawa, M. Glücksberg, 1885),
9817 Braddon Mary Elisabeth (1837—1915). Z krwawych dni, powieść, tłóm. z angielskiego przez H. J. Boguską. Dod. do Bluszczu. Warszawa, M. Glücksberg, 1884,
7133 Bigot Mary (ur. 1843, z domu Healy, żona historyka i publicysty Karola Bigot). Natchnienie i miłość, powieść przez J. Mairet. Przekład z francuskiego. Dod. do Bluszczu. Warszawa, M. Glücksberg, 1884,
70788 Gréville Henryk (pseudonim, nazwisko: Durand Alicja; 1842—1902). Książęce gniazdo. Powieść przez... Przekład z francuzkiego J. M. Dodatek do Nr. 39 pisma tygodniowego Bluszcz z 1883 r. (Warszawa, M. Glücksberg, 1883),
12582 Bykowski Piotr Jaxa (1823—1889). Skarby prababki, powieść w 2 tomach. Warszawa, M. Glücksberg, 1874,
86437 Kalendarze. Kalendarz ścienny chromolitografowany. Kalendarz ścienny chromolitografowany. Warszawa, M. Fajans, b. r., 1855, 1864.
65883 Gębarski Stefan (1864—1920). Przygody kapitana Harisona i jego towarzysza Długiej-Strzelby w podróży do Ameryki. Opisał ... Warszawa, M. Arct., druk. Emila Skiwskiego, 1891,
67938 Gliński Kazimierz (1850—1920). Śmieszne historye. Książka in folio z obrazkami kolorowymi i wierszykami. Warszawa, M. Arct. 1895,
3107 Arct-Golczewska Maria (1872–1913). Wiersze i deklamacye dla dzieci wybrane z poetów polskich przez Maryę Halinę. Warszawa, M. Arct, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1899,
2012 Amstrong F. Wśród chmur i słońca. Powieść dla młodzieży, przeł. z ang. Marya B., z 4 ryc. Warszawa, M. Arct, druk. Noskowskiego, 1898,
65878 Gębarski Stefan (1864—1920). Dwa dni w podróży. Opowiadanie dla dzieci przez ... Odznaczone na konkursie „Przeglądu Pedagogicznego” w d. 23 Października 1887 r. Warszawa, M. Arct, druk. K. Kowalewskiego, 1888,
25576 Dmochowska Emma z Jeleńskich (1864—1919). Wieś Komarowicze w powiecie mozyrskim przez Emmę Jeleńską. (Odb. z t. V Wisły). Warszawa, M. Arct, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1892,
3536 Aspik. Wint. Najpopularniejsza towarzyska gra w karty. Zasady tej gry objaśnione praktycznymi przykładami. Wyłożył... Warszawa, M. Arct, druk. J. Filipowicza, 1893,
67676 Giżycki (von) Georg (1851—1899). Zasady Moralności przez... dziełko uwieńczone na konkursie Berlińskim 1883. przełożył z niemieckiego, Henryk Wernic. Warszawa, M. Arct, druk. Ig. Zawiszewskiego, 1884,
3102 Arct Michał (1840–1916). Słowniczek wyrazów obcych zawierający wyrazy i wyrażenia, a także zwroty i przysłowia cudzoziemskie, używane w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej. Wydanie M. Arcta w Lublinie. Warszawa, M. Arct, druk. E. Skiwskiego, 1885,
99076 Kompanijka (Wesoła). Książeczka obrazkowa dla dzieci z wierszykami. Warszawa, M. Arct, b. r.;
73749 Imieniny Na Imieniny. Powiastki i wierszyki Książeczka dla dzieci z obrazkami. Warszawa, M. Arct, b. r.,
3175 Arendts H. Atlas historyi naturalnej (Zoologia, botanika, mineralogia, gieologia) dla użytku szkolnego ułożony, 76 tablic, 1100 wizerunków, tekst napisali: B. Dyakowski i A. Slósarski. Warszawa, M. Arct, 1900,
75623 Izby (Z). Z Izby i z pola, wierszyki i obrazki dla dzieci. Książeczka obrazkowa. Warszawa, M. Arct, 1900,
23227 Daniszewska Michalina. Pieszczoszka, książeczka z wierszykami i obrazkami dla dzieci. Warszawa, M. Arct, 1900,
60346 Dziecię. Dziecię do Boga. Nabożeństwo dla młodzieży katolickiej. (Oddzielnie dla dziewcząt i chłopców). Warszawa, M. Arct, 1898,
9133 Borkowski Bohdan (1839—1901). Ballada, z obrazu ludowego W. D. Gutowskiego, muzyka na sopran lub tenor z towarzyszeniem fortepianu. Warszawa, M. Arct, 1894,
69104 Gospodarstwo Janka. Parawanik obrazkowy z łatwemi wierszykami i ruchomemi obrazkami przedstawiającemi cały światek zwierzęcy domowy. Warszawa, M. Arct, 1893,
6770 Bawmy. Bawmy się wesoło! Książeczka obrazkowa. Warszawa, M. Arct, 1890,
105730 Biblioteka Wisły. Biblioteka Wisły. Wydawana staraniem red. Wisły. Warszawa, M. Arct, 1889—1896,
81627 Jeske August Adam (1836—1875). Wzory kaligraficzne do nauki czytania i pisania. Warszawa, M. Arct,
78773 Jankowski Józef (1865—1935). Przyjaciele z podwórka, 12 obrazków z wierszykami. Warszawa, M. Arct, (1895),
96082 Kochanowski Jan (1530—1584). Psalm CVII Jana Kochanowskiego, muzyka Bohd. Borkowskiego na sopran z towarzyszeniem fortepianu. Warszawa, M. Arct, (1894);
78768 Jankowski Józef (1865—1935). List Mici do Kici, wierszem. Warszawa, M. Arct, (1894),