Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
106115 Bieńkowski Konstanty ks. Miesiąc Maj, dla niewiast chrześciańskich ułożony na uczczenie Marji Boga-rodzicy. Warszawa, M. Orgelbrand, 1877,
85372 Kalendarz ścienny ilustrowany. Kalendarz ścienny illustrowany na rok przestępny 1876, układ i rysunek Franc. Tegazzo. Warszawa, M. Orgelbrand, 1875;
15856 Cichowski Roman. Opis pługów i narzędzi rolniczych, wedle własnego pomysłu wykonanych, wraz ze sposobem ich użycia, przez ... z 18 drzeworytami. Warszawa, M. Orgelbrand, 1871,
279 About Edmund. (1828–1885). Małżeństwa prowincyonalne. (Odcinek z Gazety warszawskiéj). Warszawa, M. Orgelbrand, 1869,
402 Achard Ludwik Amadeusz (1814–1875). Sabina, powieść. Warszawa, M. Orgelbrand, 1869,
69586 Gra zoologiczna. Gra zoologiczna dla młodzieży, z dołączeniem tablicy przedstawiającéj zwierzęta ssące, oraz z kostką do rzucania. Warszawa, M. Orgelbrand, 1869,
46294 Hoffmann Ernest Teodor Amadeusz (1776—1822). Wilia Bożego Narodzenia, Jasełka Jerzego Sanda (Dudevant), podług Hoffmanna przełożył E. S(ulicki). (Odcinek z Gazety Polskiej). Warszawa, M. Orgelbrand, 1869,
58238 Droga. Droga krzyżowa w trzech sposobach do odprawiania podana. Pierwszy z dzieł ks, Liguori Alfonsa wyjęty; drugi przez ks. Honorata kapucyna; trzeci przez ks. Prokopa kapucyna. Warszawa, M. Orgelbrand, 1868,
25737 Dni. Błogie Dni dziecięce, przedstawione w obrazkach. Warszawa, M. Orgelbrand, 1868,
167 Abecadło. Abecadło obrazkowe, kolorowane dla grzecznych dzieci. Warszawa, M. Orgelbrand, 1868,
102097 Korsak Albin Julian. Nowy świat, powieść. Warszawa, M. Orgelbrand, 1863;
137 Abecadlnik. Abecadlnik obrazkowy (24 kart kolorowanych na grubym papierze). Warszawa, M. Orgelbrand, 1863,
86724 Kalendarze. Kalendarzyk pugilaresowy. Kalendarzyk pugilaresowy. Warszawa, M. Orgelbrand, (1878).
87343 Kalendarzyk pugilaresowy. Kalendarzyk pugilaresowy na rok 1879. Warszawa, M. Orgelbrand, (1878),
87265 Kalendarzyk kieszonkowy rzymsko-katolicki. Kalendarzyk kieszonkowy rzymsko-katolicki według starego stylu na rok 1879. Warszawa, M. Orgelbrand, (1878),
26631 Domino. Domino, czyli mały architekt. 27 domin do ustawiania 37 różnych figur. Warszawa, M. Orgelbrand, (1871),
110357 Atlas. Atlas jeograficzny. Łamigłówka w kwadratach. Warszawa, M. Orgelbrand, (1871),
69571 Gra jeograficzna. Gra jeograficzna, złożona z 17 mapek i 68 kart. Warszawa, M. Orgelbrand, (1871),
283 About Edmund. (1828–1885). Turkos, tłomaczył Stan. Bojcza (Odcinek z Gazety Polskiej). Warszawa, M. Orgelbrand, (1869?),
69581 Gra towarzyska. Gra towarzyska w Kółko odbywa się jedną kostką. Warszawa, M. Orgelbrand,
169 Abecadło. Abecadło obrazkowe sposobem łamigłówki (naklejone na kwadratach do składania). Warszawa, M. Orgelbrand (około 1868),
64202 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). Głos do Boga. Nabożeństwo domowe i kościelne dla ludu katolickiego z modlitw i śpiewów najużywańszych ułożył Ksiądz ..., proboszcz. Wydanie ósme, poprawione i znacznie pomnożone. Warszawa, M. Glücksberg, nakł. Michała Arcta, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1897,
8179 Boduszyński Stanisław (mgr prawa i adm.). O zabójstwie ze stanowiska teoryi i prawodawstw obowiązujących przez... Mag. prawa i adm. Warszawa, M. Glücksberg, druk. S. Orgelbranda, 1871,
17119 Cuda. Cuda przemysłu, opisanie ważniejszych wytworów nowoczesnego przemysłu podług celniejszych autorów francuskich i niemieckich, objaśnione drzeworyt. w teks. Warszawa, M. Glücksberg, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1880,
860 Agassiz Ludwik (1807–1873). Plan stworzenia. Odczyty o podstawach przyrodzonych powinowactwa między zwierzętami przez... Przekład polski pomnożony życiorysem autora przez Karola Jurkiewicza Prof. Zwycz. Ces. Warsz. Uniw. Objaśnione 50 drzeworytami w tekście. Warszawa, M. Glücksberg, druk. J. Ungra, 1876,
12357 Buszard (Buszar) Ludwik. Geniusz Grecyi i tegocześni malarze francuzcy, Dawid, Ingres, Hippolit Flandrin, Eug. Delacroix. Studyum krytyczne. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, M. Glücksberg, druk. Gazety Polskiej, 1868,
39683 Godin N. Słowo honoru. Powieść przez ... przełożona z niemieckiego. Dod. do Nr. 37 pisma tygodniowego Bluszcz z 1888 r. (Warszawa, M. Glücksberg, 1888),
43569 Hector Annie z domu French (pisze pod pseud. Mrs. Alexander; 1825—1902). Wybór Aliny. Powieść przez Mrs. Alexander tłómaczona z angielskiego przez H. J. B. (Helenę Janinę Rogozińską-Pajzderską). Dodatek do Nr. 17 pisma tygodniowego „Bluszcz” z 1888 r. Warszawa, M. Glücksberg, 1888,
1540 Alexander mrs. Wybór Aliny, powieść, tłómaczona z angielskiego przez H. J. B. (H. J. Rogozińską-Pajzderską). (Dodatek do Bluszczu). Warszawa, M. Glücksberg, 1888,
43748 Heinberg H. Godność kobiety. Powieść przez ... przekład z niemieckiego J. Maykowskiego. Dodatek do Nr. 40 pisma tygodniowego Bluszcz z 1887 r. Warszawa, M. Glücksberg, 1887,