Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
9033 Borecki Piotr. Curiosa Post-Almanach f. d. Jahr 1869 gesammelt und gewidmet von... Bochnia, druk. Pisza, 1869,
9034 Borecki Piotr. Si finis bonus, laudabile totum, najuniżeńsze votum czyli noworocznik i t. d. Bochnia, Pisz, 1865,
9035 Borecki Piotr. Gwiazdka. Noworocznik humor. poety. prozaiczny na r. p. 1869, przez... Bochnia, druk. W. Pisza, 1869,
9036 Borecki Piotr. Książeczka humorystyczna pocztowa na rok Pański 1865 dla szanownej publiczności ułożona przez... Bochnia, druk. W. Pisza, 1865,
9037 Borecki Piotr. Humorystyczny noworocznik na r. 1867 i t. d. Bochnia, W. Pisz,
9038 Borejko M. i Ta. Cza. (Czapelski Tadeusz?). Sekretarz i adwokat domowy. Lwów, H. Bodek, 1871,
9039 Borejko Wacław,
9040 Borejko-Chodźko Leonard,
9041 Borejszo-Wysocki. O zjawiskach życia duchowego, szkice psychologiczne. Warszawa, T. Paprocki, 1892,
9042 Borek (w Poznańskiem),
9043 Borek Florian ks. Wyborek czyli zbiór modlitw, nabożeństw i pieśni powszechnie używanych, dla użytku wiernych każdego stanu. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1895,
9044 Borek Stanisław (1474—1556),
9045 Borek Stary (k. Rzeszowa),
9046 Borel. Mémoire relatif à plusieurs projets vraiment intéressants pour le clergé et les populations rurales etc. avec un appendice sur la Pologne dédié aux Polonais réfugiés en France et vendu à leur profit par l'abbé... Clermont-Ferrand, typ. A. Veysset, 1865,
9047 Borelowski,
9048 Borelowski Marcin (pseud. Lelewel; 1829—1863),
9049 Boremel,
9050 Boremski Artur (dr medycyny z Leszna; ur. 1843). De cutis in graviditate commutationibus earumque ad diagnosin aestimatione. Wrocław, druk. Neumanna, 1867,
9051 Boretti Paweł. Alfons zakonnik Trapistów, przez... Tomów 2. Warszawa, nakł. i druk. Raf. Jabłońskiego, 1827,
9052 Boretti Teofil Eugeniusz. Album pamiątkowe: Widoki stron rodzinnych Adama Mickiewicza. Zebrał... Warszawa, nakł. wydawcy i Wierzbickiego i Sp., druk. W. Dunina, 1900,
9053 Boretti Teofil Eugeniusz. Album pamiątkowych widoków nowogródzkiego i słuckiego powiatu. Lwów, druk. A. Szyjkowskiego, 1894,
9054 Boreyko Józef (1729—1762),
9055 Boreyko Wacław (1764—1854),
9056 Boreysza Benedykt. Produkt w kategoryi majątku Krzywobłot alias Medykowszczyzny ze strony J. W. Benedykta Boreyszy b. Assesora Sądu Gł. 1go depart. Gub. Grodzieńskej przeciwko J. W. Mich. Zaleskiemu Staroście Szwętowskiemu prokuratorowi massy Księżniczki Stefanii Radziwiłłówny oraz J. O. Księciu Fr. Sapiezie tajnemu sowietnikowi i kawalerowi. Wilno, 1822,
9057 Borg Selma,
9058 Borghi Hilary,
9059 Borghighiani don Luigi. L'attual e piovano di Giogioli. per occasione della laurea dottorale meritamente ricevuta nell' alma Università di Pisa dall' eccellentissimo Signor dottore Bernardo Zaidler, membro di varie accademie litterarie in segno rispettosa stima O. D. C. il presente. (II Soneto). Firenze, 1823,
9060 Borgia,
9061 Borgia Lukrecja (1480—1519),
9062 Borgius Eugen dr prof. (1838—1908). Aus Posens und Polens kirchlicher Vergangenheit zum 350-jährigen Jubiläum der sog. polnischen Unität und der 3 ältesten evang. Gemeinden der Provinz Posen: Der Unitätsgemeinden zu Posen (St. Petri), zu Lissa (St. Joh.) und zu Laszwitz. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1898,