Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101414 Kordzikowska Al. z Jabłonowskich.
101413 Kordyszowie.
101412 Kordynowiczówna Izabella, mylnie.
101411 Kordynowicz Innocencja.
101410 Kordynowicz Innocencja. Wieczory wiejskie u dobrej matki przez ... Warszawa, nakł. autorki, Druk. u Świętego Krzyża, 1843,
101409 Kordynowicz Innocencja. Upominek ciotki czyli wszystkie stany ułożony wierszem przez ... Warszawa, druk. Juliana Kaczanowskiego, 1840,
101408 Kordyliery.
101407 Kordylewski Zefiryn, sekretarz Towarzystwa Młodych Przemysłowców w Mosinie, sekretarz Towarzystwa Śpiewu w Mosinie.
101406 Kordylewski Jan, mistrz garncarski.
101405 Kordylewski Emilian, sekretarz Towarzystwa Polskiego „Nadzieja” w Hamburgu.
101404 Kordylasiński Fr., członek Towarzystwa Św. Ignacego w Oberhausen.
101403 Kordyjasz Andrzej.
101402 Kordyan.
101401 Korduell Jan Kanty ks. Różaniec żywy czyli nowy sposób wspólnego i skutecznego odmawiania Różańca Świętego na większą Cześć i Chwałę Pana Boga w Trójcy Św. Jedynego i uwielbienie Najświętszéj Bogarodzicy Maryi Panny. Dla pobożnych parafian Makowa wydany przez promotora Ks. ... Wikaryusza w Makowie. To Nabożeństwo zatwierdzone od Ojca Św. Grzegorza XVI. w dzień 27. Stycznia 1832 roku. Kraków, w księgarni i wydawnictwie dzieł katolickich, Druk. Czasu, 1857,
101400 Korduba Myron (1876–1947).
101399 Kordkiewicz Karol. Rechnungs-Hilfsbuch zur möglichst schnellen Ermittlung der Tabakmaterial- und Geschirr- dann Stempelmarken-Preise, so wie der Verzehrungssteuer Tarifs-Gebüren von Branntwein, Bier, Wein und Fleisch, unter besonderen Darstellung des 20 perzentigen Zuschlages und der Perzenten-Einlässe; auf Grundlage der neuesten Bestimmungen, für alle Kronländer mit Ausnahme des venetianischen Königreichs, zusammengestellt von Karl Kordkiewicz, k.k. Rechnungs-Revidenten. Reinertrag zu Gunsten verwundeter und invalider Krieger. Tarnów & Jasło, Druck von Anastas Rusinowski, 1860,
101398 Kordjan (pseud.?).
101397 Kordian (Kordyan).
101396 Kordes Józef ks.
101395 Kordelewka.
101394 Kordek.
101393 Kordecki Ludwik (1828–1858). Pienia tułacze Lud. Kordeckiego. Londyn, Księgarnia Powszechna, Jersey, Druk. Powszechna, MDCCCLIV (1854),
101392 Kordecki Klemens.
101391 Kordecki Jan. Fikalski – polka. Op. 26. Głos – fortepian. (Słowa:) J. Jejdego. Kraków, S. A. Krzyżanowski, przed 1900,
101390 Kordecki Franciszek Augustyn, mylnie.
101389 (Kordecki Augustyn).
101388 (Kordecki Augustyn). Ks. Augustyn Kordecki przeor Paulinów, obrońca klasztoru częstochowskiego. Chicago, Ill., nakł. i druk. W. Dyniewicza, 1888,
101387 (Kordecki Augustyn). Ksiądz Kordecki w obronie Częstochowy w r. 1655, powieść. Warszawa, nakł. J. Breslauera, druk. Wł. Szulca i Sp., 1883,
101386 Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673). Wojna nowożytnych olbrzymów przeciw św. wizerunkowi Boga-Rodzicy na Jasnej Górze Częstochowskiej zachowanemu wiernie opisana, tłómaczenie z łacińskiego L. N. (Leonarda Niedźwieckiego). Paryż, 1844.
101385 Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673). Pamiętnik Oblężenia Częstochowy 1655 r. z ilustracyami. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, No 160). Warszawa, druk. A. T. Jezierskiego, (1900),