Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
88787 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Nr 6. 1846. Nowe dzieła znajdujące się w Księgarniach Teofila Glücksberga w Wilnie i Kijowie. Wilno, 1846,
88788 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Dodatek do Nr 6 Uwiadomienia nowych dzieł Księgarni Teofila Glücksberga (Z datą: Wilno 12 IX 1846). B. m., (1846),
88789 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Nr 7. 1847. Nowe Dzieła znajdujące się w Księgarniach Teofila Glücksberga w Wilnie i Kijowie. B. m., (1847),
88790 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Nr 8. 1847. Nowe Dzieła znajdujące się w Księgarniach Teofila Glücksberga w Wilnie i Kijowie. B. m. (1847),
88791 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). N. 2. 1850. Nowe dzieła znajdujące się w Księgarniach Teofila Glücksberga księgarza i typografa białoruskiego naukowego okręgu w Wilnie i Kijowie. B.m., (1850),
88792 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Nr 6. 1851. Nowe dzieła znajdujące się w księgarniach Teofila Glücksberga księgarza i typoprafa Wileńskiego naukowego okręgu w Wilnie i Kijowie. B. m., (1851),
88793 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). N. 9. Miesiąc Styczeń 1853. Nowe dzieła znajdujące się w Księgarniach Teofila Glücksberga, Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukowego Okręgu w Wilnie i Kijowie. (Wilno, 1852),
88794 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Nowe Dzieła, celniejszych pisarzy, które między innemi znajdują się do nabycia w Księgarniach Teofila Glücksberga w Kijowie obok Sali Kontraktowej, i w Wilnie na ulicy S-to Jańskiej. B. m., (1842),
88795 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Najnowsze dzieła znajdujące się w Księgarniach T. Glücksberga w Wilnie lub w Kijowie. B. m., (ok. 1844),
88796 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Katalog 1837. Księgarnia T. Glücksberga. Dozwala się drukować przy Kurierze Litewskim. (Wilno, 1837),
88797 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Księgarnia T. Glücksberga księgarza i typografa białoruskiego naukowego okręgu. Katalog nowych dzieł Polskich. Wilno, 1841,
88798 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Katalog ksiąg nakładem i drukiem T. Glücksberga. Wilno, 1833,
88799 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Katalog ksiąg nakładem i drukiem ... Wilno, b. r. (1834),
88800 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Katalog nowych ksiąg polskich znaydujących się w księgarni T. Glücksberga Xięgarza i Typografa Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego. Wilno, w Typografii T. Glücksberga, 1828,
88801 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Katalog książek wydanych nakładem i drukiem Teofila Glücksberga księgarza i typ. Will. Akad. i Szkół Białoruskiego Nauk. Okr. B. m. b. r.,
88802 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Katalog Książek Wydanych Nakładem i Drukiem Teofila Glücksberga Księgarza i Typografa Cesarskiej Wileńskiej Akademii i Szkół Białoruskiego Naukowego okręgu. B. m., (1837),
88803 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Katalog książek polskich znajdujących się w księgarni Teofila Glücksberga Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukowego Okręgu. (Wilno, 1858),
88804 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Th. Glücksberg xięgarz i typograf cesarskiej Medyko-Chirurgiczney Akademii w Wilnie. Katalog ogólny. Wilno, nakł. i druk. Teofila Glücksberga, 1833,
88805 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Nowe Książki w Księgarni Teofila Glücksberga w Wilnie. B. m. b. r. (Wilno, 1835),
88806 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Librairie de Glücksberg. Nouveautés de la Littérature Française Th. Glücksberg, Libraire et Typographe de l'Université Impériale de Vilna. (Wilno, 1829),
88807 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Nouveautés 1836. Librairie de Glücksberg. (Wilno, 1836),
88808 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Nowości 1847—48 Roku jako dodatek do N. 10 Katalogu Księgarni T. Glücksberga w Wilnie i Kijowie. Wilno, 1847,
88809 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Ner. 82. Nowości literackie znajdujące się do nabycia w Wilnie u Teofila Glücksberga Księgarza i typografa Imperatorskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii i Białoruskiego Naukowego Wydziału. (Wilno, 1841),
88810 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Uwiadomienie. (Wilno, 1841),
88811 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). 1843. Uwiadomienie. Wilna, w Tip. T. Glücksberga, 1842,
88812 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). 1844. Uwiadomienie. B. m. b. r. (Wilno, 1843),
88813 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). 1845. Uwiadomienie Teofila Glücksberga Księgarza i Typografa Szkół Białoruskiego Naukowego Okręgu w Kijowie i w Wilnie. (Wilno, 1845),
88814 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Uwiadomienie Teofila Glücksberga Księgarza i Typografa Szkół Białoruskiego Naukowego okręgu w Kijowie i w Wilnie. B. m., (1845),
88815 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). 1845. No 2. Uwiadomienie Teofila Glücksberga księgarza i Typografa Szkół Białoruskiego Naukowego Okręgu w Wilnie. (Wilno, 1845),
88816 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). 1847. Uwiadomienie. (Wilno, 1846),