Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
16153 Cinciała (Cienciała) Andrzej (1825—1898). Podręcznik prawniczy, książka dla ludu, zawierająca przykłady próśb, podań i skarg w sprawach niespornych, spornych i karnych, dalej wzory dokumentów prawnych, świadectw, rewersów, kwitów, poświadczeń, deklaracyi, testamentów, pełnomocnictw, kontraktów, zapisów dłużnych, ugód, cesyj i t.p. z odpowiedniemi objaśnieniami, nareszcie dodatek obejmujący listy, spis wiosek w księstwie cieszyńskiem według powiatów sądowych i starostw, słowniczek wyrazów prawniczych i administracyjnych. Cieszyn, nakł. autora, J. Kotula, druk. H. Feitzingera i Sp., 1883,
16154 Cinciała (Cienciała) Andrzej (1825—1898). Przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe ludu polskiego na Szląsku w księstwie cieszyńskiem. Zebrał ... Cieszyn, nakł. autora, druk. H. Feitzingera, (G. Gebethner i Sp. w Krakowie), 1885,
16155 Cinciała (Cienciała) Andrzej (1825—1898). Ustawa gminna i wyborcza. 1884.
16147 Cimonica pax,
110053 Cimmermann J. Dyrektor w duchu gazet. Obrazek dramatyczny skreślony na cześć Jana IV (Dobrzańskiego), przez jednego z jego najgorętszych czcicieli J. C. Lwów, nakł. autora, druk. M. F. Poremby, 1865,
16146 Cimmerman Władimir. Podwigi russkich ludiej w Polsze. Matierijały dla istorii polskago wozstanija 1830 goda. S. doktor fiłosofii ... Sanktpietietburg, Tipogr. Diepartamienta Udiełow, 1869,
16145 Cimmerman W. A.
16144 Cimbrias,
16143 Cikowski. Arkusz XXVIII (!). Dział IVty restytucyi dziejów(!). (Odnalezienie radixu „bur" = bursztyn). Kraków, druk Uniw. Jagiell. (niżej: odbito w litogr. Czasu M. Salba w Krakowie), 1869,
16142 Číhalík Ant. Upomínka na jubileum Jos. Ig. Kraszewského v Krakově roku 1879. (Odb. z Památniku jubilejni slavnosti akademické „Majales"). Praha, nakl. vlastním, tiskem J. Otty, 1899,
109904 Číhak Vladimir. Praktické navedeni ku snadnemu naucěni se polskému jazyku. Pořadal odbor lit. řeč. spolku „Slavia" pro vydàváni „Slowanských čteni". V Praze, nakł. A. Reinwart, 1883,
109903 Ciężkowice (k. Tarnowa),
109902 Ciężarność,
16088 Cięszkowice,
15982 CięglińskI Adam,
15980 Cięglewicz Stanisław dr. Lecznicze działanie ichtyolu w nieżytowem zapaleniu błony śluzowej krtani. Odb. z Przegl. Lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898,
15981 Cięglewicz Stanisław dr. W sprawie wątpliwości w orzeczeniach sądowo-lekarskich. Napisał ... Odb. z Przegl. Lek. Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1892,
15976 Cięglewicz Edmund (1862—1928). Wspomnienia z wycieczki do Krakowa młodzieży gimnazyum samborskiego napisał ... Kraków, druk. Czasu, 1900.
15977 Cięglewicz (Cinglewicz, Ciąglewicz) Kasper (1807—1886). Die Rothrussischen Angelegenheiten im Jahre 1848 von ... Eine Berichtigung der Denkschrift der Ruthenen in Galizien zur Aufklärung ihrer Verhältnisse. Wien, gedr. bei Fr. Schmid, 1848,
15978 Cięglewicz (Cinglewicz, Ciąglewicz) Kasper (1807—1886). Hymn Polaka. (Lwów, 1848),
15979 Cięglewicz (Cinglewicz, Ciąglewicz) Kasper (1807—1886). Rzecz czerwono-ruska. (Lwów), Druk. Ossolińskich, 1848,
110213 Cięgi. Cięgi. Dwutygodnik satyryczno-humorystyczny. Lwów, 1899.
15918 Cięcie. Cięcie cesarskie,
16076 Cieśliński Tomasz ks. (1801—1870),
16075 Cieślikowski J. M. (czy Jan Marcin, 1842—1927?). O torfach, ich pochodzeniu, sposobach wydobywania, przerabiania i zastosowania do użytku domowego i fabrycznego, z uwzględnieniem stosunków krajowych według własnych badań i innych źródeł. Odb. z Przegl. Technicz. Warszawa, druk. Al. Ginsa, 1880,
16074 Cieślewicz Jakub (ur. 1846). Verletzungen des Foetus durch den Geburtshelfer. Inaugural-Dissertation mit Genehmigung der medicinischen Facultät der vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg für die Würde als Doctor der Medicin und Chirurgie, welche Unterzeichneter nach öffentlicher Vertheidigung von Thesen am 29. Juli 1870 erlangt hat. Herausgegeben von dr ... aus Strzelno. Halle, Plötz'sche Buchdruckerei, (1870),
16073 Cieśle,
16072 Cieślak Wojciech,
109901 Cieszyński Teodor,
16141 Cieszyński Tadeusz,