Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
88578 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog nowszych dzieł komisowych i nakładowych księgarni G. Gebethnera i Spółki w Krakowie. Do nabycia również we wszystkich księgarniach. Kraków, nakł. księg. G. Gebethnera i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp. , b. r. (po 1891),
88579 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog dzieł nakładowych i komisowych księgarni G. Gebethnera i Spółki oraz wydawnictwa dzieł katolickich w Krakowie Rynek Główny 17. Tamże [Kraków, nakł. księg. G. Gebethnera i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1876,
88580 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog dzieł nakładowych i komisowych księgarni G. Gebethnera i Spółki oraz Wydawnictwa dzieł katolickich w Krakowie Rynek Główny Nr 17. Tamże [Kraków, nakł. księg. G. Gebethnera i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1880,
88581 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog dzieł nakładowych i komisowych księgarni G. Gebethnera i Spółki w Krakowie. Tamże [Kraków, nakł. księg. G. Gebethnera i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1882,
88582 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog dzieł nakładowych i komisowych. Tamże [Kraków, nakł. księg. G. Gebethnera i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1897,
88583 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog dzieł nakładowych i komisowych ... Kraków, 1899,
88584 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog najnowszych książek polskich z lat 1858—1860, znajdujących się w Księgarni i Składzie Nut Muzycznych Gustawa Gebethnera i Spółki w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście Nr 17. Warszawa, Druk. Gazety Codziennej, b. r. (1860),
88585 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog Książek Polskich treści teologicznej i religijnej tak własnym jak i obcym nakładem wydanych i do nabycia będących w księgarni G. Gebethnera i Spółki, oraz wydawnictwa dzieł katolickich w Krakowie Rynek Główny 17. Kraków, nakł. księgarni G. Gebethnera i Sp. oraz Wydawnictwa dzieł katolickich, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1876,
88586 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog książek treści religijnej księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie. Tamże [Kraków, nakł. księgarni G. Gebethnera i Sp. oraz Wydawnictwa dzieł katolickich, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1900,
88587 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog książek znajdujących się na składzie Księgarni G. Gebethnera i Spółki w Krakowie do nabycia również w znaczniejszych księgarniach miejscowych i na prowincyi. Tamże [Kraków, nakł. księgarni G. Gebethnera i Sp. oraz Wydawnictwa dzieł katolickich, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], b. r. (po 1890),
88588 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog księgarni G. Gebethnera i Spółki w Krakowie. Wydawnictwa Nakładowe i Komisowe. Tamże [Kraków, nakł. księgarni G. Gebethnera i Sp. oraz Wydawnictwa dzieł katolickich, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1888,
88589 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Dodatek do katalogu księgarni G. Gebethnera i Spółki w Krakowie. Tamże [Kraków, nakł. księgarni G. Gebethnera i Sp. oraz Wydawnictwa dzieł katolickich, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1895,
88590 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog księgarni G. Gebethnera i Spółki w Krakowie. Wydawnictwa nakładowe i zakupione. Tamże [Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.],1896,
88591 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Książki dla dzieci i młodzieży znajdujące się na składzie księgarni ... w Krakowie. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879,
88592 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Spis dzieł antykwarycznych do nabycia w księgarni Gebethnera i Spółki. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Sp. 1896,
88593 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwa G. Gebethnera i Ski w Krakowie. Kraków, nakładem Księgarni G. Gebethnera i Spółki, druk. W. L. Anczyca i Spółki. 1896,
88594 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Wykaz książek szkolnych ... do nabycia w księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie. Wyd. na lata 1892/3—1900 dla Gimn. św. Anny, św. Jacka, III (Sobieskiego) i Wyższej Szkoły Realnej.
88595 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży Księgarni G. Gebethnera i Spółki w Krakowie. Tamże [Kraków, nakładem Księgarni G. Gebethnera i Spółki, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1900,
88596 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka.
88573 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Dzieła nakładowe i kommisowe Księgarni i składu muzycznego Gustawa Gebethnera i Spółki w Warszawie przy ulicy Krakowskie-Przedmieście Nr. 17 w Pałacu St. hr. Potockiego. (Warszawa), druk. J. Ungra, (1859),
88574 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Dodatek do Katalogu dzieł nakł. i kom. B. m. b. r. (1859),
88575 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Dzieła treści religijnej wydane nakładem księgarni G. Gebethnera i Spółki oraz Wydawnictwa Dzieł Katolickich w Krakowie. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1879,
88597 Katalogi. Gebethner Gustaw i Wolff Robert. Bulletin Du Libraire Et De L'amateur De Livres Paraissant Une Fois Par Mois On s'abonne à la librairie de MM. G. Gebethner et R. Wolff, Faubourg de Krakovie, 17, à Varsovie (Pologne). — Les abonnements se prennent pour un an, du ler de chaque mois. Prix, pour la France, 2 fr., pour l'Étranger, les frais extraordinaires de poste en sous. Mars.—100. Paris, Imprim. de Ch. Lahure, 1855? — i dalej,
88598 Katalogi. Gebethner Gustaw i Wolff Robert. Niektóre dzieła nakładowe lub komisowe księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Warszawa, druk. J. Ungra, (1874),
88599 Katalogi. Gebethner Gustaw i Wolff Robert. 1879—1882. Najnowsze dzieła nakładowe księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Do nabycia w księgarni G. Gebethnera i Spółki w Krakowie. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, w druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r. (1882),
88600 Katalogi. Gebethner Gustaw i Wolff Robert. Po Cenach Znacznie Zniżonych są do nabycia we wszystkich Księgarniach w Warszawie i na Prowincji Następujące Dzieła: Ekspedycja i Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, w Warszawie przy ulicy Krakowskie-Przedmieście, Nr 17. Warszawa, Druk. Kuriera Warszawskiego, (1870),
88601 Katalogi. Gebethner Gustaw i Wolff Robert. Katalog dzieł księgarni... w Warszawie. Nakłady Ludw. Merzbacha. W Poznaniu, 1863,
88602 Katalogi. Gebethner Gustaw i Wolff Robert. Katalog Dzieł Gospodarskich i Nauk Przyrodzonych, Księgarni i Składu Nut Muzycznych, G. Gebethnera i R. Wolffa. Warszawa, Krakowskie Przedmieście, Nr. 17, w Pałacu Hr. Stan. Potockiego. Warszawa, Druk. Gazety Codziennej, 1861,
88603 Katalogi. Gebethner Gustaw i Wolff Robert. Katalog dzieł komisowych Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie Krakowskie Przedmieście N. 15. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1885,
88604 Katalogi. Gebethner Gustaw i Wolff Robert. Katalog Dzieł Nakładowych i Komisowych Księgarni G. Gebethnera i R. Wolffa w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście Nr 17, w pałacu hr. Stanisława Potockiego. Warszawa, Druk. Gazety Codziennej, 1860,