Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
88539 Katalogi. Friedlein Rudolf (1811—1873). Dzieła nakładowe księgarni R. Friedlein w Warszawie przy ulicy Senatorskiéj, Nr 460. Warszawa, w Drukarni Józefa Unger przy ulicy Miodowéj Nr 481, 1850,
88540 Katalogi. Friedlein Rudolf (1811—1873). Katalog Dzieł składających czytelnię. Warszawa, Druk Gazety Polskiej, (1862),
88541 Katalogi. Friedlein Rudolf (1811—1873). Katalog książek polskich znajdujących się w księgarni Rudolfa Friedlein przy ulicy Senatorskiej Nr. 460. Nr. 1. Warszawa, druk. J. Jaworskiego, 1859,
88542 Katalogi. Friedlein Rudolf (1811—1873). Katalog książek polskich znajdujących się w księgarni Rudolfa Friedlein przy ulicy, Senatorskiej Nr. 460. Nr. 2. Tamże [Warszawa, druk. J. Jaworskiego], 1859,
88543 Katalogi. Friedlein Rudolf (1811—1873). Spis niektórych dzieł wyszłych itd. jak wyżej (1854),
88544 Katalogi. Friedlein Rudolf (1811—1873). Spis niektórych książek wyszłych nakł. D. E. Friedleina Księg. w Krakowie, a które nabyć można w Warszawie u ... B. m. b. r.,
88545 Katalogi. Friedlein Rudolf (1811—1873). Verzeichniss der deutschen Leihbibliothek von R. Friedlein in Warschau, Senatorenstrasse Nr. 460. Leipzig, Druck von C. P. Melzer, (1849),
88546 Katalogi. Friedlein Rudolf (1811—1873). Nachtrag zum Verzeichniss der Deutschen Leihbibliothek von R. Friedlein in Warschau Senatorenstrasse Nr. 460. Warschau, Druck von J. Unger, (1851),
88547 Katalogi. Friedlein Rudolf (1811—1873). II. Nachtrag zum Verzeichniss der deutschen Leihbibliothek von R. Friedlein in Warschau, Senatorenstrasse Nr. 460. Tamże [Warschau, Druck von J. Unger], (1854),
88548 Katalogi. Friedlein Rudolf (1811—1873).
88549 Katalogi. Frühling Michał (1828—1901). Catalogue du Gabinet de lecture de livres Français de Michel Frühling à Varsovie, au Grand-Théâtre, sous la colonnade, Imprimerie de Ch. Kelter, à Varsovie. rue Tłomacka No 570 (6), 1871,
88550 Katalogi. Frühling Michał (1828—1901). Katalog czytelni polskiej Michała Frühling w Warszawie przy ulicy Nowy Świat w domu W-nej Drac, N. 57 (1249) trzeci dom od rogu ulicy ś. Krzyzkiej. Warszawa, druk. J. Jaworskiego, 1859,
88551 Katalogi. Frühling Michał (1828—1901). Bez zastawu. Katalog Czytelni Polskiéj Michała Frühlinga w Warszawie przy rogu ulicy Senatorskiej i Nowo-Senatorskiej w gmachu Teatralnym pod Filarami. Warszawa, druk. Ch. Keltera i Spółki, 1866,
88552 Katalogi. Frühling Michał (1828—1901). Katalog Czytelni polskiej Michała Frühlinga w Warszawie. Na rogu ulic Senatorskiéj i Nowo-Senatorskiéj w Gmachu Teatralnym pod filarkami. Warszawa, druk. Aleksandra Lewińskiego, 1871,
88553 Katalogi. Frühling Michał (1828—1901). Katalog książek polskich do abonowania w księgarni Michała Frühling przy rogu ulicy Żabiej i Senatorskiej w pałacu Hr. Ordynata Stanisława Zamojskiego N. 472. Warszawa, druk. Józefa Tomaszewskiego, 1853,
88554 Katalogi. Frühling Michał (1828—1901). Bez załoga. Katałog russkim knigam Bibliotieki dla cztienija Michaiła Friulinga (w zdanii tieatra pod Kołonadoj). Warszawa, tip. Al. Ginsa, 1868,
88555 Katalogi. Frühling Michał (1828—1901). Katałog russkim knigam bibliotieki dla cztienija Michaiła Friulinga (w zdanii tieatra, pod kołonadoj). Tamże [Warszawa, tip. Al. Ginsa], 1869,
88556 Katalogi. Fusiecki Aleksander Wojciech (1805—1862). Spis pism peryodycznych, gazet dzieł i broszur wyszłych po ogłoszeniu Konstytucji 1848 r. i dalej.
88557 Katalogi. Gajewski R.
88558 Katalogi. Galiński Franciszek. W magazynie dzieł kunsztu, nót i drukami Franciszka Galińskiego we Lwowie, wyszły następujące nakłady, które po wszystkich księgarniach dostać można, jako to: Nóty książki. B. m. b. r. (Lwów, 1848),
88559 Katalogi. Gałęzowski Antoni (zm. ok. 1830) i Komp. Katalog książek rozmaitych z kantoru drukarni A. Gałęzowskiego i Komp. przy ul. Żabiej, Nr. 472. w Warszawie. B. m., 1832,
88560 Katalogi. Garbe. Verzeichniss der Bücher aus der Bibliothek des verstorbenen Gymnasial-Lehrers Garbe, welche nebst einem Anhange anderer Werke durch Privat-Auktion gegen gleich baare Zahlung am. 4. Mai 1840 und in den folgenden Tagen Nachmittags von 4 Uhr an in Thorn verkauft werden sollen. Thorn, Druck H. Gruenauer, 1840,
88565 Katalogi. Gawrońska Felicja. Katalog książek... w Szczawnicy. Kraków, 1894,
88566 Katalogi. Gazda Wilhelm. Catalogue de la Bibliothèque d'abonnement de Guillaume Gazda à Tarnow. Imprimerie Anastase Rusinowski à Tarnow et Jasło, (1860),
88567 Katalogi. Gazda Wilhelm. Katalog książek do wypożyczenia z biblioteki Wilhelma Gazdy w Tarnowie. W Tarnowie i Jaśle, drukiem Anastazego Rusinowskiego, 1859,
88568 Katalogi. Gazda Wilhelm. Dodatek do Katalogu,
88569 Katalogi. Gazda Wilhelm. Drugi dodatek do katalogu wypożyczalni książek Wilhelma Gazdy w Tarnowie. Tarnów, druk. Anastazego Rusinowskiego, 1860
88570 Katalogi. Gazda Wilhelm. Katalog der Leihbibliothek von Wilhelm Gazda in Tarnow. Tarnow & Jasło, Druck von Anastas Rusinowski, 1859,
88576 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog czasopism polskich na rok 1893 na które prenumeratę przyjmuje księgarnia G. Gebethnera i Spółki w Krakowie. Kraków, nakł. księgarni G. Gebethnera i Spółki, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., (1892),
88577 Katalogi. Gebethner Gustaw Adolf (1831—1901) i Spółka. Katalog Dzieł Gospodarskich Księgarni Gustawa Gebethner i Spółki Krakowskie Przedmieście Nr 17. Tamże [Kraków, nakł. księgarni G. Gebethnera i Spółki, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1858.