Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105792 Bieda. Bieda nasza! (Głos w sprawie położenia ekonomicznego Galicji). Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, S. A. Krzyżanowski, 1886,
105793 Biedaczek. Biedaczek czyli Mały i tani Tygodnik dla biednego Ludu (od drugiego kwartału 1849:... czyli Duży a tani Tygodnik dla biednego Ludu; od czwartego kwart. tegoż roku:... czyli Pisemko czasowe dla biednego Ludu). Wydawca (i red. odpow.) Sjerp-Polaczek (Julian Prejs). Wychodzi raz na tydzień (co piątek w południe, od kwartału czwartego r. 1849 wychodzi co środę i sobotę). Pojedynczy nr liczy str. 4 w 4ce. Prenumerata kwartalna: sgr. 6 fen. 3 (od kwartału czwartego 1849: sgr. 10).
105794 Bieder Edmund,
105795 Biederman Jan,
105797 Biedermann Karol (1812—1901),
105798 Biedermann Marcin (zm. 1915),
105799 Biedermann Stanisław,
105796 Biedermann,
105800 Biedny. Biedny (Zawsze), powieść. 1 Tom. Warszawa, 1855,
105801 Biednych. Biednych (Dla). Warszawa, wyd. Łódzkiego Żydow. Tow. Dobroczynności, druk. dziennika Rozwój, 1900,
105802 Biedosz Maciej. Ulotna broszurka wesołego piórka. Przez Macieja Biedosza, który chcąc zarwać grosza do swej pustéj kieszeni, mozolić się nie leni. Ze śpiewkiem, rycinką, dowcipkiem, morałkiem, z śmieszkami, żartami, słowem wszystko całkiem. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1855,
105803 Biedroń Jan. Jak gospodarowałem w roku nieurodzaju. (Czytelnia Rolnicza I, 1). Cieszyn, Towarzystwo Rolnicze, druk. Kutzera i Sp., 1890,
105804 Biedroń Jan. Jak gospodarze radzić sobie mają wobec braku ściółki, odczyt. (Czytelnia Rolnicza 1, 2). Tamże [Cieszyn, Towarzystwo Rolnicze, druk. Kutzera i Sp.], 1890,
105805 Biedroń Jan. O nawozach sztucznych (Czytelnia Rolnicza I, 5). Tamże [Cieszyn, Towarzystwo Rolnicze, druk. Kutzera i Sp.], 1890,
105806 Biedroń Jan. O nawozie stajennym. Odczyt. Wydaw. 10-centowe Czytelnia Rolnicza I, 4. Tamże [Cieszyn, Towarzystwo Rolnicze, druk. Kutzera i Sp.], 1890,
105807 Biedroń Jan. O prowadzeniu rachunków w gospodarstwie włościańskiem. (Czytelnia Rolnicza, I, 6). Tamże [Cieszyn, Towarzystwo Rolnicze, druk. Kutzera i Sp.], 1890,
105808 Biedroń Jan. Uprawa koniczyny czerwonej, odczyt. (Czytelnia Rolnicza I, 3). Tamże [Cieszyn, Towarzystwo Rolnicze, druk. Kutzera i Sp.], 1890,
105809 Biedroń Jan.
105810 Biedrzycki Julian. Kruczek i zbiór utworów wierszem i prozą, przez J. B. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. J. Jaworskiego, 1867,
105811 Biedrzycki Julian. Wykład snów, czerpany z ksiąg starożytnych i nowoczesnych, oparty na długoletniem doświadczeniu i przykładach podług ostatniej edycyi oryginału francuskiego ułożył J. B. Tamże [Warszawa, M. Orgelbrand, druk. J. Jaworskiego], nakład autora, 1867,
105812 Biedy. Biedy nasze i potrzeby. (Odb. z Przeglądu Lwowskiego). Lwów, nakł. Druk. Ludowej, 1881,
105813 Biedzie. Biedzie (O) chłopskiej. Głosy włościańskie z rozmaitych stron kraju. (Odb. z czasop. Niedziela). Wydaw. Macierzy polskiej, książeczka 72. Lwów, nakł. Macierzy, druk. E. Winiarza, 1899,
105814 Bieg nabożeństwa roku całego,
105815 Bieg roku całego,
105816 Bieg. Bieg (skrócony) życia sieroty (1875),
105817 Biega Henryk ks.,
105818 Bieganowski Filip ks. Materyały do dziejów upadku unii w dyecezyi Chełmskiéj. Rzecz o wysyłaniu alumnów unickich chełmskich do akademii moskiewskiéj. Nieco o rodzinie prałata Pocieja. ( Odbitka z Warty). Poznań, Wł. Simon, 1878,
105819 Biegański Franciszek,
105820 Biegański Isfridus,
105821 Biegański Jan. Rośliny lekarskie i ich uprawa. Warszawa, nakł. Towarz. Farmaceutycznego, druk. Lepperta i Sp., 1894 (tak na k. tyt., na okł.: 1895),