Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
98367 Komisja dla przyjścia w pomoc Nieletnim Pannom Moszczyńskim.
98299 Komisja dla miasta Lwowa.
98554 Komisja delegowana przez ogólne Zgromadzenie Resursy mieszczańskiej do sprawdzenia rachunków.
98530 Komisja Delegowana do wprowadzenia w wykonanie Projektu nowej emigracyjnej Instytucji pt. Koło Polskie.
98221 Komisja Bydgoska w roku 1614.
98220 Komisja budżetowa Sejmu Krajowego we Lwowie.
98218 Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gwardii Narodowej we Lwowie.
98219 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie.
98217 Komisja Bankowa.
98215 Komisja Balneologiczna Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego.
98216 Komisja Balneologiczna c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.
98212 Komisja Archeologiczna Wileńska.
98211 Komisja Archeologiczna Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego.
98210 Komisja Archeologiczna Państwa Rosyjskiego.
98207 Komisja Archeograficzna w Wilnie.
98206 Komisja Archeograficzna w Petersburgu.
98205 Komisja Archeograficzna w Kijowie.
98204 Komisja ankietowa, obradująca nad ustrojem c.k. Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego we Lwowie.
98203 Komisja Akademii Umiejętności w sprawie reformy Statutu.
98202 Komisja Administracyjna Komitetu Narodowego Polskiego.
98453 Komisja (Stała) Skarbowa Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie.
98213 Komisja (Stała) Archiwalna w Towarzystwie Dobroczynności w Krakowie.
98512 Komisja (C.k.) Wojenna Śledcza.
98457 Komisja (C.k.) Śledcza Wojskowa.
98459 Komisja (c.k.) statystyczna centralna.
98288 Komisja (C.k.) Kryminalna w Krakowie.
98225 Komisja (C.k.) dobra krajowe sprzedająca.
98548 Komisja (C.k. Pełnomocna) Zadworna Galicji Zachodniej.
98337 Komisja (C.k. Galicyjska) organizacyjna sądowa.
98547 Komisja (C.k. Centralna) Zabytków Sztuki i Historii.